Forumet - Solenergi - EKONOMI - FÖR OCH NACKDELAR

Solenergi - EKONOMI - FÖR OCH NACKDELAR

3404 0 2
Tjenare! Jag har en text jag har skrivit för NO:n här Den är inte dock helt klar men medan jag finslipar på den tänkte jag fråga vad man ska nämna för att få ett VG-MVG på den? Det är ett väldigt aktuellt ämne med solenergi så jag hoppas ni är intresserade och kan posta nån kommentar.

------------------------------------------
El och värme från solen.


Fördelar
Nackdelar
Ekonomi


Ekonomi

Det kostar mycket att använda sig av solvärme. Anledningen till detta är att solenergi fortfarande används i en sådan liten skala. Altså ger ökad användning lägre kostnader. Med ett stabilt politiskt energi marknadsavtal kan solvärme få fler användare i sverige. Det är viktigt att sverige deltar i en inhemsk marknad för att företag i här ska kunna medverka i utbyggnaden av solenergi i framtiden.
I tyskland och japan har det gått relativt bra med utveckligen av solenergi eftersom javaprogram har uppkommit men den kan lätt påverkas av ländernas politik. Utnyttjandet av solvärme för produktion av elektricitet kan knappast bli ekonomiskt rimlig på våra bredd- grader, åtminstone inte under de närmaste decennierna. Priserna på solenergi har sjunkit rejält sedan i början på 1970- talet då den egentliga forskningen påbörjades. Det beror på att den tekniska utvecklingen varit mycket snabb. På så sätt har verkningsgraden höjts och man har inte behövt lika mycket material. Man har också kommit på enklare systemlösningar.

Driftkostnaderna för både solvärme och solceller är mycket låga (40 öre/kWh) eftersom systemet i stort sätt inte behöver något underhåll alls. Det är investeringskostnaderna som däremot är relativt dyra. Kostnaden för att installera solvärme idag kan vara väldigt olika beroende t.ex på hur stor efterfrågan är och hur långt utvecklingen har gått just där man bor. Priset i Sverige ligger ungefär runt 2000 – 4000 kr/m², då ingår kostnaden för en eventuell ackumulatortank. Flera positiva framtidsprognoser pekar på att solenergins priser kommer att sänkas ytterligare, och de icke förnyelsebara energiformerna kommer att bli mycket dyrare. Detta skulle ske inom en snar framtid (5 - 30 år). Det sägs också att inom en snar framtid kommer det vara lika billigt att lägga solceller på hustaket som att lägga taktegel. Solenergin skulle då kunna konkurrera med olja och kärnkraft på allvar.
Fördelar med solenergi

Föroreningsutsläppet blir betydligt mindre med solenergi för att solen är energikällan och man blir inte lika beroende av bränsle eftersom solen är ett inhemskt energislag.
Sysselsättningen ökar med inhemsk produktion. En väl utvecklad solenergimarknad kan skapa exportintäkter. Det blir billiga driftskostnader och solenergi är miljövänligt och så det blir inga avfallsprodukter eller utsläpp när man använder det. Så när man sedan skrotar solcellerna så gäller de som icke-
Det krävs inga extra kostnader för underhåll eftersom
Solceller hjälper till mycket i ökenområden och tredje världen där den ersätter dieselgeneratorer för att ge el. Solcellsenergi bidrar inte till växthuseffekten, som fossila bränslen och biobränsle gör. Ett solcellssystem kan fungera i upp till 30 år innan de börjar slitas ut vilket är väldigt bra för då blir det en billig lössning i längden.
Nackdelar med solenergi

Tekniken är för dyr både att tillverka och installera men som sagt om man gör detta i stora mängder så blir det lägre kostnader. Om inte solenergi hade varit så dyrt så hade vi säkert använt det och många fler. Framtiden för solceller och solpaneler ser ljus ut, de kommer bli effektivare och billigare. Våra nuvarande energikällor kommer ta slut tex oljan och då kommer solenergin vara med och konkurrera. T.ex om man täcker hela Sahara öknen med solceller kan de stå för hela världens energi förbrukning. Men det är fortfarande för dyrt. Det är för lite soltimmar i Norden för att ge energi till hela vårt energibehov så det blir problem under nätter och vinterhalvåret. Eftersom det är fortfarande svårt att lagra stora mängder solenergi.
Solljuset är inte konstant och ger låg ljusenergi per kvadratmeter. Solenergin påverkas av vilken tid det är på dygnet, klimatet, årstid och föroreningar. Solenergi är dyrt i förhållande till annan energi. Till skillnad mot ett vattenkraftverks vars verkningsgrad är 90 %, omvandlar solcellen bara 15 % av den solenergi som tas upp till el. Dyrt med material
I t.ex. Sverige lyser solen minst under vintern, då vi behöver el mest. Men man kan använda de som ett komplement till andra energikällor.
När man tillverkar tunnfilmsceller som behövs för solenergi använder man giftiga och explosiva gaser. Solcellerna tar stor plats och produktionen av solceller är energikrävande. Även om man skulle ha ett stort solfångar fält så skulle inte det ge särskilt mycket energi tyvärr.

Slutsats
oliver_953:

då ingår kostnaden för en eventuell ackumulatortank


oliver_953:

solceller


Är du medveten om att du pratar om olika sätt att ta till vara solenergin? I så fall framstår det inte riktigt.
Ackumulatortank - ta till vara varmvatten som värms av solen.
Solceller - få elektricitet av solen.