Forumet - Svenska eller engelska?

Svenska eller engelska?

61 0 2
Tystnad
Tunnel, avfart
När taxametern slagits på
försvinner allt i regnet
utan spår
& som en viskning
ser Vi syner nu igen
Det här är nåt
som inte ens har hänt…

Tystnad
En rökfri viskning
Det är exakt vad Vi vill ha
det luftkonditionerade ljudet
av fart
Du är värd att dö för
Ni kan skratta om Ni vill
Håna oss Vi rör oss Ni står still…

Lyssnar
stel & fastspänd
& när paniken bryter ut
ler Du svagt
och viskar till Mig Du
är värd att dö för
Men mot gummi, glas & metall
betyder ett mirakel inget alls…

Eller:

Silence,
like a whisper
Maybe tomorrow it won´t be here
So tomorrow we could teach them some new styles
You are such a killer
So shoot me down again
It won´t hurt when the killing is done by a friend

Silence,
like a whisper
So this is all we need
The fully air conditioned sound of speed
A violent whisper
And this time it´s for real
So this day I made plans for us to leave

Silence,
why won´t you listen
Maybe it´s just me
but sometimes it´s
impossible to breath
A violent whisper
Maybe this time it won´t heal
Maybe this time it will bleed untill I´m free