Forumet - Statistik om sex

Statistik om sex

11819 0 246

Spana också in:

Samlagsdebut
(median)

Åldersgrupp Kvinnor Män
18-24 16,4 år 16,9 år

Samlagsdebuten sker i allt lägre ålder. Mer uttalat bland kvinnor än män.

För kvinnornas del har medianåldern för första samlaget sjunkit med 2,7 år. För männens del är minskningen bara 1,2 år.

Homosexualitet
Drygt 10% av samtliga intervjupersoner har fantiserat sexuellt om människor av samma kön. Skillnaderna mellan män och kvinnor är här påfallande. Drygt var sjätte kvinna mot endast några procent av männen har haft sådana fantasier
Cirka 2% föredrar att enbart vara med personer av samma kön.
Abort
Övergripande kan sägas att knappt var tredje graviditet avbryts genom abort bland kvinnor över 25 år.

I åldersgruppen kvinnor 18-24 år har 49% av de som varit gravida gjort abort.

Andelen reaborter visar sig vara störst i åldern 35-49 år, i den gruppen har var fjärde kvinna genomgått två aborter.

42% män och 44% kvinnor har befunnit sig i en sexuell situation som de ej avbrutit trots risk för oönskad graviditet.