Forumet - SO UPPSATS Järmförelse Kina och Indien alla aspekter I SO:N ska med.

SO UPPSATS Järmförelse Kina och Indien alla aspekter I SO:N ska med.

5779 0 65
Så här långt har jag kommit nu vore tacksam för tankar och tips. Och vad ni skulle sätta för betyg på den som den är just nu etc. Och vad som saknas.

Jämförelse Indien och Kina.

Historia

Indiens historia ser helt annorlunda ut en kinas historia. De har haft ett federalt system med en kung eller en politisk auktoritet som styrt över större delen av deras historia. Men detta skapade ej några landgränser förrän i slutet på 1800-talet då av engelskmännen. Britterna var de första som prövade att införa en hierarkisk maktstruktur likt den de var vana vid hemma i London. En hierarkisk maktstruktur är
ett när ett centralstyre styr. De drog upp de gränser som låg grund till provinserna och den centrala regeringen. När Indien hade växt sig oberoende av britterna var de väldigt kritiska mot den ekonomiska ruin som de hade lämnat efter sig. Indien började dock bygga järnvägar och modern industri 25 år före Kina.
Båda länderna var stora exportörer av fina textiler som silke och muslin. Kina och Indien inspirerades av sovjet och deras strategi blev att
koncentrera sig på basvaror som stål- och maskinvaror istället för konsumtions- och låg teknologiska varor. Båda länderna var rädda för utländsk dominans och såg staten som en motor och drivkraft till tillväxt. Kina och Indiens vägar skildes åt från slutet av 1940-talet till 1980-talet. Kina gjorde framsteg i Industri, jordbruk, utbildning och minskning av fattigdom.
Kina hade fått upp ett väl fungerande utbildningssystem och förändrat sjukvården. Det fanns mycket fördelar med kinas
centrala politik gentemot Indiens federala.
År 1978 hade Kina passerat Indien men skillnaden i inkomst per capita var ungefär lika för båda länderna. Det beror på att kina fick en enorm befolkningsökning. Indiens valuta rupier höjdes från 4.7 till 7.5 rupier per dollar. Vilket var resultatet av Mr Gandhi’s tidigare mindre lyckas strategier. De var först efter år 1978 som kinas BNP gick ifrån Indien.
Samtidigt i Indien ansåg Mr Gandhi att hjälp behövdes utifrån och började låna pengar av IMF. Det hände inga större förändringar i landets ekonomiska politik där pengarna behövdes och år 1991 kollapsade deras viktiga textilindustri. Efter textilchocken år 1991 var allt fler överens om att reformer var nödvändiga och Indien började få upp ögonen för en liberaliseringsprocess av ekonomin. Vid det laget hade Kina dock redan accelererat ifrån Indien och 1998 mottog Kina 183 dollar per capita från utländska investerare medan Indien endast mottog 14 dollar.
Religion

I Indien är drygt 80% av befolkningen hinduismer en religion med rötter långt mycket långt tillbaka i tiden. Hindusimen har utvecklats till en mångfatterad religion. De försöker inte få folk att vända sig till hinduismen eftersom det inte finns några centrela auktoriteter som bibln eller påven inom kristendomen. Gudstjänster förekommer inte i hinduiska tempel. Det finns flera olika gudar och gudinor som står för olika saker inom hinduismen gentemot buddihsmen i kina där man inte har några gudar eller gudinor. Det är bättre om det finns gudar i en religion så folk har någon högre person att tro på. Den stora världssjälen kallas för bahma den kan anta tre olika former den skapande som kallas brahman. Den besvarande som kallas Vishnu och den förstörande men återskapande som kallas för Shiva. Hinduismens gudar är olika former av brahman. De tror på reinkarnation som betyder att man återföds och får ett nästa liv. Och detta nästa liv påverkas av karma påverkas av människans handlingar. Den som utför goda handligar får ett bättre nästa liv. Jag läste att både buddhismen och hinduismen är för dödsstraff) Fast målet är att befria sig från denna återfödelse som kallas för samsara för att uppgå i gudendomen eller i en icke-existens. Jag tycket detta verkar lite konstigt för om man nu tror på ett nästa liv så varför vill man inte leva det då Den näst största religionen är islam med 13% av befolkningen. Redan vid 700-talet började muslimer komma till indien.
När Brittiska Indien delades 1947 sökte sig miljontals muslimer till den nya muslimska staten Pakistan, medan hinduerna valde det sekulära Indien. Många muslimer stannade dock kvar i Indien, där de också nått höga poster i samhället som presidentämbetet och i stort sett levt ett gott liv.
sikhismen uppstod på 1500-talet som en reformrörelse inom hinduismen. Grundaren, guru Nanak, var stark inspirerad av islam. De 16-17 miljoner sikher finns främst i punjab. Det finns också ett antal procent kristna i indien. Kristendomen kom till indien genom den helige thomas en av jesu apostlar. På det hela taget lever religionsgrupperna fredligt sida vid sida. Då och då flammar dock våldsamheter upp mellan framför allt hinduer och muslimer; oftast är de underblåsta av extremister för egen politisk vinning. Hösten 2008, inför viktiga delstatsval, drog till exempel en våg av våld riktat mot kristna och muslimer fram över delstaterna Orissa och Karnataka och ett åttiotal människor dödades.
I kina är buddihsmen den största religionen med över 100 miljoner anhängare. och i Kina är buddism, taoism och konfucianism det vanligaste (utövas ofta jämsides), det finns även flera miljoner kristna och muslimer.

Geografi

Kina är tre gånger så stort som Indien. Indiens största berg är Kanchenjunga 8 598 meter över havet. Drygt 200 meter högre är Qomnolangma (Mount everest på gränser till nepal I kina.) Det har varit osäkert om man skulle räkna med snön eller inte men nepal och kina gjorde en kompromis 2010 och snötäcket på 4 meter räknades med. De viktigaste floderna i indien är Ganges (den heliga floden som också är väldigt oförororenad, Brahmaputra och Indus. och i kina Yangtzefloden (Den långa floden som har använts väldigt mycket för transport), gula floden, Västra floden, Pärlfloden, Amur. Indien ligger 4,5 timmar före sverige och kina ligger 7 timmar före. Indiens angränsande länder är Pakistan, Kina (Tibet), Nepal, Bhutan, Burma, Bangladesh. Angränsande länder till Kina är Vietnam, Laos, Burma (Myanmar), Indien, Bhutan, Nepal, Pakistan, Afghanistan, Tadzjikistan, Kirgisistan, Kazakstan, Mongoliet, Ryssland, Nordkorea.
Kina har drygt 1.3 miljoner invånare med ett en minskning på 0,7% och en ökning på 0.5%. Indien har drygt 1.2 miljoner invånare 0,75% minskning och 1,55% ökning. Vilket är det dubbla fast ändå är kina mycket mer överpopulerat och har satt lagt ut en policy för att man endast får ha två barn och så. Det är ungefär 3% mer män en kvinnor i både kina och Indien.
Det finns ca 300 olika språk I Indien hindi räknas som ett statsspråk men även 21 andra, främst majoritetsspråken i delstaterna, har en officiell status. I kina pratar dom kinesiska (putonghua, med flera väldigt olika dialekter. Det betyder att en kines norrifrån inte alltid förstår en kines från de södra delarna av landet. Den vanligaste dialekten i kina är Nordkinesiska (mandarin). De flesta minoriteter har dessutom egna språk.
Geografiskt kan Indien delas in i tre områden olika områden Himalayas berg strakter i norr (hima betyder snö och laya betyder boning), det nordindiska slättlandet omedelbart söder om Himalaya samt platålandet på den egentliga Indiska halvön i söder. Som en särskild del kan man räkna kustområdena. Omkring 57 procent av Indiens yta utnyttjas för odling.
Indien och kina är ungefär lika stora inom teproducering.
Resten utgörs av skog, öken, stadsområden, betesmark och mark.
I Kina är det

Politik

Det finns ett ledande parti I kina som heter kommunistpartiet och de påstår att makten ligger hos folket. Indien är en parlamentarisk demokrati. Parlamentet har två kamrar. Den övre delstatskammaren har 245 Ledarmöten I kommunistpartiet i Kina har de för närvarande 25 ledarmöter. Utav dessa 245 ledarmötena utses högst 12 av presidenten med

Det finns även massor andra små partier vid sidan. Fast de sammarbetar med kommunistpartiet. År 1998 gjordes ett försök i kina för att bryta detta men det men det misslyckades. Partiet hette Kinas demokratiska parti (KDP).
Kommunistpartiets främsta beslutande organ är centralkommittén. Denna utser i sin tur politbyrån (för närvarande 25 ledamöter), vars kärna är det ständiga utskottet med nio personer. Vid en partikongress vart femte år utses medlemmarna i de olika partiinstanserna. På högsta partinivå styrs politiken av kraftmätningar mellan olika fraktioner samt guanxi (personliga förbindelser och lojaliteter). Högsta verkställande makt är regeringen (statsrådet), som väljs av folkkongressen och leds av premiärministern. Regeringen utses för en femårsperiod och ministrarna får omväljas en gång. Det gäller även presidenten som är statschef med främst representativa uppgifter.

ALLA DELAR AV DE SAMMHÄLLSORGIENTERADE ÄMMENENA SKA MED I UPPGIFTEN. [no-no]

ÄNDRAT 2011-01-08 18:09

Spana också in:

oliver_953:

Så här långt har jag kommit nu vore tacksam för tankar och tips. Och vad ni skulle sätta för betyg på den som den är just nu etc. Och vad som saknas.


Går du i femman är det kanon, går du på högstadiet är det godkänt, går du på gymnasiet bör du göra om det. Försök få lite mer flyt i texten så tror jag din lärare blir glad.

Det enda du gjort är ju att rada upp massa fakta. Försök att jämföra, analysera varför det ser olika ut samt för/nackdelar med de olika aspekterna.
Horrorshow:

Det enda du gjort är ju att rada upp massa fakta. Försök att jämföra, analysera varför det ser olika ut samt för/nackdelar med de olika aspekterna.


Svar: aa tänkte göra det ikväll. '' De olika aspekterna ? ''

Jag går i 9an i en skola som är rätt hård med betygen. [rolleyes]

Ska jag värkligen dela upp det så där? Saknas det något ämne i texten?