Forumet - Spanska rencension (hjälp med korrekurläsning)

Spanska rencension (hjälp med korrekurläsning)

588 0 34
Hej,

Jag ska läsa en liten roman på spanska och sedan skriva en rencension efteråt. Jag skulle vara evig tacksam om någon som är duktig på spanska skulle kunna korrekturläsa, säga till vad som är fel och vad som är bättre o.s.v. Jag har en känsla av att det kommer bli väldigt fel, men mina grammatikskunskaper är verkligen inte goda. Jag läser steg 3. [sad]

De orden som är inom parantes är de ord som jag inte vet hur jag ska översätta, då det finns många synonymer till orden.

Tack på förhand! [smile]

Karminia – El viaje fantástico

He leído una novela que se llama Karminia. La novela actúa cerca de dos muchachas y un individuo que tengan los granes intereses para el arkelogi y que se dé hacia fuera en una aventura súbita. Un día es de las muchachas para arriba y de las resacas en Internet para encontrar algo interesante sobre arkelogi, pero repentinamente así que terminado encima de ellos en otro homepage donde le ofrecen mucho aventuras del (spektakulär?) junto con la moneda de Sonia, un profesor perito en arkelogi. Álvaro, Eva y Elena, que están llamados, ellos mismos divulga dirigen más al viaje.

Cuando la moneda de Sonia y la gente joven tienen (överens?) venidos sobre eso asistirían al viaje, de que salido en el examen sobre Karminia, ellas salieron. Karminia es una ciudad santa vieja que los finns en el ventose del monte del La de la región, los suyos entienden que los objetivos en el viaje son ventose del monte del La. En monte del La el ventose es que cuatro fragmentos, y ellos estarán en Karminia sin embargo en diversos lugares.

En el texto, muestra que ella es enorme hermosa y los jóvenes y es muy perito en arquelogia. Álvaro es un individuo muy suave que parte sus granes intereses para el arquelogia con dos muchachas, a saber Elena y Eva. Elena es una muchacha muy obstinada que las maneras del ifrågesätter todo los mientra Eva son básicamente él adverso. Una cosa es toda la caja fuerte del caso, él que tienen son en común arquelogia.

Pero sin embargo vienen no el lindrigt lejos, ellos no son evidentemente ellos solamente que está para arriba después de los fragmentos. Fernando Salcedo y sus hombres está también para arriba después de que los fragmentos y sigue por lo tanto después de la moneda, de Álvaro, de Eva y de Elena de Sonia.

¿Cómo la declaración termina? ¿Encuentran todos los fragmentos a los extremos o vienen Fernando Salcedo y sus hombres para prevenirlos? ¡Recomiendo la novela realmente, él valgo el leer! Quiere a ustedes saben termina sugiere I que ustedes lean la novela.

Pensé que la novela donde muy bueno, muy emocionado y muy individual de esos textos I cultiva normalmente para leer cuando viene al género. Que hizo así que el texto bueno es que actuaba sobre arkelogi, y no es la mayoría que tiene intereses para él. Desde demostraciones el mensaje también muy claro, se aplica para colaborar cuando uno está para arriba en una aventura. La moneda, Álvaro, Elena y Eva de Sonia colaboraron enorme bueno y ayudado qué resultó en que la declaración paró feliz el final. Para tiene éxito con algo con algún otro se refiere a él para colaborar, dos cerebros son mejor que un cerebro que las granjas del hombre a decir.

Durante el tiempo de la lectura sin embargo ha sido muy molesto, puesto que la lengua es muy sofisticada. Pero I sin embargo ha tenido éxito la toma mismo con él cuál soy excesivo muy orgulloso. Me forzaron a golpear encima de cada palabra, pero he aprendido tan fantástico mucho.

Él que cada uno también los sentidos difíciles de pie en diverso Tempus, y seguros podría yo no imbuir lo que todavía hecha le más difícil para que yo entienda el texto. Me forzaron tan a aprender que la gramática que me esperaron puedan si entendería el texto. Tengo según lo dicho docto mismo mucho en esta área.
Den svenska versionen ifalll om det verkligen skulle behövas:

Karminia – en fantastisk resa

Jag har läst en roman som heter Karminia. Romanen handlar om två tjejer och en kille som har starka intressen för arkelogi och som ger sig ut på en häftig äventyr. En dag är en av tjejerna ute och surfar på internet för att hitta något intressant om arkelogi, men plötsligt så hamnade de på en annan hemsida där de erbjuder en mycket spektakulär äventyr tillsammans med Sonia Peng, en duktig lärare i arkelogi. Álvaro, Eva och Elena, som de heter, anmäler sig genast till resan.

När Sonia Peng och ungdomarna har kommit översens om att de skulle delta i resan, som gick ut på att undersöka om Karminia, gick de iväg. Karminia är en gammal helig stad som finns i regionen La monte ventose,deras förstå mål i resan är La monte ventose . I La monte ventose finns det fyra fragment, och de ska finnas i Karminia fast på olika platser.

I texten framgår det att hon är väldigt vacker och ung och är mycket duktig på arkelogi. Álvaro är en ganska snäll kille som delar sin starka intresse för arkelogi med två tjejer, nämligen Elena och Eva. Elena är en ganska envis tjej som ifrågesätter i stort sätt allting medans Eva är det motsatta. En sak är allafall säkert, det som de har gemensamt är arkelogi.


Men dock kommer de inte lindrigt undan, de är tydligen inte dem enda som är ute efter fragmenten. Fernando Salcedo och hans män är också ute efter fragmenten och följer därför efter Sonia Peng, Álvaro, Eva och Elena.

Hur slutar berättelsen? Hittar de alla fragemnt tillslut eller kommer Fernando Salcedo och hans män hindra dem? Jag rekommenderar romanen verkligen, den är läsvärd! Vill du vet hur den slutar föreslår jag att du läser romanen.

Jag tyckte att romanen var väldigt bra, mycket spännande och ganska annorlunda ifrån de texter jag vanligtvis brukar läsa när det kommer till genren. Det som gjorde så texten bra är att det handlade om arkelogi, och det är inte många som har intresse för det. Sedan framgår budskapet också ganska tydligt, det gäller att samarbeta när man är ute på en äventyr. Sonia Peng, Álvaro, Elena och Eva samarbetade väldigt bra och hjälpte varandra vilket resulterade i att berättelsen slutade lyckligt tillslut. För att lyckas med något med någon annan gäller det att samarbeta, två hjärnor är bättre än en hjärna som man brukar säga.

Under läsandets gång har det dock varit ganska jobbigt, eftersom språket är mycket avancerat. Men jag har ändå lyckats ta mig igenom det vilket jag är mycket stolt över. Jag var tvungen att slå upp varje ord, men jag har lärt mig så otroligt mycket.

Det som var även svårt meningarna stod i olika tempus, och vissa kunde jag inte behärska vilket gjorde det ännu svårare för mig att förstå texten. Så jag var tvungen att lära mig det grammatiken som jag förväntades kunna om jag skulle förstå texten. Jag har som sagt lärt mig mycket på det här området.

Spana också in: