Forumet - Sverige 3:a i listan över länder där de rika blivit rikast

Sverige 3:a i listan över länder där de rika blivit rikast

6252 1 58

Sverige är det tredje landet i hela världen där de rika blivit rikast sen 1980, enligt Oxfams rapport Working for the Few. Lite andra siffror man i DN kan läsa från rapporten är dessa:

"• De 85 rikaste personerna har lika mycket pengar som de 3.500.000.000 fattigaste – 712 biljoner kronor. Antagligen är läget mer extremt eftersom cirka 120 biljoner oredovisade kronor uppskattas vara undanstoppade i skatteparadis.

• Världens rikaste procent äger hälften av världens rikedom och 65 gånger så mycket som den fattigaste hälften.

• 70 procent av världens befolkning bor i länder där inkomstklyftorna ökat de senaste 30 åren.

• Den rikaste procenten har ökat sin andel av världens totala intäkter sedan 1980.

• I USA har den rikaste procenten tagit 95 procent av tillväxten efter finanskrisen och 90 procent har blivit fattigare."

85 människor äger alltså lika mycket som HALVA JORDENS BEFOLKNING äger tillsammans. 1% av världen befolkning äger 50% av världens rikedomar. Detta är dessutom siffror i underkant då massor av pengar är dolda i skatteparadis, så verkligheten ser alltså ännu värre ut än hur det framgår i rapporten.


Detta kan kopplas t.ex. till de fascister som hävdar att Sverige inte har "råd" med invandring, eller de moderater och andra högerpolitiker som hävdar att vi i Sverige inte har "råd" med 6 timmars arbetsdag, högre löner, bättre anställningsskydd, fler lärare eller vad det nu är för fråga. Uppenbarligen har vi det. De rika i vårt land sitter på rikedomar större än Smaug medan lönerna inte varit så låga i Sverige sedan första världskriget (den som vill veta mer om detta kan t.ex. se Dokument inifråns dokumentär Lönesänkarna). Vi har uppenbarligen pengar i vårt land så det sprutar champagne på Stureplan. Det som behövs är bara att ta tillbaka dem från de rika som berikat sig på vårt arbete, våra låga löner, privatiseringen av vår välfärd och våra gemensamma tillgångar. De är de verkliga skurkarna, inte folk som flyr kriget i Syrien.

Diskussionsunderlaget känns ganska givet. Rapporten, ökade klassklyftor, m.m. De s.a.s. Riktiga Problemen i världen.

Spana också in:


Johansson: Är väl trevligt för folket som har mycket pengar eller? Många har nog jobbat som ett pysk för att tjäna pengarna och uppnått sitt mål till slut? Är det fel eller? Sen är nog många utav dom som är så sjukt rika generösa av sig på något viss.
Det är väl inte troligt att de rikaste jobbar 65 gånger så hårt som de fattigaste.

Kan man få preciserat vad det är meningen att det här diskussionen ska mynna ut i? Är iden att dessa kapitaltillgångar ska realiseras och skapa välstånd för hela befolkningen? Och hur går då det till?

De som äger stora tillgångar äger ju främst företag eller immateriella tillgångar kopplade till produktion. En individ kan givetvis sälja dessa och leva loppan för, men ska man sälja ut alla dessa tillgångar för att få in medel för konsumtion? Hur går det då till? Ska de säljas till intressenter utomlands?

Eller är iden att tillgångarna ska vara samägda? Innebär det då att man inte kan starta ett företag och låta detta växa sig för stort?

ska sägas att det inte är de privata tillgångar hos dessa 85 personerna som man räknar med utan det är storföretag eller konglomerat som utgör navet för vårt ekonomiska system. Det är dem som garanterar arbetstillfällen och skatteintäkter. Dem har inte så mycket att röra sig med så de kan kontrollera halva jorden, även om de sitter på ett ofantligt stor kapital ändå.


Gasolinerainbow: Kan man få preciserat vad det är meningen att det här diskussionen ska mynna ut i? Är iden att dessa kapitaltillgångar ska realiseras och skapa välstånd för hela befolkningen? Och hur går då det till?
Gasolinerainbow: Eller är iden att tillgångarna ska vara samägda? Innebär det då att man inte kan starta ett företag och låta detta växa sig för stort?
Det är inte meningen att den ska mynna ut i så mycket mer än att det uppmärksammas och diskuteras. Jag tror att folk inte har så bra koll på hur världen ser ut. Bilden som mn123456789 länkar är ju t.ex. en av två bilder i en undersökning där den ena var en bild över hur folk trodde att rikedomarna var fördelade i Sverige och sen den här med hur det faktiskt ser ut. Var väldigt extrema skillnader mellan de båda. Därför behöver den här typen av information spridas.

Men ja jag tycker ju absolut att de tillgångar som finns ska tillhöra alla och inte gå till privatpersoner.

Ska vi prata på större nivå om hur man tycker samhället ska vara organiserat vill jag ha en helt demokratisk produktion. Arbetsplatser styrda av de som arbetar där, samhället styrt genom direktdemokrati och fördelningen av produktionsresultaten efter behov.

Buddah:
Hur skulle det annars se ut? Förklara hur du tycker att vårt samhälle bör se ut istället, som alternativ till den marknadsekonomi vi har idag. Skall staten äga alla företag? Skall det finnas en lag som reglerar allas löner och ser till så att ingen blir förmögen?
Beskrev lite kort ovan hur jag tycker det ska se ut istället. Ingen marknad, ingen stat (dvs. inte en grupp människor som styr över resten utan direktdemokrati istället),  inga löner. Fördelning efter behov. Arbetsplatser styrda av oss på golvet. Meningslöst arbete som t.ex. hela reklambranschen, all försäljning och dylikt läggs ner. De arbeten som kan mekaniseras och utföras av maskiner istället för människor gör det. De få arbeten som finns kvar och måste utföras av människor på delas mellan de som kan utföra dem så knappt någon av oss i slutändan behöver jobba särskilt mycket. Ett samhälle som går ut på att maximera allas livskvalitet och fria tid istället för att generera kapital.

Vit priviligerad cisman: ska sägas att det inte är de privata tillgångar hos dessa 85 personerna som man räknar med utan det är storföretag eller konglomerat som utgör navet för vårt ekonomiska system. Det är dem som garanterar arbetstillfällen och skatteintäkter. Dem har inte så mycket att röra sig med så de kan kontrollera halva jorden, även om de sitter på ett ofantligt stor kapital ändå.
Storföretag med mer makt än många stater ja. Det handlar absolut inte om att ett gäng individer sitter och kan förfoga fritt över dessa rikedomar. Snarare att det finns enorma ansamlingar kapital som driver ekonomin och i förlängningen samhällsutvecklingen i en viss riktning i sin "jakt" på att växa och förmeras. De individuella kapitalisterna är bara detta kapitals fysiska representanter så att säga. Det handlar inte om onda individer eller något sådant utan ett system som inte existerar för människor och våra behovs skull, utan för att öka dessa kapitalansamlingars storlek ytterligare. Människorna existerar för systemet och inte tvärtom.

Rödingajäveln: inga löner. Fördelning efter behov.
Rödingajäveln: Ett samhälle som går ut på att maximera allas livskvalitet och fria tid
Och hur gör vi med alla "nöjen" som kostar pengar, skall dessa vara gratis? Skall vi rösta om vad som är nöjsamt och sedan gemensamt betala för detta så att alla kan ha det lika roligt?

Problemet med att "fördela efter behov" som du uttrycker det är ju att alla har olika behov och olika intressen, egna ambitioner med hur de vill spendera sitt liv. Vem är det som skall bestämma hur mycket pengar som just deras behov är värt? Pengar kommer ju ändå att behövas, det eller någon annan form av byteshandel. Då kommer det även behövas människor som fördelar dessa. Eller skall vi ha en enda stor pengabinge där man bara kan gå och skopa upp pengar?