Forumet - SvenskUngdom

SvenskUngdom

98 0 3
Wikipedia:

Svensk Ungdom (SU) är ett finländskt politiskt ungdomsförbund för det finländska partiet Svenska Folkpartiet.

Svensk Ungdom arbetar idag bland annat för

* En utbredd finlandssvenskhet
* En trygg närmiljö
* Hållbara ekologiska beslut
* Likvärdighet ([bigsmile])

Svensk Ungdom har 42 lokalavdelningar runt omkring i Svenskfinland. De är indelade i fyra kretsar, Helsingfors, Nyland, Åboland och Österbotten. Både lokalavdelningarna och kretsarna är registrerade föreningar med en självständig ekonomi och en styrelse.