Forumet - Telekompaketet röstas igenom i utskott

Telekompaketet röstas igenom i utskott

130 0 9
Man kan säga att det lagen faststiftar är att det ska vara skyldigt för internetoperatörer att kontrollera sina användares aktivitet, stänga ner internet för dem som sysslar med "felaktiga aktiviteter" som t.ex fildelning, men även terrorism lyfts fram. Dessutom ska man kunna censurera internetsidor och lägga upp filter.

http://dn.se/nyheter/politik/telekompaketet-for-eu-och-sverige-narmare-reglerat-...

Vad tycker ni om telekompaketet?

Spana också in:

gott att vi röstade igenom tilläggsförslag 138 igår då
http://www.fjellner.eu/138an-igenomr​ostad/

Industriutskottet har nu antagit ändringsförslag 138 (numera 46) med 40 röster mot 4!

(fb) i punkt 4 ska led fb införas:

”(fb) tillämpa principen att inga begränsningar i slutanvädarnas
grundläggande rättigheter och friheter
framför allt enligt artikel 11 i Europeiska
unionens stadga om de grundlägande
rättigheterna om yttrandefrihet och
informationsfrihet få ske utan
föregående beslut från rättsvårdande
myndigheters sida utom i de fall den
allmänna säkerheten hotas då beslut kan
fattas i efterhand.”