Forumet - Tänker du eller är du ateist?

Tänker du eller är du ateist?

1114 0 37

Spana också in:


payphonepimp: övertygelse handlar väl mer om tro än om kunskap dock
Kunskap är relativt, yada yada.
payphonepimp: att du är gnostisk skulle innebära att du hävdar att det med all säkerhet går att veta att ingen högre makt existerar
Eller att jag inte är agnostisk, vilket skulle innebära att jag bara lutar. Jag finner det lika sannolikt att det finns en gud som att det bor ett monster under min säng. Det är inte total säkerhet, men det är tillräckligt.

Nachac:
Kunskap är relativt, yada yada.
ja, du låter inte så gnostisk?

Nachac:
Eller att jag inte är agnostisk, vilket skulle innebära att jag bara lutar. Jag finner det lika sannolikt att det finns en gud som att det bor ett monster under min säng. Det är inte total säkerhet, men det är tillräckligt.
att du bara lutar i kontrast mot agnostiker som, vadå, är stensäkra? i regel är det tvärtom

de flesta ateister tycker att det är tillräckligt att veta att de sannolikheterna är lika låga, men det som skiljer gnostiker från agnostiker är huruvida de medger att det är falsifierbart eller inte

"det är inte total säkerhet" låter agnostiskt i mina öron (och "men det är tillräckligt" ateistiskt)

Elaka Hades: Tänker
Det är förstås svårt att motbevisa Guds existens men jag tenderar att först och främst se religion som ett svar på, en återspegling av människans hjälplöshet som fattig, dödlig, sjuk eller vad det nu må vara. Religion som den i regel praktiseras tenderar att samtidigt som den skänker tröst också handlingsförlama människor i viss mån. Landar hur som helst i något slags agnosticism.

payphonepimp:
hur?
I de diskussioner jag har erfarenhet av framstår de båda som arroganta oresonliga fanatiker som blint håller fast vid sin övertygelse som en livboj. De framstår för mig som intellektuellt osjälvständiga: de religiösa tror blint på sin skrifts dogmer, ateisterna tror lika blint på vetenskapens senaste rön, ingendera tillåter sig att tänka själva. Jag har dålig erfarenhet av båda sidor och brukar ofta tycka att de har mer gemensamt än vad de vill erkänna eller själva kan se. Jag har svårt att relatera till en sådan ängslig osjälvständighet, och jag har svårt att känna respekt för nedlåtande självrättfärdig arrogans när den är så illa underbyggd. Inte heller verkar ateister se att de betraktar även sin "gud" som ofelbar och att vetenskapen har skadat människor likväl som religionen i det förflutna.

Inte alla religiösa och inte alla ateister är sådana, och jag respekterar de som kan hålla sig sansade och behärska arrogansen, men jag har svårt för människor som tror att de är i position att utöva arrogans när de inte kan se parallellerna. Jag blir provocerad av den, och jag brukar undvika existentiella diskussioner med sådana fanatiker: ingen part blir övertygad, båda går därifrån på dåligt humör, livet är svårt nog utan att utsätta sig för sådant.

Agnostiker är mer sansade och framstår för mig som människor man fritt kan utveckla sina tankar med, stimuleras av, utan att behöva vara rädd för att få en massa nedlåtande arrogans vräkt över sig. Jag har förlorat tålamodet med nedlåtande arrogans från båda håll och det var på grund av den attityden jag uppmärksammades på deras likheter - eller ja, provocerades till att se deras likheter. Därmed inte sagt att alla religiösa/ateister är arroganta fanatiker. Visst inte. Men min erfarenhet säger att det är vanligt att dessa två grupper inte visar sin motpart någon respekt. Och det utan att inse att de har så mycket gemensamt som de faktiskt har. Det är just på grund av den här attityden jag aldrig talar om intressanta existentiella livsfrågor förrän jag har säkerställt att motparten är en agnostiker - eller en religiös/ateist som vet vad respekt för för något.

payphonepimp: ja, du låter inte så gnostisk?
Så gnostisk man kan vara. Jag förespråkar att begrepp ska ha mening och helt säker om någonting kan man inte vara, varför kunskap och säkerhet som begrepp måste anpassas till detta.
payphonepimp: att du bara lutar i kontrast mot agnostiker som, vadå, är stensäkra? i regel är det tvärtom
Ja, medger att det möjligen fanns utrymme för missförstånd, men det var vad jag menade. Agnostiker lutar, gnostiker är övertygade/är stensäkra.
payphonepimp: de flesta ateister tycker att det är tillräckligt att veta att de sannolikheterna är lika låga, men det som skiljer gnostiker från agnostiker är huruvida de medger att det är falsifierbart eller inte
Att vara agnostiker antyder att idén om en gudom på något sätt är ett sannolikt alternativ. Är definitionen av gnosticism total bokstavlig vetskap är begreppet meningslöst såvida man inte är en omåttligt arrogant idiot.