Forumet - Tänk om Adam varit homosexuell?

Tänk om Adam varit homosexuell?

161 0 27

Spana också in:

Först skapade Gud Adam, och hade bara tänkt att skapa en människa.
Sen tänkte Gud att han nog skulle skapa Eva också, och jag gissar att Gud samtidigt modifierade Adam lite, och lade till t.ex alla fortplantnings organs aparater som Adam inte skulle haft någon nytta av innan.
Men det skulle ju gå att ha gjort på annat sätt, t.ex om Gud hade gjort så att Adam började föröka, klona och dela sig själv bara eller nått ju.

Sen om han aldrig hade skapat Eva, så hade det ju bara funnits ett kön av människan, och om det bara finns ett kön så kan man väl inte räkna det som hane eller hona, utan bara neutralt enkönigt asexuellt, och då kallas det inte för homosexuell, kanske. Eller jag vet inte.
SaltaKätzchen:

Först skapade Gud Adam, och hade bara tänkt att skapa en människa.
Sen tänkte Gud att han nog skulle skapa Eva också, och jag gissar att Gud samtidigt modifierade Adam lite, och lade till t.ex alla fortplantnings organs aparater som Adam inte skulle haft någon nytta av innan.


Men, det där är bara enligt det andra kapitlet, för i det första skapar han båda människorna på en och samma gång.
nrg89:

Men, det där är bara enligt det andra kapitlet, för i det första skapar han båda människorna på en och samma gång.


Fast står det att Gud skapade dem exakt på samma gång? Om det bara står "han skapde dem." så kan de ändå ha skapats en i taget, adam och sen eva.
T.ex om jag säger, "jag skapade två målningar." så kan jag ju ändå ha målat en i taget, och inte båda exakt samtidigt.

Och om det står i kaptiel 2:4 att
"Detta är berättelsen om den ordning i vilken allt blev till på himmelen och jorden, när de skapades, då när Herren Gud gjorde jord och himmel."

Så kan man ju tänka att det tidigare var en mer övergripade uppradning,
men att det nu beskrivs hur och i vilken ordning det skapades.