Forumet - Socialism vs. liberalism

Socialism vs. liberalism

338 0 42

Spana också in:

LIBERAL:
en som tror på frihet i handling och tanke, en som tror på fri vilja.

SOCIALISM:
ett socialt system i vilket producenterna äger både politisk makt och produktions-och distributionsmedlen.

Ta bara de här två definitioner och smält samman dem:

FRIHETLIG SOCIALISM:
ett socialt system som tror på frihet i handling
och tanke och på fri vilja, i vilket producenterna äger både politisk makt och produktions-och distributionsmedlen.

- The Anarchism Frequently Asked Question
God Konsument:

ett socialt system i vilket producenterna äger både politisk makt och produktions-och distributionsmedlen.


öhm, ursäkta? ifall produktionsmedlen är allmän egendom kan de inte ägas av någon, då alla har lika stor rätt till dem.
och det där med politisk makt är bara bullshit.

God Konsument:

en som tror på frihet i handling och tanke, en som tror på fri vilja.


utifrån adam smiths teorier blir världen bättre ifall alla ser till att förbättra sin egen situation. egoism för allas bästa [zzz].
tyvärr blir det ofta så att man förbättrar sin egen situation på andras bekostnad.

oj, just det. socialism.
iosib:

öhm, ursäkta? ifall produktionsmedlen är allmän egendom kan de inte ägas av någon, då alla har lika stor rätt till dem.


Tror du har missförstått socialismen. De flesta förespråkar att arbetarna på en arbetsplats äger företaget, inte att alla i samhället äger det. [crazy] Självförvaltning kallas det. Däremot ska produktionen fördelas efter behov i samhället, men det är de som arbetar på företaget som bestämmer arbetsvillkor och liknande, inte samhället.

iosib:

och det där med politisk makt är bara bullshit.


Syftar på demokratisk socialism.

iosib:

utifrån adam smiths teorier blir världen bättre ifall alla ser till att förbättra sin egen situation. egoism för allas bästa [zzz].
tyvärr blir det ofta så att man förbättrar sin egen situation på andras bekostnad.


Med andra ord, gullig grundtanke om individens frihet. Dock förtrycks alla utom de privilegierade individerna vilket gör att all individuell frihet försvinner för majoriteten. Den frihetliga socialismen är därför den riktiga individualismen eftersom att alla individer får maximal frihet där.
God Konsument:

Tror du har missförstått socialismen. De flesta förespråkar att arbetarna på en arbetsplats äger företaget, inte att alla i samhället äger det.


jo, arbetarna äger företaget som använder produktionsmedlen, men inte produktionsmedlen i sig (maskinerna och råvarorna). då maskinerna förvandlar råvarorna som blir till allmänhetens bruksföremål kan företaget knappast äga produktionsmedlen, då de därigenom skulle äga produkterna.
du borde använda ordet "äga" försiktigare tycker jag. [blush]
iosib:

jo, arbetarna äger företaget som använder produktionsmedlen, men inte produktionsmedlen i sig (maskinerna och råvarorna). då maskinerna förvandlar råvarorna som blir till allmänhetens bruksföremål kan företaget knappast äga produktionsmedlen, då de därigenom skulle äga produkterna.


Nej? Du måste inte äga något bara för att du äger det som producerar det? Däremot förespråkar ju en hel del socialister att du äger även det du producerar.

Det ägande man är emot är att enstaka individer äger något som andra använder, man anser alltså att alla ska äga det de använder.
God Konsument:

Nej? Du måste inte äga något bara för att du äger det som producerar det? Däremot förespråkar ju en hel del socialister att du äger även det du producerar.


tolkningsfråga.

God Konsument:

Det ägande man är emot är att enstaka individer äger något som andra använder, man anser alltså att alla ska äga det de använder.


vilka källor använder du?