Forumet - Spanska: grammatik

Spanska: grammatik

559 0 5
Eftersom jag inte hittar någon spansk grammatiktråd, väljer jag därför att skapa en ny tråd som berör dessa frågor.

Jag undrar om dentro och adentro samt fuera och afuera är utbytbara sinsemellan eller om det finns någon direkt skillnad mellan dem.

Sedan skulle jag också vilja veta varifrån dessa ord kommer ifrån, dvs. från vilken tid och från vilket språk (antagligen latin) som de har lånats ifrån.

Muchísimas gracias.
Inget av det du frågar om har med grammatik att göra utan snarare ordkunskap och etymologi.

Alla helspanska ord är antingen från latin eller iberiska, men det sistnämnda lämnade inte mycket spår i det talade språket och ibererna och romarna assimilerades så till den grad att man inte kan skilja dem åt genetiskt.

Ord som utvecklats är inte lånord: kung på svenska och king på engelska kommer från samma urord; detta innebär dock inte att det handlar om ett lån utan att samma ord gått två olika vägar. Däremot så lånade man in latinska ord i spanska, franska och italienska efter att språken utvecklats en del och skillnader dem emellan blivit ganska stora.
LaMariposa:

Jag undrar om dentro och adentro samt fuera och afuera är utbytbara sinsemellan eller om det finns någon direkt skillnad mellan dem.


Svaret är både ja och nej. Det finns en skillnad mellan adverben adentro/dentro, afuera/fuera, adelante/delante, atrás/detrás/(tras), abajo/debajo/(bajo), adonde/donde, adónde/dónde o.s.v., och i den spanska som talas i Spanien är man lite mer konservativ och skiljer på dem, medan i Latinamerika har man av någon konstig anledning lite svårt att se skillnaden mellan dem och därför brukar man inte göra där några direkta skillnader mellan dessa adverb.

LaMariposa:

Sedan skulle jag också vilja veta varifrån dessa ord kommer ifrån, dvs. från vilken tid och från vilket språk (antagligen latin) som de har lånats ifrån.


Alla dessa adverb som jag har nämnt ovan har sitt ursprung från latinet.

(Efter stavningsreformen år 1727) -> (Efter stavningsreformen år 1531) -> (Innan stavningsreformen 1531)
adentro -> a dentro -> ad de intro
dentro -> de entro -> de intro
afuera -> a fueras -> ad foras
fuera -> fueras -> foras
adelante -> a delante -> ad denante
delante -> delante -> denante
atrás -> a tras -> ad trans
detrás -> de tras -> de trans
abajo -> a baxo -> ad bassus
debajo -> de baxo -> de bassus
adonde -> a deunde -> ad de unde
donde -> deunde -> de unde

Som du säkert ser så börjar det mer och mer likna latin desto längre ned i stavningshistorian man kommer.

Spana också in:

LaMariposa:

Vad är då skillnaden mellan t ex "adentro" och "dentro"? Gör man verkligen ingen skillnad mellan adónde och dónde i Latinamerika? Säger de t ex "¿dónde vas?" istället för "¿adónde vas?"?


Det ser ut som att du redan behärskar skillnaden mellan dónde och adónde. Skillnaden är ju exakt samma för de övriga adverben som för dónde och adónde. I ditt exempel har du nog koncentrerat dig lite för mycket på ”vart går du?”, vilket motsvaras av ”¿adónde vas?”, så att du missade att se vad ”¿dónde vas?” egentligen betyder.

Om du tänker efter så ser du att båda är grammatiskt korrekta, men att de har två olika betydelser. ”¿Dónde vas?” betyder ju ”var går du?”, d.v.s. man frågar efter den plats som du går i, medan ”¿adónde vas?” blir ”vart går du?”, och syftar på till/åt/mot vilken plats som du går till/åt/mot.

Jag vill inte påstå att man har just direkt stora svårigheter i Latinamerika att se skillnaden mellan just (a)dónde, men det förekommer, dock i mindre utsträckning än om man tittar på de övriga adverben. Sedan kan det vara något dialektalt att säga ”dónde vas”, istället för ”adónde vas”, eller vice versa.

Som du kanske har sett, så utrycker adónde en riktning, medan dónde utrycker en befintlighet. Samma regel gäller för de övriga adverben.

Exempel:
Hablemos dentro. Tengo frío. – Vi kan väl prata inomhus. Jag fryser.
La casa es más bonita por dentro que por fuera. – Huset är finare inuti än utanpå.
¿Qué hay dentro de un ordenador? – Vad finns inuit en dator?
Pasa adentro un momento. – Kom in en stund.
Yo puedo esperar fuera. – Jag kan vänta utanför.
Lo mejor será que salgamos afuera a esperarla. – Det är bäst att vi går ut och väntar på henne.
Una experiencia fuera de lo normal. – En upplevelse bortom det normala.
Estoy fuera de mi habitación. – Jag är utanför mitt rum.
Estoy delante de ti. – Jag är framför dig.
Intentaré seguir adelante con mi vida. – Jag kommer att försöka gå framåt/vidare med mitt liv.
Ahora estoy yendo hacia adelante sin mirar atras. – Nu håller jag på att gå framåt utan att titta bakåt.
¡Vete afuera! – Ut med dig! (eg. ge dig iväg utåt i riktning mot utsidan, t.ex. lämna rummet eller huset etc.)
Hay gente pobre debajo del puente. – Det finns fattigt folk under bron.
Voy hacia abajo por la escalera. – Jag går ned för trappan.
Ella me asustó por detrás. – Hon skrämde mig bakifrån.
Di marcha atrás para intentar aparcar el coche como una personala normal. – Jag backade för att försöka parkera bilen som en vanlig människa.