Forumet - Spädbarnsdop?

Spädbarnsdop?

1408 0 60
Spädbarn kan inte vara lärjungar till Jesus och "lära sig att hålla alla bud" som Jesus gav:

"Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er." (Matteus 28:19-20 Bibel2000)

Dopet är ett yttre tecken på att man privat överlämnat sig till Gud, och vill underordna sig Gud och hans lagar och bud. Dopet är alltså till för dom som kan ta ställning för Gud, vilket spädbarn inte kan göra.

Spana också in:

Dan_the_ironman:

Å andra sidan så väljer man lika lite om man fostras in i en helkristen miljö.


Fostras in?

Man kommer till den punkt man måste ta eget ansvar.

Panda:

Det står ju ej att de måste hålla sig till alla guds bud för att bli döpt?


Kan man ö h t göra det om man är nyfödd?
Panda:

Det står inte att man måste följa alla guds regler för att bli döpt?


Vad menas då med detta:
"Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den." (Matteus 7:13-14 Bibel2000)
Kan alla religioner vinna livet?
Aposteln Paulus jämförde tillbedjan av Gud med en idrottstävling.
Han skrev: om någon tävlar i idrottsspelen, blir han inte krönt med segerkransen, om han inte har tävlat enligt reglerna.
Gud godkänner vår tro om vi tillber Honom enligt reglerna, på det sätt som Han önskar.
Vi kan inte välja en egen väg till Gud, och en löpare kan inte hitta på en egen bansträckning om han vill vinna loppet.