Forumet - Svenska B

Svenska B

364 0 6
Hejsan! Nu ska jag skriva en uppgift utifrån ämnet fula ord. Vet faktiskt inte hur jag ska börja skriva skulle kunna behöva tips och exempel.


Uppgift
Du ska skriva en uppsats utifrån ämnet: fula ord. Uppsatsen ska bestå utav tre delar: bakgrund, exempel från eget liv och egna åsikter. Texten ska vara på 1-1½ sida (1,5 radavstånd, 12p, Times New Roman/Calibri, sidhuvud). Uppsatsen lämnas in 29 september på Elits.

Hej undrade om någon kunde komma med tips och exempel på hur jag kan börja skriva!
De olika delarna
När du skriver ska du utgå ifrån följande tre delar, dessa ska vara lika stora. Du ska dock inte använda underrubriker – det vill säga att du inte ska skriva bakgrund, exempel från eget liv och egna åsikter som rubriker över olika stycken. Använd istället tydlig styckeindelning!

BAKGRUND
Bakgrunden består av referatet du tidigare skrivit utifrån artikeln ”Ska man bestraffa fula ord?” Om du vill kan du utveckla referatet och fylla på det.

EXEMPEL FRÅN EGET LIV
Här ska du ta upp exempel från ditt liv. Frågor att tänka på kan vara: Brukar du använda fula ord? När använder du dessa? Har du varit med i någon situation där det använts fula ord? Förklara och beskriv!

EGNA ÅSIKTER
Under egna åsikter är det just dina åsikter som ska fram, vad tycker du om artikeln? Håller du med? Eller tycker du att artikeln har fel? Varför tycker du så? Vad tycker du om fula ord? Bör de förbjudas eller borde alla få använd dem fritt? Varför tycker du som du gör?


Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänt
Din text innehåller ett referat med källhänvisning, egna erfarenheter och åsikter. I din uppsats refererar du till artikeln.

Du argumenterar för vad du tycker och tänker.

Ditt språk är begripligt och relativt korrekt.

Kriterier för betyget Väl Godkänt
Din text innehåller ett referat med källhänvisning, egna erfarenheter och åsikter. I din uppsats refererar du till artikeln.

Du argumenterar för vad du tycker och tänker. Dina åsikter är underbyggda och förs fram på ett intresseväckande och övertygande sätt.

Du ger tydliga och olika exempel på egna erfarenheter.

Du granskar och värderar artikeln genom att antingen ställa dina åsikter mot eller med artikeln och argumentera för ditt ställningstagande.

Ditt språk är väl begripligt och stilistiskt korrekt.

Spana också in:

Jävel. Ett ord som kan böjas till många olika former.
Jävel (sing. subs.), jävlar (plur. subs.), jävlig (adj.), jävlas (verb).
Genom brukar av "fula ord" kan man visa att situationen kräver starka ord, men att man i stridens hetta icke finner ord för ens känslor, därmed brukas svordomar.
Svordomar nervärderas av individer som tror att deras åsikter är mer korrekta endast för att dom icka äro s.k "mainstream" då de påstår att bruket av svordomar påvisar en bristfällig vokabulär hos användaren.
Istället för att Herr Svensson i en granntvist gällande staketplaceringen säger "Min gode herre kanske är villig till en resonabel överenskommelse" så säger han mer troligtvis "Ta dig i brasan din satans stropp å dra åt dig stakethelvetet", därav "fula ord".