Forumet - Spetälska på hus?

Spetälska på hus?

1911 0 26

Spana också in:

Bacarah:

Har ingen bibel tillgänglig nu men jag vet att det är lätt att hitta


Jag hittade det. Förstår itne vad det är som är så svårt att förstå? Bara att smittan sitter på huset.

Spetälska på hus
Herren talade till Mose och Aron:
När ni kommer in i Kanaan, som jag skall ge er som egendom, och jag låter spetälskemögel angripa ett hus i detta ert land,

skall husets ägare gå till prästen. Han skall säga att det ser ut som om hans hus blivit angripet.
Då skall prästen låta tömma huset före besiktningen, så att inte allt som finns i huset blir orent. Därefter skall han gå in och se på huset.
Finner han då att fläckarna på väggarna är grönaktiga eller rödaktiga fördjupningar, som ser ut att ligga djupare än väggytan,
skall han gå ut ur huset, stanna vid dörren och stänga huset för sju dagar.
Den sjunde dagen skall prästen komma tillbaka, och om han då finner att möglet på husväggarna har spritt sig,

skall han låta riva loss de angripna stenarna och kasta dem på en oren plats utanför staden.

Man skall skrapa hela huset invändigt och slänga den avskrapade putsen på en oren plats utanför staden.

Sedan skall man ta andra stenar och sätta in på de gamlas ställe och putsa huset med ny lera.

Om möglet på huset kommer tillbaka sedan man tagit ut stenarna och sedan man skrapat huset och putsat det,

skall prästen komma och se på det. Om han då finner att fläckarna har spritt sig, är det ett elakartat mögel på huset. Det är orent.

Huset skall rivas och stenar, trävirke och puts föras till en oren plats utanför staden.

Den som går in i huset medan det är stängt blir oren till kvällen.

Den som ligger i huset skall tvätta sina kläder och den som äter i huset likaså.

Men finner prästen när han kommer att fläckarna inte har spritt sig sedan huset blivit putsat, skall han förklara det rent. Angreppet är då hejdat.
För att rena huset skall han ta två fåglar, cederträ, karmosinröd ull och isop.

Den ena fågeln skall han slakta över ett lerkärl med friskt vatten.

Sedan skall han ta cederträt, isopen, den karmosinröda ullen och den levande fågeln och doppa alltsammans i blodet från den slaktade fågeln och i det friska vattnet och stänka sju gånger på huset.

När han renat huset med fågelns blod, det friska vattnet, den levande fågeln, cederträt, isopen och den karmosinröda ullen,

skall han låta den levande fågeln flyga ut ur staden, ut i det fria. Så skall han bringa försoning åt huset, så att det blir rent.

Denna lag gäller vid varje angrepp av spetälska och vid skorv,

mögel på kläder och hus,

blemmor, utslag och vita fläckar,
Bacarah:

I Bibeln står det om spetälska på hus.


Klädesplagg av ull eller lin och föremål av skinn kunde också angripas av spetälska. Angreppet kunde kanske tvättas bort, och det fanns regler för hur föremål skulle sättas i karantän. Men om det gulgröna eller rödaktiga angreppet inte försvann var det elakartad spetälska, och föremålet skulle då brännas. (3Mo 13:47–59) Om gulgröna eller rödaktiga fördjupningar visade sig på väggen av ett hus skulle prästen låta stänga huset. Det kunde bli nödvändigt att riva ut de stenar som hade angripits och skrapa huset invändigt och lägga stenarna och det borthuggna lerbruket på en oren plats utanför staden. Om angreppet kom tillbaka skulle huset förklaras orent och rivas, och byggnadsmaterialen skulle läggas på en oren plats. Men om huset förklarades rent skulle det renas ceremoniellt efter bestämda regler. (3Mo 14:33–57) Några menar att den spetälska som angrep klädesplagg och hus var någon form av mögel eller röta, men det kan inte slås fast med säkerhet.
Andra fåren:

Klädesplagg av ull eller lin och föremål av skinn kunde också angripas av spetälska.


Så det fanns en logisk förklaring ändå [cute]

Eftersom du verkar påläst så tänkte jag att jag kunde slänga upp några andra frågor;

1. Vad innebär det att vara oren?

2. Och varför ska man gå i trasiga kläder, ha håret hängande och dölja skägget när man har spetälska? (Har för mig att det var så)
Bacarah:

1. Vad innebär det att vara oren?


Helt kort:

Under vissa omständigheter skulle den vanlige israeliten bada ceremoniellt. Den som blev botad från spetälska, den som kom i beröring med något som vidrörts av en person som hade ”en flytning”, den man som hade haft sädesuttömning, den kvinna som hade haft menstruation eller blödningar och den som hade haft sexuellt umgänge var ”oren” och måste bada. (3Mo 14:8, 9; 15:4–27) Den som uppehöll sig i ett tält där det fanns en död människa eller som rörde vid en död var ”oren” och skulle renas med reningsvatten.

Bacarah:

2. Och varför ska man gå i trasiga kläder, ha håret hängande och dölja skägget när man har spetälska? (Har för mig att det var så)


Den mosaiska lagen krävde att en spetälsk skulle gå med sönderrivna kläder (3Mo 13:45), kanske för att judarna förknippade spetälska med döden. Detta framgår bland annat av att Mirjam sades vara ”som ett dödfött foster” när hon blivit angripen av den förfärliga sjukdomen. (4Mo 12:12) Den spetälske var alltså förpliktad att bära kläder som skilde honom från andra och så att säga sörja över sig själv för att han var bland de ”levande döda”.
Men om den drabbade inte hade blivit frisk och prästen förklarade honom oren skulle han gå med sönderrivna kläder, hans hår skulle vara ovårdat, och han skulle täcka över mustaschen eller överläppen och ropa: ”Oren, oren!” Han skulle bo för sig själv utanför lägret. (3Mo 13:43–46) Denna åtgärd vidtogs för att den spetälske inte skulle smitta dem som bodde i lägret, där Jehova hade sin boning. (4Mo 5:1–4)