Forumet - Synkrav körkort?

Synkrav körkort?

4675 0 9
Jo de e klart. Men jag har en defekt på mitt högra öga och måste därför gå till ögonläkare. för någon månad sen så skulle man ha ett synfält på 30 grader åt sidan på vardera öga. Och då hade jag ej klarat detta. Men när jag testade synen denna veckan så hade jag över 40 grader. Då sa hon att hon ej visste vad kraven var idag (då de har ändrats). Så tänkte bara höra om någon visste de krav som gäller nu

Spana också in:

Rent generellt, så är dina möjligheter att få körkort sämre om du har till exempel dålig synskärpa eller andra ögonsjukdomar.

Om du inte uppnår gällande synkrav krävs en undersökning av läkare med specialistkompetens i ögonsjukdomar, som sen ska skickas in tillsammans med ansökan till transportstyrelsen. Så kan man eventuellt få körkortstillståndet ändå.

1 § Den binokulära synskärpan ska uppgå till minst 0,5. Korrektion med glasögon eller kontaktlinser får användas för att uppnå denna synskärpa.
Att syn helt saknas i ett öga utgör inte hinder för innehav.

2 § Om synskärpan i ett öga understiger 0,3 och synnedsättningen har inträtt plötsligt krävs en anpassningsperiod på minst sex månader innan innehav kan medges

3 § Vid nystagmus ska den binokulära synskärpan på minst 0,5 uppnås i blickriktningar upp till 30º från den rakt fram. Korrektion med glasögon eller kontaktlinser får användas för att uppnå denna synskärpa.

4 § Synfältet ska vid seende med båda ögonen samtidigt:
1. ha en horisontell utsträckning av minst 120° varav minst 50° åt vardera sidan från synfältets centrum, och
2. i detta område ha en vertikal utsträckning av minst 20° uppåt och minst 20° nedåt.
I det område som anges i första stycket 1 och 2 utgör defekt som i utbredning är större än två intilliggande testpunkter i Esterman-programmet och som är belägen i området utanför 20° från synfältets centrum, hinder för innehav.
Synfältets utsträckning och defekter inom detta område definieras av en undersökning av synfältet med sådan metod som anges i 16 kap. Vid misstanke om ögonsjukdom gäller vad som sägs i 16 kap. 4 och 6 §§.

5 § Vid sådan statisk tröskelperimetri som anges i 16 kap. 6 § första stycket 2 ska värdet i varje korresponderande testpunkt uppgå till
1. minst 20 dB inom en radie av 10° från synfältets centrum, och
2. minst 10 dB inom en radie av 20° från synfältets centrum.
Trots vad som sägs i första stycket 2 får värdet i en enstaka korresponderande testpunkt utanför 10° understiga 10 dB.

6 § Dubbelseende i någon blickriktning upp till 30° från den rakt fram utgör hinder för innehav. Hinder för innehav föreligger dock inte om dubbelseendet elimineras genom korrektion med prismaglas eller genom kontinuerlig ocklusion (förtäckning) av ena ögat. För att innehav ska kunna medges måste ocklusion ha skett under minst sex månader.
Trots vad som sägs i första stycket första meningen kan innehav medges även utan ocklusion efter en anpassningsperiod på sex månader om det kan bedömas att dubbelseendet inte är till besvär i trafiken.

Allmänna råd
Om ocklusion av ena ögat krävs för att eliminera dubbelseende bör ocklusionen användas under all vaken tid både under anpassnings-tiden på sex månader och därefter.

7 § Total nattblindhet eller annan allvarlig begränsning av seendet vid nedsatt belysning, utgör hinder för innehav.
För innehav av behörigheterna C, CE, D, DE eller taxiförarlegitimation


För innehav av behörigheterna C, CE, D, DE eller taxiförarlegitimation

8 § Synskärpan ska uppgå till minst 0,8 i det bästa ögat och till minst 0,1 i det sämre ögat, om inte annat sägs i andra stycket eller i 9 §. Korrektion med glasögon eller kontaktlinser får användas för att uppnå denna synskärpa

Trots vad som sägs i första stycket får innehav av taxiförarlegitimation medges om den binokulära synskärpan uppgår till minst 0,8. Korrektion med glasögon eller kontaktlinser får användas för att uppnå denna synskärpa.

9 § Trots vad som sägs i 8 § första stycket får fortsatt innehav medges för den som före den 1 juli 1996 innehade körkort eller körkortstillstånd för behörigheterna C, CE, D eller DE om den binokulära synskärpan uppgår till minst 0,8. Korrektion med glasögon eller kontaktlinser får användas för att uppnå denna synskärpa.

10 § Om syn helt saknas i ett öga utgör det hinder för innehav.

11 § Vid nystagmus ska synskärpan enligt 8 och 9 §§ uppnås i blickriktningar upp till 30° från den rakt fram.

12 § Synfältet ska vid seende med båda ögonen samtidigt:
1. ha en horisontell utsträckning av minst 160° varav minst 70° åt vardera sidan från synfältets centrum, och
2. i detta område ha en vertikal utsträckning av minst 30° uppåt och minst 30° nedåt.
I det område som anges i första stycket 1 och 2 utgör defekt som i utbredning är större än två intilliggande testpunkter i Esterman-programmet och som är belägen i området utanför 30° från synfältets centrum, hinder för innehav.
Synfältets utsträckning och defekter definieras inom detta område av en undersökning av synfältet med den metod som anges i 16 kap. 6 § första stycket 1.

13 § Vid sådan statisk tröskelperimetri som anges i 16 kap. 6 § första stycket 2 ska värdet i varje korresponderande testpunkt uppgå till
1. minst 20 dB inom en radie av 10° från synfältets centrum, och
2. minst 10 dB inom en radie av 30° från synfältets centrum.

14 § Dubbelseende utgör hinder för innehav, oavsett i vilken blickriktning som dubbelseendet uppträder.

15 § Om den föreskrivna synskärpan inte kan uppnås utan korrektionsglas, får inget av glasen överstiga plus åtta dioptrier i styrka i den mest brytande meridianen.
Kontaktlinser får användas om de fungerar väl under den tid som ett arbetspass i trafik omfattar. Om kontaktlinser används gäller inte vad som sägs i första stycket.

16 § Total nattblindhet eller annan allvarlig begränsning av seendet vid nedsatt belysning, utgör hinder för innehav.