Forumet - Streck i Samhälle

Streck i Samhälle

360 0 8
Det är så här att jag på samhälle har skolkat och missat ett fåtal prov och som resultat får jag streck på kursen. Att läraren gav mig ett streck över kursen chockerade mig. Jag har fått ig varning, men aldrig fick jag veta att jag låg så illa till i samhälle, förens läraren säger det till mig veckan innan betygen kommer sättas.

Så jag tog upp det med rektorna, som svar fick jag det här:
Hej!
Jag har talat med "Lärarens Namn" och hon gör bedömningen att betygsunderlag saknas för att sätta betyg. Min bedömning av det är att det är rimligt. Du har inte presterat tillräckligt eller deltagit i undervisningen och det som skall göras där i tillräckligt stor utsträckning för att bli bedömd.

Men enligt skolverket hemsida:
I läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) står att läraren fortlöpande ska ge varje elev information om elevens utvecklingsbehov och framgångar i studierna, samverka med hemmen och informera om elevernas skolsituation och kunskapsutveckling och redovisa för eleverna på vilka grunder betygsättning sker. I 7 kap. 19 § gymnasieförordningen står också rektorn minst en gång varje termin ska se till att eleven får en samlad information om bl.a. elevens kunskapsutveckling.

Detta innebär att betygen inte ska komma som en överraskning, utan att eleven ska vara väl informerad och få chans att prata med läraren före betygsättningen.


Menas det med att läraren måste informera mig om hur jag ligger till betygmässigt?
Men IG-varning räknas ju inte som ett streck, själv tycker jag att man borde varna eleven för eventuella risker för streck eller?

Finns det något jag kan motargumentera med?

Spana också in:

Naxxar:

men ett streck är mycket värre än IG:en man får på sitt slutbetyg, som jag skrev "själv tycker jag att man borde varna eleven för eventuella risker för streck eller?"


Du är själv medveten om vad du missat eller inte. Du är själv medveten om hur det kan gå om du inte skärper till dig. Men nej då.

Eget ansvar. Hört talas om det? Kanske dags att börja ta lite eget ansvar för ditt eget handlande, som satt dig i denna situation.

Suck.
Naxxar:

Men IG-varning räknas ju inte som ett streck, själv tycker jag att man borde varna eleven för eventuella risker för streck eller?


Varför det? Jag tycker att betygssnack överlag bara är rappakalja.

Naxxar:

skolkat och missat ett fåtal prov


Besitter du inte intelligensen att själv förstå att du får streck som resultat av ditt handlande?