Forumet - Stilett kniv?

Stilett kniv?

2487 0 23
Hej. Jag är 14 år gammal och har ADHD, Asperger och ODD, och när jag blir rastlös så mår jag inte bra. Jag gillar stilett knivar, och jag vill ha en, men inte för att ska någon. Jag vill ha en hemma och pilla på den medan jag tittar på YouTube, Netflix osv. Jag undrar ifall de är olagliga och ifall det inte är olagligt för det jag vill använda den till så vill jag veta var man kan köpa en för ett billigt pris.
Lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål(Knivlagen)

DepartementJustitiedepartementet L4Utfärdad1988-05-05Ändring infördSFS 1988:254 i lydelse enligt SFS 2000:148Ikraft1988-06-01KällaRegeringskansliets rättsdatabaserSenast hämtad2018-08-19Kommentar
Huvudförfattare Alexander Ankerstedt

Lagstiftningens ändamål är att stävja sådant innehav som typiskt sett ökar risken för användning av våld (jfr prop. 1989/90:129 s. 12).


1 § Knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa får inte innehas på allmän plats, inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats.
[S2>Förbudet i första stycket gäller inte, om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat.
[S3>Stickvapen eller knivar som är konstruerade så att klingan eller bladet snabbt kan fällas eller skjutas ut ur sitt skaft (springstiletter eller springknivar) får inte innehas av personer under 21 år. Lag (2000:148).

Skåneärbäst: Lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål(Knivlagen)

DepartementJustitiedepartementet L4Utfärdad1988-05-05Ändring infördSFS 1988:254 i lydelse enligt SFS 2000:148Ikraft1988-06-01KällaRegeringskansliets rättsdatabaserSenast hämtad2018-08-19Kommentar
Huvudförfattare Alexander Ankerstedt

Lagstiftningens ändamål är att stävja sådant innehav som typiskt sett ökar risken för användning av våld (jfr prop. 1989/90:129 s. 12).


1 § Knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa får inte innehas på allmän plats, inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats.
[S2>Förbudet i första stycket gäller inte, om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat.
[S3>Stickvapen eller knivar som är konstruerade så att klingan eller bladet snabbt kan fällas eller skjutas ut ur sitt skaft (springstiletter eller springknivar) får inte innehas av personer under 21 år. Lag (2000:148).
Så man får inte ha den hemma ifall man är 14 år? Får man ha en buttefly tränings kniv?

Spana också in: