Forumet - STOR UM OMRÖSTNING OM KLIMATAVTALET I KÖPENHAMN

STOR UM OMRÖSTNING OM KLIMATAVTALET I KÖPENHAMN

161 0 26
Nu UM:Folkomröstar vi om klimatavtalet i köpenhamn.

Det har mynnat ut i två alternativ. Eller tre om X blir sanning och inget avtal och inga minskningar äger rum.

Idag ligger vi på 390 ppm CO2 i atmosfären.

A) 770 ppm till år 2100. Beräknad temperaturhöjning på 4.2*C. Vanligt bistånd bör öronmärkas åt klimatanpassningar och styras av de rika länderna.
källa: IPCC
Förordas av EU, USA och Ryssland. Beräknade konsekvenser är att ungefär halva Europa blir obeboeligt och kraftiga havsnivåhöjningar och att regnskogen försvinner helt.

B) 350 ppm till år 2100. Beräknad temperaturhöjning på 1.5-2.0*C. EU och USA bör betala stora delar av u-ländernas klimatomställningar och finansieringen bör läggas upp gemensamt mellan i och u-länderna.
Förordas av G77 + Kina. (Världens u-länder)
Beräknade konsekvenser är skogsbränder, översvämningar, torka, en hög andel klimatflyktingar särskilt från u-länderna. Kan innebära höga kostnader att ställa om samhället.

X) Ett bussiness as usual scenario. Beräknad temperaturhöjning på mellan 4-8 grader*C. Förordas av världens klimatskeptiker.
Senaste gången temperaturen höjdes med 6*C dog 95% av allt liv på jorden ut.

Vad väljer ni?

Spana också in:

Anarkandi:

B) 350 ppm (Du röstade på detta alternativ)


Av alternativen.

Det som behövs nu är en sänkning med 80% fram tills 2015-2020 och en 100% sänkning till absolut senast 2050 om man ska förhindra de enorma klimatkonsekvenser som även en temperaturhöjning på bara 2 grader kommer innebära. Detta är inte möjligt i ett kapitalistiskt system då detta bygger på ständig tillväxt och expansion när det som egentligen behövs är än sänkt tillväxt och avindustrialisering av ekonomin. Det är däremot långt ifrån omöjligt. Redan idag finns prototyper för bl.a. vattendrivna bilar och annan teknik som skulle kunna stabilisera dagens klimatkaos. Det är dock inte ekonomiskt lönsamt för de företag och storkapitalister med tillräckliga förmögenheter att investera i detta, eftersom att kortsiktiga vinster är de enda lönsamma inom den ständigt tillväxtberoende kapitalismen och sådan teknik tar tid att utveckla.
dazed_and_confused:

En sån där umröstning hahahahahahahahaha


Wanking BC:

...........................


pffahahahahah


Agerade exakt likadant [bigsmile]Bash a Brat:

Det som behövs nu är en sänkning med 80% fram tills 2015-2020 och en 100% sänkning till absolut senast 2050


Bra sagt, jag använde endast alternativen som man röstar om på COP-15. Ingen vågar prata om något mer radikalt än 45% eftersom USA inte ens har stöd för en 20% minskning på hemmaplan.