Forumet - Snälla hjälp i miljöfrågor

Snälla hjälp i miljöfrågor

81 0 0
Hej!

Jag behöver hjälp med följande frågor för att jag letade över allt och hittade inget svar alls, jag vet inte var jag ska vända mig till.

1. Lokalbefolkningen (inuiterna) på nordöstra Grönland, som i stor utsträckning äter säl och isbjörn, har världens högsta halter av miljögifter (PCB, kvicksilver, DDT) i sina kroppar. Ändå har dessa miljögifter aldrig använts i Arktis.
a. Hur hamnar gifterna i Arktis?
b. Varför får inuiterna så höga halter av miljögifter i sina kroppar?

2. Miljögifter har ju en massa trista egenskaper. Föreställ dig att du är kemist och utvecklar nya bekämpningsmedel.
1. Vilka egenskaper vill du att ett bekämpningsmedel ska ha, om det ska vara acceptabelt ur miljösynpunkt?
2. Du lyckas ta fram ett miljövänligt bekämpningsmedel. Nu vill du stoppa de miljöskadliga medlen på marknaden. Vilken princip i Miljöbalken hänvisar du till?
Du tröttnar på att vara kemist och föreslår en ännu mer radikal lösning på problemet med bekämpningsmedel. Vad skulle det vara?

3. Det är få arter som har anpassat sig till Östersjöns låga salthalt och ekosystemet är därför ganska enkelt. Djur och växtpopulationerna som lever Östersjön består ofta av individer med liten genetisk variation och lite speciella gener, som tål den låga salthalten.

Förklara hur Östersjön trots sin artfattighet och enkelhet kan berika den biologiska mångfalden här på jorden.

4. På sommaren kan man odla tomater utomhus i Sverige. På vintern måste de importeras från varmare länder, eller odlas här hemma i växthus.
1. Tänk i ett ”livscykelperspektiv” och jämför miljöeffekterna vid växthusodling av tomater med de effekter som uppstår vid import av tomater.
Finns det ett tredje alternativ när det gäller tomatkonsumtion? Tänk lite radikalt...


Kan ni åtminstone ge mig länkar som kan leda till svaret

Tråden har inga svar… än.