Forumet - synonymer & såntdära

synonymer & såntdära

14993 1 56

Spana också in:


niiemiinen: kan ni inte förklara varför också då? i need opinionssss
Jo. Betraktar begreppen såhär
Med smart tänker jag ganska allmänbildad/tar in information lätt + ganska snabbtänkt (tar ej lång tid på sig att tänka osv.)... Ofta duktig och ordentlig.
Med intelligent tänker jag större potential inom många eller vissa områden och att man kan komma med rimliga teorier, tankar och slutsatser. Har lätt för att förstå olika tankesätt och perspektiv - kan se en sak ur fler synvinklar. En intelligent människa behöver inte vara klipsk och ge snabba svar.

Intelligenta kan tänka längre på egen hand medan smarta människor läser på och därefter fattar.

En smart människa svarar på frågan simpelt medan en intelligent människa svarar på frågan djupgående och med mer mening.

"Osmarta" (lr annat) människor fattar alltså inte det de läser och de gör, oftare än övriga, feltolkningar fastän de läst informationen flera gånger om.

Nachac:
Haha, antagligen. Vad jag menade var det inte finns fullständiga synonymer, eftersom det skulle göra ordet meninglöst, utan det finns alltid någon skillnad i definition eller konnotation. "Smart" och "intelligent" är väl ungefär så nära man kommer.
Ordet skulle inte bli meningslöst om det skulle finnas fullständiga synonymer, det skulle enbart skapa en variation i språket ( dvs ger upphov till en annan språkdräkt) Ordet har fortfarande en betydelse och har således en mening då ordet går att använda för att kommunicera med.

Nej!: Ordet skulle inte bli meningslöst om det skulle finnas fullständiga synonymer, det skulle enbart skapa en variation i språket ( dvs ger upphov till en annan språkdräkt) Ordet har fortfarande en betydelse och har således en mening då ordet går att använda för att kommunicera med.
Jag ser inte extra fonem som tillräcklig anledning till mening.

Nachac:
Jag ser inte extra fonem som tillräcklig anledning till mening.
Fonem? Hur många språkljud finns det? Alla ord är kombinerade av olika språkljud annars skulle de inte gå att särskilja dem från varandra. Det kan blir svårt att extrahera meningen i en sats annars - ( jmf buffalo buffalo buffalo buffalo buffalo buffalo buffalo buffalo) det skulle krävas ganska mycket av en.

Nej!: Fonem? Hur många språkljud finns det? Alla ord är kombinerade av olika språkljud annars skulle de inte gå att särskilja dem från varandra. Det kan blir svårt att extrahera meningen i en sats annars - ( jmf buffalo buffalo buffalo buffalo buffalo buffalo buffalo buffalo) det skulle krävas ganska mycket av en.
Extra fonemkombinationer, om jag måste skriva dig på näsan.

Nachac:
Extra fonemkombinationer, om jag måste skriva dig på näsan.
Vad spelar det för roll? Om det skulle finns fullständiga synonymer och att de uttalas olika? Det faktumet per se gör inte att ordet blir meningslöst. Det finns ingen anledning till varför de skulle vara så. Ponera för sakens skull att 'xzxkjck' och 'ahcjhsa' är fullständiga synonymer, är ett av orden helt meningslöst? Kanske är ena ordet lättare att uttala för någon med talsvårigheter exempelvis.  Det finns inga extra fonemkombinationer, vad exakt menar du med extra fonem? Engelskan, Franskan? Och vilket förhållande har dessa till konceptet mening?

Nachac:
Finns inget behov uppstår inte ett ord. Fyller ett ord en funktion behövs inte ett annat ord som fyller exakt samma funktion.
Inte sant, du kan med hjälp av neologismer skapa ord med samma betydelse / funktion för estetiska ändamål, eller enbart för att du vill, eller för att skapa en varierande språkdräkt. Ett ord kan vara svårt att uttala, och behovet av ett nytt är stort (kalla det behov om du vill) men resultatet blir att orden är fullständiga synonymer om de fyller samma funktion.