Forumet - Socialt Nedbrytande Beteende jag är

Socialt Nedbrytande Beteende jag är

817 0 11
Nu har jag fått mint diagonos, efter att ha blivit omhändertagen till area51 i cirka 6 månader nu, jag är Socialt Nedbrytande Beteende.

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

1 § Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom skall göras i samförstånd med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453). Insatserna skall präglas av respekt för den unges människovärde och integritet.
Den som är under 18 år skall dock beredas vård enligt denna lag, om någon av de situationer som anges i 2 eller 3 § föreligger och det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne och, när den unge har fyllt 15 år, av honom eller henne själv.
Vård med stöd av 3 § får även beredas den som har fyllt 18 men inte 20 år, om sådan vård med hänsyn till den unges behov och personliga förhållanden i övrigt är lämpligare än någon annan vård och det kan antas att behövlig vård inte kan ges med den unges samtycke.
Vissa andra åtgärder får vidtas utan samtycke enligt 22 och 24 §§.
Vid beslut enligt denna lag skall vad som är bäst för den unge vara avgörande.
Den unge skall få relevant information och hans eller hennes inställning skall så långt möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas till den unges vilja med beaktande av hans eller hennes ålder och mognad. Lag (2007:1312).

Enligt förarbetena (prop. 1989/90:28 s. 109) menas med socialt nedbrytande beteende att den unge beter sig på ett sätt som avviker från samhällets grundläggande normer. Exempel på detta är att den unge begår något eller några enstaka allvarliga brott utan att man för den sakens skull kan tala om brottslig verksamhet. Vidare kan det vara fråga om att den unge vistas - annat än tillfälligt - i en så kallad knarkarkvart eller någon annan missbruksmiljö eller att den unge prostituerar sig eller uppträder på en sexklubb. Det bör dock framhållas att beteendet även skall innebära en påtaglig risk för den unges hälsa och utveckling.

Så om ni undrade varför jag lagt ner med trollandet så har ni anledningen ovan, det tar mycket tid att få ett jävla internet när man är på ett behandlingshem och man måste slicka rent socialens rövhål för att få en dator, som tur så fick jag 1mbit, en ynka megabit så nu är det dags att trolla igen. Ingen kan stoppa mig inte ens socialen, jag är galen fatta.

Spana också in:

Realisten:

Provat att använda någon mindre känd proxy?

Annars får du väl helt enkelt springa till till tobaken imorgon och köpa dig ett snuskmagasin.


Nu jävlar, vem fan tror du att du är. Förstår du inte att jag är låst på en institution, med höga galler och väggar aka Area51 som ligger vid ödemark.

Finns inga jävla tobaco tomato affärer här i närheten skall du ha klart för dig.
SuryoyoIdioten:

Dessutom så har de blockerat flashback, 4chan, alla chan sidor, och porrsidor t.ex bangbros, redtube, youtube osv var fan skall jag få mitt barnporr och vuxenporr ifrån, ni behandlar mig som skit vafan.


Använde dig av den här sidan för att komma in på spärrade sidor:
http://www.skolsurf.se/default.asp

skriv in adressen till hemsidan (hela adressen, dvs www. funkar inte annars) i över lr undre rutan. ibland funkar den ena och ibland den andra. Ha så kul![y]
Det gäller dock att slicka rövhål, om 6 månader till så blir jag fri. Tack vare att jag gjort bra framsteg på min socialt nedbrytande beteende (yeah right motherfuckers).

Hell_man:

Använde dig av den här sidan för att komma in på spärrade sidor:
http://www.skolsurf.se/default.asp

skriv in adressen till hemsidan (hela adressen, dvs www. funkar inte annars) i över lr undre rutan. ibland funkar den ena och ibland den andra. Ha så kul![y]


Dessa sidor är spärrade med hjälp av hårdvara, fattar inte ni skitungar detta. Det är en stor jabbathehut som jobbar med IT-teknik på avdelningen och de har stängt av alla barnporr, porr och våldsidor, fildelningssidor, det är ju sådant internet används till vad fan är det för mening med internet om de tar bort sådant jävla bondesamhälle.
Realisten:

Men prova en proxy då istället för att moppsa upp dig när man försöker hjälpa.

Jävla troll. [no-no]


Vet du ens vem jag är och vad jag gått igenom?

Jag är ett femfuckingstjärnigttroll, jag är den ökände, the notorious aka AssyriskaIdioten. Så visa lite repsekt, men bara lite.

Jag har gjort folk blinda med mina ord, och jag har skärt igenom folks psyken med hjälp av min provokation.