Forumet - Sofistikerad personlighetsanalys

Sofistikerad personlighetsanalys

5005 0 31
Femfaktorteorin

Rent statistiskt så kan man dela upp en personlighet i fem skalor, och på så sätt få en överblick av ens personlighet rent statistiskt. Jag vill poängerna att hur vi beter oss är väldigt situationsberoende, men jag gillar att tänka detta som ungefär hur vår hormon balans brukar vara. Vilket i sin tur leder till hur man brukar bete sig i olika situationer.

  • Openness (öppenhet) - att uppskatta konst, känslor, äventyr, ovanliga idéer, fantasi, nyfikenhet, och omväxlande erfarenheter.
  • Conscientiousness (samvetsgrannhet) - en tendens att vara självdisciplinerad, agera plikttroget, målinriktning; att planera snarare än att agera spontant.
  • Extraversion (extraversion) - energi, positiva känslor, självsäkerhet, och en tendens att söka stimulans och andras sällskap.
  • Agreeableness (vänlighet, värme) - en tendens att vara medkännande och samarbetsvillig snarare än misstänksam och fientligt inställd mot andra.
  • Neuroticism – tendens att lätt kunna uppleva obehagliga känslor som till exempel ilska, ångest, depression, eller sårbarhet; ibland kallad emotionell instabilitet.

Hur hormon optimerad är du?

Alla dessa faktorer ovanför är uttryck för vad för olika signalsubstans och hormon nivåer vi har i kroppen. Och eftersom att vad vi äter, hur mycket ljus vi får vad för miljö vi befinner oss i under den största perioden påverkar dessa nivåer. Eftersom att hormoner påverkar hur gener ger sitt uttryck. Så påverkar dessa och fler faktor hur gener ger sitt uttryck. Vilket påverkar på ett avgörande sätt din grundpersonlighet, eller din grundhormonnivå i kroppen. Vilket är två sidor av samma mynt.

Testet

För dom som är intresserade så länkar jag till ett femfaktors test. Om man väljer att göra det, så får man gärna analysera resultatet i termer av hormonnivåer, och också vad man tror det är för faktorer i ens näringsintag, fysiska och sociala miljö ect som påverkar dessa nivåer. 

http://psychologytoday.tests.psychtests.com/take_test.php?idRegTest=1297

Spana också in:

I oktober hade jag:

Emotional Stability: 47
Extroversion: 56
Openness: 78
Agreeableness: 66
Conscientiousness: 40

Big one:  57.4

Nu i december har jag:

Emotional Stability: 51 + 4
Extroversion: 70 + 14
Openness: 76 - 2
Agreeableness: 79 + 13
Conscientiousness: 50 + 10

Big one:  65.2 + 7.8

Så man kan se progress i social effectiveness. En ökning med 7.8 % på 2 månader. Vilket inte är så förvånande med tanke på hur jag själv upplever det. Söt Extraversion 4.4, percentile 91%. Nu är det så att jag blir väldigt trött av för mycket stimulans, samtidigt så tycker jag det är kul. Vilket är ganska paradoxalt.
Conscientiousness 3.4, percentile 47%. Ja, tydligen så är jag ganska normal här, lite under medel. 
Neruroticism 1, percentile 0 %. Extremt hög emotionell stabilitet.
Agreeableness 3.5, percentile 26 %. Mer dominant, och betydligt mycket mindre hänsynstagande än de flesta. 
Openness 5, 95 %. Förklarar sig själv ju. 


BIG5.png