Forumet - Strindberg doktrinen

Strindberg doktrinen

601 0 16

August Strindberg menade att män och kvinnor till sin natur var helt väsensskilda skapelser, och därmed inte kan förstå varandra riktigt. Håller ni med om den bilden, eller är det precis tvärt om, att det bara är skillnader i utrustningen innanför underbyxorna som skiljer?

Spana också in:

Frågan är ledande, liksom Strindbergs resonemang är korttänkt: 

män och kvinnor har pga traditioner och normer olika förväntningar på sig, vilket ger dem olika sociala begränsningar, vilka ger dem olika erfarenheter, vilket ger dem olika referesnramar, vilket därför gör att de tänker olika. Män och kvinnor har blivit mer och mer lika varandra ju mer jämlikt samhället har blivit: en man och en kvinna 1814 var mycket mer olika varandra än vad en man och en kvinna är nu. 

Så jo; visst tänker kvinnor ofta likadant som andra kvinnor därför att de har likartade erfarenheter, liksom vi delar referensramar med andra grupper med liknande erfarenheter som oss själva, men det är inte biologiskt medfött. 

Frågan antyder att den gäller "Tänker män och kvinnor medfött olika?", vilket de inte gör. Jag svarar därför: 


Gasolinerainbow: Jag tvekar
... och det betyder: "Delvis, pga skilda erfarenheter, men inte biologiskt".

mynona: Frågan är ledande, liksom Strindbergs resonemang är korttänkt: män och kvinnor har pga traditioner och normer olika förväntningar på sig, vilket ger dem olika sociala begränsningar, vilka ger dem olika erfarenheter, vilket ger dem olika referesnramar, vilket därför gör att de tänker olika. 

Så jo; visst tänker kvinnor ofta likadant som andra kvinnor därför att de har likartade erfarenheter, liksom vi delar referensramar med andra grupper med liknande erfarenheter som oss själva, men det är inte biologiskt medfött. Frågan antyder att den gäller "Tänker män och kvinnor medfött olika?", vilket jag inte tycker. Jag svarar därför: 

varför är biologiskt = korttänkt?

biologi är en mycket större skala än kultur

hur vet du att det inte är medfött? är det för att du vill att det inte ska vara medfött?

Gasolinerainbow: Nej, det är inte stora skillnader i hur män och kvinnor tänker
"In an larger earlier study (from which the participants of the PNAS study were a subset), the same research team compellingly demonstrated that the sex differences in the psychological skills they measured – executive control, memory, reasoning, spatial processing, sensorimotor skills, and social cognition – are almost all trivially small.

To give a sense of the huge overlap in behaviour between males and females, of the twenty-six possible comparisons, eleven sex differences were either non-existent, or so small that if you were to select a boy and girl at random and compare their scores on a task, the “right” sex would be superior less than 53% of the time.

Even the much-vaunted female advantage in social cognition, and male advantage in spatial processing, was so modest that a randomly chosen boy would outscore a randomly chosen girl on social cognition – and the girl would outscore the boy on spatial processing – over 40% of the time.
" [KÄLLA]

Och undersökningen i fråga kontrollerar inte mot i vilken mån dessa skillnader är inlärda. - vi vet ju att vi kan lära oss att bli bättre på saker, så biologiskt är skillnaderna högst sannolikt ännu mindre. 

Fast detta är ju på ett rent kognitivt plan. Kan ju tänkas att skillnaderna mellan vad män och kvinnor tänker på, hur de  resonerar osv. är mer betydande. Säkert finns i.a.f. nämnvärda generella skillnader som antagligen varierar mycket mellan olika sociala sammanhang; även vad beträffar samma individ - tjejgäng och killgäng tenderar att vara mer utpräglat "tjejiga" och "killiga" än vad de är en och en eller i blandade grupper. 
mpt:hv: varför är biologiskt = korttänkt?
biologi erbjuder svar på biologiska frågor. det erbjuder inte tillräkliga svar på psykiska frågor. ska man acceptera en dålig teori bara för att det ännu inte finns en bra sådan? människan är i sina tankar, sin vilja och sin önskan mer än sin biologi. hade människan enbart varit sin biologi vore det motsägelsefullt

mpt:hv: biologi är en mycket större skala än kultur
varför?

mpt:hv: hur vet du att det inte är medfött? är det för att du vill att det inte ska vara medfött?
jag vet inte att det är medfött mer än du vet att det är det. hur kan man inte vilja att det ska vara medfött om det är det? 

mynona:
biologi erbjuder svar på biologiska frågor. det erbjuder inte tillräkliga svar på psykiska frågor. ska man acceptera en dålig teori bara för att det ännu inte finns en bra sådan? människan är i sina tankar, sin vilja och sin önskan mer än sin biologi. hade människan enbart varit sin biologi vore det motsägelsefullt

man behöver inte vara bara sin biologi för att vara delvis sin biologi. det är du som gör kategoriska och dogmatiska påståenden, närmare bestämt att kulturella faktorer avgör allt vad beträffar psyket.

mynona:
varför?

tja, den har ju funnits nånstans i storleksordningen 10.000 ggr längre än kulturen.

mynona:
jag vet inte att det är medfött mer än du vet att det är det. hur kan man inte vilja att det ska vara medfött om det är det? 

du uttalar dig som om det vore befängt, naivt och korkat att ens iaktta möjligheten att vissa mentala skillnader mellan könen är medfödda. detta tolkar jag som att du vet att biologin inte är en faktor. och jag frågar dig hur du vet detta.

mpt:hv: man behöver inte vara bara sin biologi för att vara delvis sin biologi. det är du som gör kategoriska och dogmatiska påståenden, närmare bestämt att kulturella faktorer avgör allt vad beträffar psyket.
Nej. Inte allt. Jag har talat om skillnader i könens beteenden och uppförande och referensramar och sätt att tänka. Inte om hela människan. Jag har inte uteslutit att människan delvis är sin biologi. Människan är både sin biologi och sitt psyke. Könsskillnader är en förssumbar del av människan 

mpt:hv: tja, den har ju funnits nånstans i storleksordningen 10.000 ggr längre än kulturen.
aha. nej det funkar inte som argument på mig. 


mpt:hv: du uttalar dig som om det vore befängt, naivt och korkat att ens iaktta möjligheten att vissa mentala skillnader mellan könen är medfödda. detta tolkar jag som att du vet att biologin inte är en faktor. och jag frågar dig hur du vet detta.
jag tycker att det är korttänkt att tro på en sådan bristfällig och otillräklig förklaring när biologin så uppenbart inte kan ge ett fullödigt svar. att acceptera en teori som för mig är så otillräklig verkar i mina ögon tyda på ett starkt behov av att få ett svar till vilket pris som helst. jag tror att biologin påverkar psyket på samma sätt som alla yttre faktorer formar en människans erfarenheter och därmed dess psyke, men medfödda beteendemönster mellan könen, nej. jag är självklart övertygad om att jag har rätt, annars skulle det inte vara min åsikt, men att säga att jag "vet" att jag har rätt kan jag inte göra mer än någon annan. däremot ytrycker jag mig så rent språkligt, på samma vis som du gör då du tvärsäkert uttalar dig om motsatt åsikt som om du självklart hade rätt. eventuella metafysiska teorier ger jag mig inte in på.