Forumet - Ta antisemitismen på allvar!

Ta antisemitismen på allvar!

465 1 26
Det har utvecklats en tråkig tolerans för antisemitismen i Sverige. Det gäller exempelvis debatten om Israel. Folk har helt och håller glömt bort varför staten överhuvudtaget bildades. Jag är själv jude och mitt folk har förföljts i över 5000 år. Vi har varit särskilt utsatta för att vi varit rotlösa och inte haft ett eget hemland att styra själva över, trots att vi sett detta landområde i Mellanöstern som vår vagga och var där först. Palestinierna behöver inte bo just där, de är araber och har många länder att välja mellan. Men vi behöver en fristad och vi är också ett folk. Israelerna är för många för att kunna trängas inom 1967 års gränser och alltfler judar flyttar dit, bland annat för att slippa antisemitismen i sitt hemland. Men det vägrar palestinierna acceptera, och så skjuter de in raketer inom Israels gränser. Detta är en typ av terrorbrott. Israel försvarar sig då mot dessa angrepp, men får då alltid en massa skit från flera västerlänningar som inte är där och ser med egna ögon. I Sverige är det extra tydligt. Alla länder har rätt att försvara sig förutom Israel. Vänstern som påstår sig vara de största antirasisterna skriker högst av alla om bojkott - det är möjligen bara nynazisterna som skriker lika högt, och under de senaste åren har till och med USA haft brist på förståelse. Folk som trakasserar Mellanösterns enda demokrati måste förstå hur det landar hos oss enskilda judar. Att stirra sig blind på Israel med så kritiska ögon trots att landet är i en så utsatt situation som Sverige inte ens kan föreställa sig är faktiskt en typ av antisemitism. Snälla, visa förståelse istället! Det är något vi är i mycket större behov av.
Sluta måla in er i ett hörn. Staten Israel (notera att jag sa staten Israel) är på intet vis oskyldiga. Inte på långa vägar, därmed inte sagt att den andra sidan är bättre.

Israel har bla ägnat sig åt terrorism, mord på civilbefolkning, mord på FN-män etc etc etc.

Palestinierna har, som judarna lika rätt att göra anspråk på området de bråkar om.

Sedan att en känd terrorist och mördare blir premiär och utrikesminister i Israel säger även det en hel del.

- - - - - - - - - - - - - - - - - Sammanslagning 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Salomo:

Israel försvarar sig då mot dessa angrepp,


Genom att bland annat bomba sjukhus och dylikt? Eller genom att åka in ett område och börja skjuta hejvilt omkring sig? där det mestadels är barn och kvinnor.

Visst, ibland förekommer det att det är på tal om "regelrätt" attack, men kom inte och säg att det enbart handlar om att "försvara sig".
Det har inte varit ert hemland på länge då ni knuffades ut av romarna för över 2000 år sedan, efter det har araberna befolkat området och regionen bör därmed vara deras.

Vad folk är irriterade på att höra är att så fort ni får nys om att en potentiell terrorist gömmer sig någonstans så måste ni bomba sönder stället, oavsett om det är sjukhus eller skola för småbarn, håller olagliga blockader och bryter mot internationell rätt och behandlar palestina som en apartheidstat.

Anledningen till att USA med åren nu också kommit att bli mer kritisk är för att det börjar bli allt svårare att hålla er bakom ryggen i och med sin stagnation som världsmakt. Vill ni inte gå under helt får ni snart börja byta utrikespolitisk hållning. Ni kan inte överleva hur länge som helst.

Spana också in:

Ja Israel är en asbra stat som inte alls ägnar sig åt lönnmord, regelrätt massaker, organstöld eller helt enkelt stjäla kärnvapen från sina allierade.
Och rasismen inom landet mot exempelvis afrikanska immigranter når ständigt nya höjder.

Skitbra jobbat, verkligen, era jävla offer, gråt på tills ni tror er själva.
Det blir jobbigt om man vill flytta in där det redan bor någon, om jag skulle gå till vår gamla numera avyttrade stuga och knacka på hos de nuvarande boende där och säga att här ska jag bo för här bodde jag för x antal år sedan och ni kan ju flytta någon annanstans, vad är problemet? Då skulle det bli bråk, så är det bara.
Svara på denna fråga tack. Om det skall existera en judisk stat, borde inte det rättfärdiga att det även skall finnas en islamistisk stat där sharialagarna är landets lagar. Jag syftar då på er ärkefiende Iran. Nej, religion och stat skall ALLTID hållas åtskilda punkt slut. Annars så blir religionsfriheten j-igt urholkad.

Palestinierna har lika stor rätt till sin egen stat precis som ni själva har. Freden i Israel/Palestina kan först börja uppnås när Israel erkänner 1967 års gränsdragning och därmed erkänner staten Palestina. Folket i Palestina vill inte alls hålla på och bråka överhuvudtaget, de vill bara precis som er ha rätt till ett eget land.

Kan du svara på varför Palestina försöker göra motstånd mot den Israeliska STATEN? Därför att Palestina (Gaza + Västtbanken) är ett land under ockupation och blockad av en främmande makt, överallt i världen när ett land sätts under ockupation så är det helt naturligt att folk i landet vill göra motstånd och bli fria. Själv så är jag 25% norsk. Mina norska förfäder hatade de tyskarna ockupanterna under andra världskriget och cirka 10000 norrmän stupade för att de gjorde motstånd för sitt lands och för sitt folks frihet.

Jerusalem är som bekant en stad där tre storreligioner strålar samman och om det någonsin ska bli fred så MÅSTE Israel börja respektera andra trosuppfattningars rätt att existera i fred i erat land och INGEN skall särbehandlas beroende på ens religion. Israel har en hel del att lära av den allmänna gyllene regeln "behandla andra så som du själv vill bli behandlad".
Salomo:

var där först.


Var de där först? Levde inte kananéerna där innan judarna kom dit? Och var inte kananéerna araber?

Salomo:

faktiskt en typ av antisemitism.


Såvitt jag vet är både judar och araber etniskt sett semiter, och då blir det väl ganska märkligt att någon som är för palestiniernas rätt i frågan kallas antisemit?
Salomo:

Israelerna är för många för att kunna trängas inom 1967 års gränser och alltfler judar flyttar dit, bland annat för att slippa antisemitismen i sitt hemland. Men det vägrar palestinierna acceptera, och så skjuter de in raketer inom Israels gränser. Detta är en typ av terrorbrott. Israel försvarar sig då mot dessa angrepp, men får då alltid en massa skit från flera västerlänningar som inte är där och ser med egna ögon. I Sverige är det extra tydligt. Alla länder har rätt att försvara sig förutom Israel.


Lite självinsikt hade inte skadat. Hur stor det till med kännedom om den egna historien?


För det första så var judarna de första som tog till terroristmetoder i området. För det andra så hade de som mål att skapa ett Stor-Israel, ERETZ Yisrael. Man hade som mål att driva bort den icke-judiska befolkningen, därav gjordes det flera räder mot arabiska byar och samhällen. Den största är Deir Yassin. Där mestadels barn och kvinnor mördades. den som var ledare för detta var Irguns ledare, Menachem Begin, som senare kom att bli premiärminister.

Mellanösterns första terrorister var judiska nationalister med mål att upprätta staten Israel - till vilket pris som helst, och detta visade man bl.a genom mordet på Folke Bernadotte. Judiska terroristgrupper anslöt sig senare till IDF. Och nu en fråga, nu när de anslöt sig till IDF är de längre inte terrorister, enligt dig?

Israel fortsatte med sina räder mot byarna. T.ex Okt. 1953 då kommandostyrkan enhet 101 sprängde fyrtiofem hus, de som dog var mest barn och kvinnor, återigen. Denna kommandostyrakn stod under, ingen mindre än Arel Sharon.

Denna fördrivning av 700 000 palestiner, häri från föddes en slags BITTERHET och här föddes den konflikt som skulle uttryckas genom olika handlingar prägat av krig och terrorism.

Efter Israels tillkomst tog palestinierna till terrorism för att skapa sina förutsättningar för det de ville åstadkomma. Palestinierna förnyade metoderna, främst genom olika flygplanskapningar. Därav inte sagt att de kom på denna metod. Då denna metod först användes var i Peru på 1930-talet. Och här har vi olika terrorgrupper så som PFLP, PDFLP.
De första terroristerna brukar sägas vara de judiska seloterna som förde en kamp mot det romerska imperiet. Längre fram i historien skulle det visa sig att judarna skulle föra ännu en kamp mot en stor ockupationsmakt, denna gången det brittiska imperiet. De metoder man använde sig av var olika former av brevbomber som sändes till politiker i Storbritannien. Anledningen till att man tog till dessa metoder var att man ville ha bort Storbritannien från Palestina, vilket till slut lyckades. Det finns flera grupper som har bedrivit terrorism för att tjäna olika syften. Några exempel är judiska grupper så som Irgun och LEHY. LEHY är en utbrytargrupp från Irgun, man bröt sig loss pga att man hade olika intressen. Ena parten ville inte fortsätta stridigheterna med Storbritannien, man gick med på vapenvila, medan den sektion som leddes av Avraham Stern ville annat. LEHY kom även att kallas för Sternligan. Denna grupp kom att bekämpa britterna till dess att de drog sig tillbaka från Palestina. Det är inte bara enskilda grupper som tagit till terrorism som vapen, utan även stater, i detta fallet staten Israel. Ett exempel är användandet av de nya bomberna. Brevbomberna användes mot tyska raketexperter, ingen av dem drabbades, men egyptiska vapeningenjörer som jobbade tillsammans med dessa drabbades. Bevis på att den israeliska staten låg bakom kom då chefen för underrättelsetjänsten tvingades att avgå. Man har även gjort omfattande aktioner, det jag syftar på är de flera räder man gjorde mot palestinska byar, där de fördrevs från sina hem, många mördades etc. 700 000 personer fördrevs från sina hem.

Efter att Israel som stat tillkom så tog palestinier till terrorism för att föra en kamp mot vad de uppfattade Israel som - en ockupationsmakt. Palestinierna förnyade terroristmetoderna, främst genom flygplanskapningar. Ledande inom detta blev Leila Khaled och hennes organisation PFLP som kämpade för Palestinas befrielse. En akton man gjorde var år 1972 då PFLP sammarbetade med japanska vänsterterrorister, de japanska terroristerna började skjuta omkring sig, man kastade även granater, detta på Tel Avivs flygplats. Det finns även andra organisationer som har utövat terrorism, bl.a Islamiska Jihad som bl.a gjorde en självmordsoperation där 21 israeler dödades. En annan organisation som har tagit till terroristmetoder för att tjäna olika syften, nå sina mål, man skulle lägga märka till dem etc är PLO. Andra är Hamas, som är ansvariga för den första "mänskliga bomben" som sprängdes i Israel.

Som man ser så har båda parter bedrivit terrorism för att tjäna sina syften, för att nå sina mål. Hur har det varit framgångsrikt att använda sig av terrorism som metod för att uppnå politiska mål? Från Israels sida så har det varit framgångsrikt på så vis att man fick bort det brittiska imperiet från Palestina, man har lyckats med att utöka sina gränser oerhört och på så vis fått mer mark, exempel på det är den stora folkfördrivningen av palestinierna. Man har lyckats med att stoppa fredförhandlingar, kan detta ses som framgångsrikt, att stoppa fredsförhandlingar? Ja, om man ser det på så vis att om fredförhandlingarna går genom så får man bara tillgång till ett begränsat område och kan inte utöka sina gränser. Från Palestinas sida så har terrorism varit framgångsrik i den mån att man ändå, med sämre förutsättningar lyckats med att skaka om Israel och visa på att man finns och inte drar sig för att använda metoder som t.ex. självmordsbombning och dylikt. Resultatet av detta är att man hindrat Israels framgång för att utöka sina gränser ytterliggare.

Skrivit detta tidigare, orkar inte dra det igen - men där har du det rätt överskådligt iaf. Du utgår från att Israel skulle på ett eller annat vis vara oskyldiga till varför det ser ut som det gör än idag - varför?