Forumet - Ständig hosta?

Ständig hosta?

927 0 6
Bronkit är en inflammation som sitter djupt ner i luftrören, och som leder till att stora mängder slem bildas, och måste hostas upp. En vanlig orsak till bronkit är rökning (rökhosta).

Akut bronkit (luftrörskatarr) är ett vanligt sjukdomstillstånd som behandlas ofta med antibiotika. Den ger hosta och hör vanligen ihop med en förkylning. Vid akut bronkit har luftrören och bronkerna plötsligt blivit inflammerade. Detta orsakas av virus och/eller bakterier, och i sällsynta fall av damm, luftföroreningar med mera.

Kronisk bronkit (luftrörsinflammation) hör till gruppen kronisk obstruktiv lungsjukdomar. Kriterier för kronisk bronkit är produktiv hosta i minst tre månader under två år följande på varandra. Återkommande luftvägsinfektioner och ökad mängd slem i luftvägarna är typiskt. Vid kronisk bronkit kan också framför allt luftflödet i luftvägarna vara nedsatt. Rökning är starkt kopplad till kronisk bronkit, och rökare uppmanas sluta röka. Luftvägsinfektioner behandlas vanligen med antibiotika, och rekommenderas andningsgymnastik.

Spana också in: