Forumet - Synen på terrorism

Synen på terrorism

3119 0 52
WALL OF TEXT!

Länge sedan jag gjorde en seriös tråd, så here goes;
Vilken av dessa två herrar håller ni med om i deras sätt att se på terrorism?

Den ena är Björn Kumm och den andra är Noam Chomsky.


Terrorismens orsaker enligt Kumm är att terrorism är den svages form av krigsföring, de som befinner sig i underläge. Samtidigt säger han att det är svårt att acceptera detta för de som drabbats av terroraktioner. När de genomför terroraktioner i den form som t.ex. spränging av bussar, statsmän mördas, kapning av flygplan etc. Då framstår de som om att de är i överläge och har kontroll. I många fall så är terrorism den enda utvägen för att ändra det rådande samhällsklimatet, som exempel har vi studenter i Ryssland under 70 och 80-talet, efterkrigets Tyskland, där Röda arméfraktionen växer fram. Kamp mot kolonialmakter är ett annat exempel. Det logiska blir att använda sig av terrorism som en sista utväg, att få fram sina åsikter och mål genom vanlig demokratisk väg finns inte för dem och därav så används terrorism. Det blir väldigt svårt att få fram sina åsikter och mål genom demokratisk väg om man blir ockuperad av en främmande makt, den lösningen finns inte.

Terroristernas målsättningar, enligt Kumm är att de skall få fram sin vilja till det som man strävar efter. Som exempel kan vi se på Israel-Palestinakonflikten, där båda parter menar på att området Palestina tillhör dem. Kumms tanke stöds genom historien gång. Då vi att båda parter begått terrordåd för att få kontroll över området Palestina. Mordet på Folke Bernadotte kan tolkas som en sådan aktion, då han var väldigt nära en lösning på problemet. Det ville man inte då man skulle vara tvungen att hålla sig till ett begränsat område. Även den stora folkfördrivningen som gjordes av Israel, då ca 700 000 palestinier fördrevs från sina hem. Detta och även andra andra exempel talar sitt klara språk: använda sig av dylika terroraktioner för att få fram sin vilja, till att nå fram till målet, i detta fall att flytta fram sina gränser och ta över territorium. En annan målsättning som Kumm talar om är att de vill injaga skräck. Vad vill de då uppnå med detta? Jo, att skaffa sig makt och att visa att man finns och inte är rädd och är beredd att använda sig av vilka metoder som helst. I det avseendet tycker jag att dessa metoder som används kan vara väldigt effektiva, men de kan även slå tillbaka mot utövaren. Ett exempel på det är bombningen av tvillingtornen, attacken mot USA utlöste den reaktion att man förklarade krig mot terrorismen på nytt, vilket har fått stora konsekvenser för de utsatta i de länder som USA invaderat och bombat, på jakt efter terrorister. Vilket nu för oss in på Noam Chomsky och hans syn på terrorism och dess aktörer.

Chomskys syn på terrorismen skiljer sig väldigt mycket från Kumms syn. Chomsky sätter stor vikt vid statlig terrorism, där han främst pekar ut väststater som de onda, t.ex. USA och deras klienter. Han använder sig av ord så som "emperors" och "pirates", för att på detta vis påvisa skillnaden mellan små och stora aktörer och även då visa hur synen på dessa skiljer sig. "Kejsarnas" dåd är mer legitima för omvärlden än "piraternas", menar han och det är detta han ifrågasätter och kritiserar. Han målar ut USA som "kejsare", han menar att det är USA som är de verkliga terroristerna, medan arabstaterna ser han som "pirater". Orsaker till "kejsarens" agerande, enligt Chomsky är att man vill hålla fast på våldsmonopolet, så inte "piraterna" får tag på det. Det är bara "kejsaren" och dess klienter som får ha våldsmonopolet. Man vill även statuera ett exempel. T.ex. så var man rädd att kommunismen skulle sprida sig och därav så förde man ett krig mot kommunismen. En annan orsak är att man vill lägga beslag på råvaror och även för att få strategiska fördelar. Pga så har man en bundsförvalt i Melanöstern - Israel. Därav menar Chomsky att Israel är klient åt USA. Chomsky menar även att kriget mot terrorismen är en ideologisk förklädnad för att man skall nå fram till sina mål och legitimera metoderna genom att linda in dem i begreppet "kriget mot terrorismen". Detta argument från Chomsky stöds om man ser till historien och hur USA agerat genom historiens gång, med t.ex. kriget mot kommunismen, stöd till olika militärdiktaturer, tillsättande av USA-vänliga ledare, etc. Vid denna punkten så håller jag med honom fullt ut, ideologisk förklädnad för att legitimera det som de höll och håller på med! Ett annat bra exempel är det militärindustriella komplexet, där man har gemensamma intressen mellan militär, vapenindustri och politiskt system och för att kunna legitimera olika ageranden och dylikt så behövs det hotbilder för att skattebetalarna skall acceptera det. Man ser en röd tråd genom det hela; egna intressen.

Vad har de för olika för och nackdelar i deras definition av terrorism? Fördelar som talar för Kumm är att han vrider och vänder på sina argument om att terrorism är den svages form av krigsföring. Han ser flera aspekter av det hela. De nackdelar jag ser är att han inte lägger stor vikt vid statsterrorism och även då att han ifrågasätter om stater kan ses som svaga, i och med hans defenition av terrorister som de svaga. Men kolla på Palestina, de existerar knappt.
De fördelar som talar för Chomsky och hans syn på terrrorismen är hans förmåga att verkligen kritisera, utan att vara rädd för att trycka på. Det behövs verkligen, att det läggs svart på vitt och att få fram det hela så människor kan tänka till och reagera. Hittade inte mycket nackdelar med hans definition av terrorismen, men en sak jag reagerade på var att han får det låta så simpelt mär han framställer sina argument om terrorismen och dess aktörer, angående USA och dess klienter, att de är de riktiga terroristerna. Det är så klart inte hela fallet, så enkelt är det inte, men stor del stämmer. Detta kan illustreras med berättelsen om Alexander den store och piraten. Där man menar på att när Alexander den store erövrar hela världen så kallas han för härskare och när piraten vågar sig på haven och egna erövningsförsök så kallas han för tjuv och dylika ord. Man kan dra en liknelse mellan detta och USA och deras "erövringar". När de invaderar länder, ersätter statsmän och inför USA-vänliga ledare så heter det att man inför demokrati och frihet, att man bekämpar ondska. Sätter man sig upp mot detta så klassas man som terrorist och att man kämpar emot friheten och demokratin.

Detta och mycket mer ifrågasätter Chomsky och kritiserar "kejsarens" och dess klienters handlingar på ett mycket bra vis. Så, för att sammanfatta så håller jag med Noam Chomsky och hans syn på terrorismen. Men även Kumm har ju ett flertal bra poänger i sin analys av terrorismen.
Det här ser inte jag som definitioner av terrorism utan snarare förklaringar till varför det uppkommer och hur det används. Om man ser dem som definitioner, alltså sätter likhetstecken mellan terrorism och deras påståenden, så blir det bara förvirrande.
Terrorism = Den svages form av krigsföring. Gäller detta även när det är mer "legitim" krigsföring som den svage ägnar sig åt, där militära mål angrips?

Kommer nog skriva mer sen, intressant text, men orkar inte nu. Vargen är här.

Spana också in:

passaro:

Hur menar du nu? Legitim krigsföring?


Notera citationstecknen. Terrorism brukar ju generellt sett mena när civila är målet, eller när man tar noll i hänsyn till civila. Spränga en skolbuss är terrorism - spränga en stridsvagn är inte. Vad jag menade är att om en entitet som är i underläge följer alla krigslagar och sköter det "så bra som det går" så känns det konstigt att klassa det som terrorism.

Om en kille är mobbad i skolan kan det vara terrorism av honom att mörda mobbarens föräldrar - men att slå mobbaren på käften är självförsvar.
k1337oris:

Uhm, det är bara den ena sidan som ser det som legitim krigsföring. Den andra sidan lär knappast göra det.


Det finns ju regler för krig, så då får de nog se det som "legitimt."

För övrigt tycker jag inte riktigt idéerna går emot varandra. Terrorism är oftast den svages utväg, men jag tror inte att jag skulle kalla USA:s aktiviteter för terrorism, det behöver de inte. De är bara vårdslösa.
Stringburka:

Vad jag menade är att om en entitet som är i underläge följer alla krigslagar och sköter det "så bra som det går" så känns det konstigt att klassa det som terrorism.


Fast nu vet jag inte om du syftar till Chomskys syn på terrorism? Finns ju olika typ av terrorism. Statsterrorism, bl.a Det är den som Chomsky har sin fokus på.

Ett exempel är Frankrike och deras bombning av ett Greenpeace-fartyg.

Om vi tar ett annat exempel. judiska terrorister som kämpade för ett Israel, dessa terrorister kom sedan att gå med i/bilda IDF, klassas de längre inte som terrorister nu när de är del av staten Israel, enligt dig nu?


Nachac:

För övrigt tycker jag inte riktigt idéerna går emot varandra. Terrorism är oftast den svages utväg, men jag tror inte att jag skulle kalla USA:s aktiviteter för terrorism, det behöver de inte. De är bara vårdslösa.


Nja, finns som sagt olika typ av terrorism. Och att kalla USAs aktioner 'vårdslösa' är verkligen en stor underdrift.
passaro:

Ett exempel är Frankrike och deras bombning av ett Greenpeace-fartyg.


det där är typ mitt favoritexempel på statligt våld. jag tog ofta fram det under tiden jag höll med chomsky, vilket var ungefär ett år sedan.

i båda texterna framtår (iaf enligt min uppfattning) terrorism som något negativt, antingen som den desperates sista utväg eller som fasciststatens verktyg. jag ser istället imperialism som ett annat fenomen än terrorism och anser inte att de ska likställas.

terrorism har flera definitioner, min favorit är att terrorism är en krigsform där små nätverk/individer för en kamp mot en stat. det är i mina ögon därför inte något direkt dåligt beroende på vilka metoder man använder.
passaro:

Nja, finns som sagt olika typ av terrorism. Och att kalla USAs aktioner 'vårdslösa' är verkligen en stor underdrift.


Jo, men USA:s avsikt är inte riktigt terrorism skulle jag inte påstå. Vårdslöshet är ju en väldig underdrift, men de är inte ute efter i att sätta skräck i befolkningen, det kan de med sin blotta existens. De gör bara vad de vill utan hänsyn till andra och konsekvenser.
passaro:

WALL OF TEXT!


Källhänvisning borde alltid finnas med, eller något som säger att detta är din tolkning.

Stringburka:

Det här ser inte jag som definitioner av terrorism utan snarare förklaringar till varför det uppkommer och hur det används.


Håller med, åtminstone i Chomsky fall. Han tycks inte försöka definiera termen i sig utan mer vilka han anser utför en viss sektion inom begreppet terrorism (oklarheter råder om man ska anse att "Statlig terrorism" är en form av terrorism).

Jag skulle snabbare förklara det som, Terrorism, byggande på det latinska ordet terror, rädsla eller skräck, är när en part utför systematisk våldsattacker mot civila mål (attentat mot militära mål med samma metod som i terrorism brukas mer klassas som en form av gerillakrig). Med dessa våldsaktionerna vill parten ingjuta just "terror", skräck eller rädsla, för att få sitt mål igenom eller åtminstone kämpa för att den skall uppnås.

Ibland, men inte så ofta, får jag känslan av att Björn Kumm i din förklaring inte fullt ut förklarar skillnaden mellan terrorism och gerillakrig, eller att han helt enkelt har glömt bort den sistnämnda. Gerillakrig är oftast lite mer påfrestande vad gäller utrustning och kompetens men kan vara minst lika effektivt.

Men jag anser som sagt ändå att Kumms förklaring är något bättre. Det känns som den går mer rak på sak.

För att återgå till statsterrorism. Många professorer, där bland Bruce Hoffman, professorn i säkerhetspolitik och kontraterrorism (http://explore.georgetown.edu/people/brh6/?PageTemplateID=81) menar att begreppet terrorism i sig är definierat för icke-statliga organisationer. Statsterrorism har ingen "juridisk" definition utan används snarare av en stat i anklagande syfte mot en annans agerande för att väcka provokation. Det stater utför, menar han, kan klassas i många andra termen men inte i terrorism.

Åter igen, mycket eget tänkande. [smile]
Nachac:

men de är inte ute efter i att sätta skräck i befolkningen


Utöka defintionen av terrorism.Nachac:

det kan de med sin blotta existens.


Det skulle jag inte vilja påstå.Nachac:

De gör bara vad de vill utan hänsyn till andra och konsekvenser.


Det är ungefär vad man kan ta med i en defintion av terrorism, bl.a.

Terrorister utför sina aktioner utan hansyn till civila offer. För det mesta. Detta kan, enligt min mening appliceras på USA och Vietnam kriget. Där hänsyn till civilbefolkningen var icke existerande. Med över 12 miljoner fällda bomber över Vietnam så talar det sitt klara språk.

En annan sak att anmärka på är George W Bush's tal när han förklarade krig mot vad han ansåg vara terrorismen, där han bl.a sa »Antingen är ni med oss eller mot oss.«

Det är denna syn som olika terroristgrupper även använder sig av.

Templar:

Källhänvisning borde alltid finnas med, eller något som säger att detta är din tolkning.


Såklart, det glömde jag. Det är mycket eget tänkande och reflekterande, men de direkta påståenden so jag kommer med i texten skall såklart ha källa.

Källor:
Björn Kumm - Terrorismens historia
Noam Chomsky - Pirates and Emperors, Old and New - International Terrorism in the Real World.
Undervisningsmaterial från Göteborgs Universitet, delkurs i terrorismens historia

Templar:

Ibland, men inte så ofta, får jag känslan av att Björn Kumm i din förklaring inte fullt ut förklarar skillnaden mellan terrorism och gerillakrig


Det gör han o boken, dock kommer jag inte riktigt ihåg vad han skriver. Var ett tag sedan jag läste den.
Nachac:

Terror = Skräck.


Själva ordets betydelse, ja.Nachac:

Att föra krig eller försöka uppnå ett mål med skräcken som vapen, genom nidingsdåd


Ja?

Om du nu menar att terrorism endast är 'att sätta skräck' i civilbefolkning så är det väldigt ensidigt. Seloternas mål var inte att sätta skräck i civilbefolkningen i dåtidens Rom. De ryska studenternas mål var inte att sätta skräck i den ryska civilbefolkningen etc etc.
passaro:

Om du nu menar att terrorism endast är 'att sätta skräck' i civilbefolkning så är det väldigt ensidigt. Seloternas mål var inte att sätta skräck i civilbefolkningen i dåtidens Rom. De ryska studenternas mål var inte att sätta skräck i den ryska civilbefolkningen etc etc.


Terrorism är det jag sa. Styrkan ligger inte i attackerna, utan i att attackerna kan komma var som helst, när som helst. Styrkan ligger inte i aktionen, utan motståndarnas rädsla för den.
Nachac:

Terrorism är det jag sa.


[rolleyes]Nachac:

Styrkan ligger inte i attackerna, utan i att attackerna kan komma var som helst, när som helst.


Applicerbart på icke terroristiska aktioner också.Nachac:

Styrkan ligger inte i aktionen, utan motståndarnas rädsla för den.


Nachac:

men de är inte ute efter i att sätta skräck i befolkningen, det kan de med sin blotta existens.


Alltså kan USAs aktioner klassas som terrorism, enligt din defintion som du nyss angav.

Förövrigt så anger aktionen en rätt så stor styrka, är bara att kolla på vad vissa aktioner leder till. Mordet på Alexander II, mordet på Folke Bernadotte, Gavril Princips mord på Franz Ferdinand och vilka direkta konsekvenser dessa aktioner ger.
passaro:

Applicerbart på icke terroristiska aktioner också.


Jaså?

passaro:

Alltså kan USAs aktioner klassas som terrorism, enligt din defintion som du nyss angav.


Nej, i deras fall är det aktionerna som är viktiga, inte att de kan göra dem.

passaro:

Förövrigt så anger aktionen en rätt så stor styrka, är bara att kolla på vad vissa aktioner leder till. Mordet på Alexander II, mordet på Folke Bernadotte, Gavril Princips mord på Franz Ferdinand och vilka direkta konsekvenser dessa aktioner ger.


Jovisst, man har ju alltid mål och kan dåden främja de målen mer direkt är ju det en fördel. Dock är det inte det som betecknar terrorism. Terrorism är den svages utväg för en "stark" entitet har inget behov av det, den har redan makt. Annars skulle ju all form av militära ataccker betraktas som terrorism.
Minns jag rätt så har man förbrukat sin folkrättsliga integritet om man exempelvis brukar jaktammunition mot mänskliga mål eller deltar i strid utan synbar markering för vilken part man tillhör - Fienden har då ingen skyldighet att behandla dig som krigsfånge, utan som terrorist.
Nachac:

Jaså?


Ja. "Vanlig krigsföring".Nachac:

Nej, i deras fall är det aktionerna som är viktiga, inte att de kan göra dem.


Jodå. Att påvisa att de är den enda existerande stormakten i världen idag.Nachac:

Terrorism är den svages utväg för en "stark" entitet har inget behov av det, den har redan makt. Annars skulle ju all form av militära ataccker betraktas som terrorism.


Ja, det är en av många defintioner. Det finns ingen allmänt vedertagen defintion av terrorism.

Sedan kan man ifrågasätta den defintionen. Om det är den svages form av krigsföring så kan man fråga sig hur svaga de egentligen är när man lyckas mörda höga statsmän, spränga tvillingtorn i ett av världens mest mäktiga nation, flygplanskapningar etc etc.

Då kan man fråga sig om de verkligen är svaga. Tvärtom. Denna form av krigsföring, enligt Kumm så är terrorism den svages form av krigsföring, är väldigt effektiv och framgångsrik.

Att terrorism skulle enbart vara den svages vapen köper jag inte. Att kalla t.ex Usama Bin Ladin för svag är inget annat än ett förlöjligande och underskattande av den makt som han hade. Och den makt och genomslagskraft som flera organisationer som klassas som terrorister av de som innehar våldsmonopolen, faktiskt har.
The Weapons Dude:

Minns jag rätt så har man förbrukat sin folkrättsliga integritet om man exempelvis brukar jaktammunition mot mänskliga mål eller deltar i strid utan synbar markering för vilken part man tillhör - Fienden har då ingen skyldighet att behandla dig som krigsfånge, utan som terrorist.


Jo, det har du rätt i. Flera av dåtidens stormakter har ju blivit dömda i internationell domstol för just det. Där i bland USA.
Jag tycker att begreppet terrorism är för brett och för luddigt för att användas i den utsträckning det gör. Jag tycker man bör undvika att använda ordet, Ett exempel är ju att 50% av alla europas terrordåd utförs av korsikanska separatister på korsika. De själva ser sig själva som frihetskämpar. Att stämpla olika organisationer och grupper som terrorister är att automatiskt ta sida mot motståndaren, även om det kanske rör sig om människor i burma som genom våld försöker störta militärjuntan.

Chomsky har rätt i mycket, och är oerhört skärpt, Men som jag ser det är det som skrämmer upp människor i väst mest idag själva ordet terrorism, just för att det är så laddat. Att två personer dör i bomber däremot, eller skalan på 9/11 som exempel, är ju ingenting mot antalet döda civila i afghanistan till följd av konflikterna där. Genom att prata om terrorism i media och dylikt, så ger man våldsutövarna större makt än de egentligen har. Man brukar säga att målet är att skapa rädsla, och det är det media är bäst på av alla.