Forumet - Sympatiserar du med V?

Sympatiserar du med V?

7842 0 92
sympatisera hysa sympati, känna medkänsla, ömma (för), ha full förståelse (för); tycka om

Vänsterpartiet ser sig som en del av den internationella arbetar-, kvinno- och fredsrörelsen och baserar sin politik på två teoretiska grundpelare – socialism och feminism på ekologisk grund. Partiet ser de marxistiska och feministiska analysverktygen som viktiga för sin politik. Vänsterpartiet är kritisk till vad man menar är den kapitalistiska marknadsekonomins oförmåga att kunna tillgodose människans behov, därför vill man avskaffa kapitalismen men även patriarkatet till förmån för ett jämlikt socialistiskt samhälle. Vänsterpartiet sammanfattar målet för sin politik på följande sätt: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

Lite utdrag från Wikipedia vilket man bör vara källkritisk emot.

Partiet har historiskt präglats av motsättningar mellan anhängare av den internationella kommunismen och förespråkare för ett mer självständigt svenskt kommunistiskt, senare socialistiskt, parti. Denna splittring har resulterat i flera utbrytningar.

Lite utdrag från NATIONALENCYKLOPEDIN vilket man bör vara källkritisk emot.

Spana också in:

Stringburka:

Ja, det får jag väl säga. Gillar långt ifrån allt med dem, men de är det riksdagsparti jag har minst emot och kommer att rösta på.


Du håller alltså med om att socialistiskt/marxistiska och kollektiv-feministiska analysverktyg är något som hjälper en förstå samhället?
Asha:

Ja, och är man över arton år (Du röstade på detta alternativ)


Till viss del, bäst av de sämsta i alla fall. Har dock en hel del att anmärka på. De har t.ex. en direkt efterbliven hållning gentemot den utomparlamentariska vänstern och radikala fackföreningar som SAC, och de är alldeles för slappa gentemot socialdemokratin. Om de på allvar vill göra nytta för arbetarrörelsen borde de avbryta samarbetet med S och MP och ställa offensiva politiska krav istället för att hela tiden vara på defensiven.