Forumet - Spanska pret. imp

Spanska pret. imp

841 0 2
I4YOU:

Vad är reglerna för spanska imp och pret?!?!?


Regeln är att preteritum används för väl avgränsade och fullbordade handlingar i dåtid medan imperfekt används för oavgränsade och ofullbordade handlingar i dåtid.

Ja, jag vet att du inte blev mycket smartare nu av det som jag skrev. Det tar en liten tid innan man har lärt sig behärska skillnaderna.

Generellt så beskriver preteritum en fullbordad handling, vilket innebär att handlingen har utförts, dvs. blivit avslutad. Om man ser denna handling som ett moln, då är imperfekt den handling som sker inne i molnet, dvs. den handling där man inte koncentrerar sig på när handlingen har påbörjats eller avslutats utan den beskriver bara tillståndet för den handling som är i preteritum.

Sedan finns det små regler som säger när man ska använda preteritum och när man ska använda imperfekt. Sedan finns det också verb som får olika betydelser beroende på om de står i preteritum eller imperfekt. T.ex. verbet conocer: él conoció a una persona (han träffade en person), él conocía a una persona (han kände en person). Verbet tener är ett annat verb som har olika betydelser: él tuve miedo (han blev skrämd), él tenía miedo (han var rädd / han brukade vara rädd) etc.

Edit:
Sedan finns det väldigt många sidor på nätet som beskriver skillnaderna mellan imperfekt och preteritum. En snabb sökning på Google gav mig t.ex. följande sida:

http://www.studyspanish.com/lessons/pretimp1.htm
http://www.studyspanish.com/lessons/pret1.htm
http://www.studyspanish.com/lessons/imp1.htm
http://www.studyspanish.com/lessons/pret2.htm
http://www.studyspanish.com/lessons/imp2.htm
http://www.studyspanish.com/lessons/pretimp2.htm
http://www.studyspanish.com/lessons/pret3.htm
http://www.studyspanish.com/lessons/imp3.htm
http://www.studyspanish.com/lessons/pret4.htm
http://www.studyspanish.com/lessons/pret5.htm
http://www.studyspanish.com/lessons/pret6.htm
http://www.studyspanish.com/lessons/pretimp3.htm
http://www.studyspanish.com/lessons/pretimp4.htm