Forumet - Test: Hur pass bra stämmer följande påståenden in på dig?

Test: Hur pass bra stämmer följande påståenden in på dig?

7459 0 10
Du kommer att få läsa en rad påståenden som eventuellt stämmer in på dig, eventuellt inte. Läs noga igenom varje påstående och ta sedan ställning till hur väl det stämmer in på dig.

Vissa av påståendena handlar om arbetssituationer. Om du inte har så stor arbetserfarenhet, försök då föreställa dig hur det skulle kännas i situationen och utgå ifrån detta när du tar ställning.1. Andra människor frågar mig varifrån jag får all min energi.

1.Stämmer inte alls

2.Stämmer mycket litet

3.Stämmer något

4.Stämmer mycket

5.Stämmer exakt


2. Om jag nyss hade grälat med någon och var på dåligt humör, så skulle det inte vara lätt för mig att uppträda hövligt och glatt.

1.Stämmer inte alls

2.Stämmer mycket litet

3.Stämmer något

4.Stämmer mycket

5.Stämmer exakt3. Jag betraktar mig som en person som tycker om att hjälpa andra människor.

1.Stämmer inte alls

2.Stämmer mycket litet

3.Stämmer något

4.Stämmer mycket

5.Stämmer exakt


4. Jag tycker om att vara tillsammans med andra människor.

1.Stämmer inte alls

2.Stämmer mycket litet

3.Stämmer något

4.Stämmer mycket

5.Stämmer exakt


5. Jag betraktar mig själv som en mycket energisk person.

1.Stämmer inte alls

2.Stämmer mycket litet

3.Stämmer något

4.Stämmer mycket

5.Stämmer exakt6. Om någon är otrevlig mot mig, hjälper det att vara otrevlig tillbaka och att sätta dem på plats.

1.Stämmer inte alls

2.Stämmer mycket litet

3.Stämmer något

4.Stämmer mycket

5.Stämmer exakt


7. Om en kund framför klagomål till mig om att det är svårt att nå upp till vissa varor skulle jag hjälpa till att plocka ned det som önskas.

1.Stämmer inte alls

2.Stämmer mycket litet

3.Stämmer något

4.Stämmer mycket

5.Stämmer exakt


8. Jag är inte rädd för att gå in i och delta i en grupp som håller på med någonting.

1.Stämmer inte alls

2.Stämmer mycket litet

3.Stämmer något

4.Stämmer mycket

5.Stämmer exakt


9. Jag skulle kunna beskrivas som en mycket livlig och engagerad person.

1.Stämmer inte alls

2.Stämmer mycket litet

3.Stämmer något

4.Stämmer mycket

5.Stämmer exakt


10. Andra människor skulle beskriva mig som hövlig i alla situationer.

1.Stämmer inte alls

2.Stämmer mycket litet

3.Stämmer något

4.Stämmer mycket

5.Stämmer exakt11. Om en kund framförde klagomål till mig om att vi är det dyraste företaget i branschen, skulle jag förklara att det inte är jag som sätter priserna, utan företagsledningen.

1.Stämmer inte alls

2.Stämmer mycket litet

3.Stämmer något

4.Stämmer mycket

5.Stämmer exakt


12. Jag tycker om att delta i gruppdiskussioner både i och utanför arbetet.

1.Stämmer inte alls

2.Stämmer mycket litet

3.Stämmer något

4.Stämmer mycket

5.Stämmer exakt


13. Jag brukar uträtta saker snabbare än andra människor.

1.Stämmer inte alls

2.Stämmer mycket litet

3.Stämmer något

4.Stämmer mycket

5.Stämmer exakt


14. Jag får personlig tillfredsställelse av att hjälpa andra människor.

1.Stämmer inte alls

2.Stämmer mycket litet

3.Stämmer något

4.Stämmer mycket

5.Stämmer exakt


15. Jag vill inte sänka takten, eftersom jag trivs med ett högt tempo.

1.Stämmer inte alls

2.Stämmer mycket litet

3.Stämmer något

4.Stämmer mycket

5.Stämmer exakt


16. Kunder och arbetskamrater har sagt till mig att jag alltid verkar ha ett leende på läpparna.

1.Stämmer inte alls

2.Stämmer mycket litet

3.Stämmer något

4.Stämmer mycket

5.Stämmer exakt


17. Jag satsar på mitt arbete med stort engagemang.

1.Stämmer inte alls

2.Stämmer mycket litet

3.Stämmer något

4.Stämmer mycket

5.Stämmer exakt


18. Om någon kommer bakom mig när jag går igenom en dörr, brukar jag hålla upp dörren tills personen passerat.


1.Stämmer inte alls

2.Stämmer mycket litet

3.Stämmer något

4.Stämmer mycket

5.Stämmer exakt


19. Människor behöver inte bry sig om andra så länge de sköter sig själva.

1.Stämmer inte alls

2.Stämmer mycket litet

3.Stämmer något

4.Stämmer mycket

5.Stämmer exakt


20. Jag engagerar mig helt och fullt i det jag gör.

1.Stämmer inte alls

2.Stämmer mycket litet

3.Stämmer något

4.Stämmer mycket

5.Stämmer exakt


21. Jag har svårt att förbli lugn och hövlig när någon är ohövlig mot mig.


1.Stämmer inte alls

2.Stämmer mycket litet

3.Stämmer något

4.Stämmer mycket

5.Stämmer exakt


22. Jag vill helst slippa ansvar för andra människor.

1.Stämmer inte alls

2.Stämmer mycket litet

3.Stämmer något

4.Stämmer mycket

5.Stämmer exakt


23. Jag sätter ofta upp mål för mitt arbete (eller för gruppen).

1.Stämmer inte alls

2.Stämmer mycket litet

3.Stämmer något

4.Stämmer mycket

5.Stämmer exakt


24. Folk brukar märka om jag inte tycker om dem.

1.Stämmer inte alls

2.Stämmer mycket litet

3.Stämmer något

4.Stämmer mycket

5.Stämmer exakt


25. Jag tar initiativet när det gäller att ta kontakt med andra människor.

1.Stämmer inte alls

2.Stämmer mycket litet

3.Stämmer något

4.Stämmer mycket

5.Stämmer exakt


26. Andra skulle hävda att jag är en bra ledare.

1.Stämmer inte alls

2.Stämmer mycket litet

3.Stämmer något

4.Stämmer mycket

5.Stämmer exaktI denna del skall du ange hur du troligtvis skulle handla i nedanstående situationer. Läs igenom situationen och välj det alternativ (från 1 till 5) som anger hur du normalt skulle handla i situationen.

Gör inga antaganden om i vilken utsträckning varje frågeställning kan beröra ditt nuvarande arbete. Svara helt enkelt som om du vore i den situation som beskrivs i varje frågeställning. Endast ett alternativ ska markeras för varje situation.


27. Du är inbjuden av en bekant till en liten tillställning. Två av dina vänner ber att få följa med, men du anser inte att det vore lämpligt, med tanke på bjudningens storlek. Du skulle:


1. definitivt

2. troligtvis

3. eventuellt

4. troligtvis inte

5. definitivt inte

säga till dina vänner: ”Jag kan inte lova att ni får följa med, men jag skall ringa värden/värdinnan och fråga.”


28. Du ligger på stranden och sällskapet som sitter intill dig ber dig att bevaka deras tillhörigheter i 15 minuter medan de tar ett dopp. Du har för avsikt att lämna stranden om en halvtimme. Du skulle:


1. definitivt

2. troligtvis

3. eventuellt

4. troligtvis inte

5. definitivt inte


tala om för dem att du inte kan bevaka deras tillhörigheter därför att du snart skall gå.
29. Du sitter på en restaurang när personen intill dig börjar berätta om sina bekymmer. Du skulle:

1. definitivt

2. troligtvis

3. eventuellt

4. troligtvis inte

5. definitivt inte

försöka ignorera personen och fortsätta äta.


30. En kund framför klagomål till dig om något som en arbetskamrat till dig gjort. Du skulle:

1. definitivt

2. troligtvis

3. eventuellt

4. troligtvis inte

5. definitivt inte


hålla med kunden om att kollegan verkar ha gjort fel.


31. Du har nyss köpt en stereoanläggning och vill gärna spela på hög volym för att testa den. Du bor emellertid i en lägenhet som är mycket lyhörd. Du skulle:

1. definitivt

2. troligtvis

3. eventuellt

4. troligtvis inte

5. definitivt inte

spela din nya stereoanläggning på hög volym och njuta av musiken.


32. Du sitter på en restaurang när personen intill dig börjar berätta om sina bekymmer. Du skulle:

1. definitivt

2. troligtvis

3. eventuellt

4. troligtvis inte

5. definitivt inte


försöka trösta personen.


33. Du står i kö för att köpa biljetter till en föreställning då någon tränger sig före i kön mitt framför dig. Du skulle:


1. definitivt

2. troligtvis

3. eventuellt

4. troligtvis inte

5. definitivt inte


ställa dig framför personen.
34. En kund frågar dig om skillnaden mellan två varor eller tjänster. Du skulle:


1. definitivt

2. troligtvis

3. eventuellt

4. troligtvis inte

5. definitivt inte


säga att skillnaden är mycket liten.


35. En äldre kund klagar på att ”Man inte ger samma service som förr”. Du skulle:


1. definitivt

2. troligtvis

3. eventuellt

4. troligtvis inte

5. definitivt inte


nicka instämmande och fortsätta ditt arbete.


36. En väninna funderar på att måla om sitt kök och frågar dig om din uppfattning om två sorters målarfärg som är mycket lika varandra. Du skulle:


1. definitivt

2. troligtvis

3. eventuellt

4. troligtvis inte

5. definitivt inte


ge henne rådet att köpa den målarfärg som är billigast.


37. En kund kommer fram till dig och tilltalar dig på ett språk som du inte förstår. Du skulle:

1. definitivt

2. troligtvis

3. eventuellt

4. troligtvis inte

5. definitivt inte

använda gester för att visa att du inte förstår kunden.


38. En kund klagar på hur trångt det är på parkeringen och hur svårt det är att hitta en parkeringsplats. Du skulle:

1. definitivt

2. troligtvis

3. eventuellt

4. troligtvis inte

5. definitivt inte

skylla på människor som otillbörligt använder kundparkeringen.39. Du går längs gatan och ser ett barn som tappat sin glass och som gråter. Du skulle:

1. definitivt

2. troligtvis

3. eventuellt

4. troligtvis inte

5. definitivt inte

fortsätta att promenera som om ingenting hänt.


40. Av en kunds ID-handlingar framgår att kunden har födelsedag idag. Du skulle:

1. definitivt

2. troligtvis

3. eventuellt

4. troligtvis inte

5. definitivt inte

säga: ”Grattis på födelsedagen!”
1. Andra människor frågar mig varifrån jag får all min energi.

Stämmer exakt

2. Om jag nyss hade grälat med någon och var på dåligt humör, så skulle det inte vara lätt för mig att uppträda hövligt och glatt.

5.Stämmer exakt

3. Jag betraktar mig som en person som tycker om att hjälpa andra människor.

5.Stämmer exakt

4. Jag tycker om att vara tillsammans med andra människor.

4.Stämmer mycket

5. Jag betraktar mig själv som en mycket energisk person.

4.Stämmer mycket


6. Om någon är otrevlig mot mig, hjälper det att vara otrevlig tillbaka och att sätta dem på plats.

1.Stämmer inte alls

7. Om en kund framför klagomål till mig om att det är svårt att nå upp till vissa varor skulle jag hjälpa till att plocka ned det som önskas.

5.Stämmer exakt


8. Jag är inte rädd för att gå in i och delta i en grupp som håller på med någonting.

5.Stämmer exakt

9. Jag skulle kunna beskrivas som en mycket livlig och engagerad person.

5.Stämmer exakt


10. Andra människor skulle beskriva mig som hövlig i alla situationer.

4.Stämmer mycket

11. Om en kund framförde klagomål till mig om att vi är det dyraste företaget i branschen, skulle jag förklara att det inte är jag som sätter priserna, utan företagsledningen.

3.Stämmer något

12. Jag tycker om att delta i gruppdiskussioner både i och utanför arbetet.

5.Stämmer exakt

13. Jag brukar uträtta saker snabbare än andra människor.

1.Stämmer inte alls

14. Jag får personlig tillfredsställelse av att hjälpa andra människor.

5.Stämmer exakt

15. Jag vill inte sänka takten, eftersom jag trivs med ett högt tempo.

4.Stämmer mycket

16. Kunder och arbetskamrater har sagt till mig att jag alltid verkar ha ett leende på läpparna.

5.Stämmer exakt

17. Jag satsar på mitt arbete med stort engagemang.

5.Stämmer exakt

18. Om någon kommer bakom mig när jag går igenom en dörr, brukar jag hålla upp dörren tills personen passerat.

5.Stämmer exakt

19. Människor behöver inte bry sig om andra så länge de sköter sig själva.

1.Stämmer inte alls

20. Jag engagerar mig helt och fullt i det jag gör.

5.Stämmer exakt

21. Jag har svårt att förbli lugn och hövlig när någon är ohövlig mot mig.

2.Stämmer mycket litet

22. Jag vill helst slippa ansvar för andra människor.

1.Stämmer inte alls

23. Jag sätter ofta upp mål för mitt arbete (eller för gruppen).

5.Stämmer exakt

24. Folk brukar märka om jag inte tycker om dem.

2.Stämmer mycket litet

25. Jag tar initiativet när det gäller att ta kontakt med andra människor.

4.Stämmer mycket

26. Andra skulle hävda att jag är en bra ledare.

5.Stämmer exakt


I denna del skall du ange hur du troligtvis skulle handla i nedanstående situationer. Läs igenom situationen och välj det alternativ (från 1 till 5) som anger hur du normalt skulle handla i situationen.

Gör inga antaganden om i vilken utsträckning varje frågeställning kan beröra ditt nuvarande arbete. Svara helt enkelt som om du vore i den situation som beskrivs i varje frågeställning. Endast ett alternativ ska markeras för varje situation.

27. Du är inbjuden av en bekant till en liten tillställning. Två av dina vänner ber att få följa med, men du anser inte att det vore lämpligt, med tanke på bjudningens storlek. Du skulle:


1. definitivt

säga till dina vänner: ”Jag kan inte lova att ni får följa med, men jag skall ringa värden/värdinnan och fråga.”


28. Du ligger på stranden och sällskapet som sitter intill dig ber dig att bevaka deras tillhörigheter i 15 minuter medan de tar ett dopp. Du har för avsikt att lämna stranden om en halvtimme. Du skulle:


1. definitivt


tala om för dem att du inte kan bevaka deras tillhörigheter därför att du snart skall gå.


29. Du sitter på en restaurang när personen intill dig börjar berätta om sina bekymmer. Du skulle:

3. eventuellt

försöka ignorera personen och fortsätta äta.

30. En kund framför klagomål till dig om något som en arbetskamrat till dig gjort. Du skulle:

2. troligtvis

hålla med kunden om att kollegan verkar ha gjort fel.

31. Du har nyss köpt en stereoanläggning och vill gärna spela på hög volym för att testa den. Du bor emellertid i en lägenhet som är mycket lyhörd. Du skulle:

5. definitivt inte

spela din nya stereoanläggning på hög volym och njuta av musiken.


32. Du sitter på en restaurang när personen intill dig börjar berätta om sina bekymmer. Du skulle:

2. troligtvis

försöka trösta personen.

33. Du står i kö för att köpa biljetter till en föreställning då någon tränger sig före i kön mitt framför dig. Du skulle:


1. definitivt

ställa dig framför personen.


34. En kund frågar dig om skillnaden mellan två varor eller tjänster. Du skulle:

3. eventuellt

säga att skillnaden är mycket liten.

35. En äldre kund klagar på att ”Man inte ger samma service som förr”. Du skulle:

5. definitivt inte

nicka instämmande och fortsätta ditt arbete.

36. En väninna funderar på att måla om sitt kök och frågar dig om din uppfattning om två sorters målarfärg som är mycket lika varandra. Du skulle:

2. troligtvis

ge henne rådet att köpa den målarfärg som är billigast.

37. En kund kommer fram till dig och tilltalar dig på ett språk som du inte förstår. Du skulle:

1. definitivt

använda gester för att visa att du inte förstår kunden.

38. En kund klagar på hur trångt det är på parkeringen och hur svårt det är att hitta en parkeringsplats. Du skulle:

3. eventuellt

skylla på människor som otillbörligt använder kundparkeringen.39. Du går längs gatan och ser ett barn som tappat sin glass och som gråter. Du skulle:

5. definitivt inte

fortsätta att promenera som om ingenting hänt.

40. Av en kunds ID-handlingar framgår att kunden har födelsedag idag. Du skulle:

1. definitivt

säga: ”Grattis på födelsedagen!”


Nu gjorde jag detta för din skull dårå söten.
Är det här en intervju till coop lr? Har hört att de har jäkligt höga krav. Auditions o grejer.
Vrf vill du vi ska göra denna förresten?
Paseo:

Nu gjorde jag detta för din skull dårå söten.
Är det här en intervju till coop lr? Har hört att de har jäkligt höga krav. Auditions o grejer.


Det är ett test som man ibland får göra som en del av rekryteringsprocessen om man söker ett serviceinriktat jobb. Testet heter servicefirst.

Paseo:

Vrf vill du vi ska göra denna förresten?


Nyfiken på vad andra skulle svara bara.

Spana också in:

1. Andra människor frågar mig varifrån jag får all min energi.

2.Stämmer mycket litet2. Om jag nyss hade grälat med någon och var på dåligt humör, så skulle det inte vara lätt för mig att uppträda hövligt och glatt.

4.Stämmer mycket3. Jag betraktar mig som en person som tycker om att hjälpa andra människor.

3.Stämmer något4. Jag tycker om att vara tillsammans med andra människor.

3.Stämmer något5. Jag betraktar mig själv som en mycket energisk person.

2.Stämmer mycket litet6. Om någon är otrevlig mot mig, hjälper det att vara otrevlig tillbaka och att sätta dem på plats.

3.Stämmer något7. Om en kund framför klagomål till mig om att det är svårt att nå upp till vissa varor skulle jag hjälpa till att plocka ned det som önskas.

4.Stämmer mycket


8. Jag är inte rädd för att gå in i och delta i en grupp som håller på med någonting.

2.Stämmer mycket litet


9. Jag skulle kunna beskrivas som en mycket livlig och engagerad person.

2.Stämmer mycket litet


10. Andra människor skulle beskriva mig som hövlig i alla situationer.

2.Stämmer mycket litet11. Om en kund framförde klagomål till mig om att vi är det dyraste företaget i branschen, skulle jag förklara att det inte är jag som sätter priserna, utan företagsledningen.

5.Stämmer exakt


12. Jag tycker om att delta i gruppdiskussioner både i och utanför arbetet.

3.Stämmer något13. Jag brukar uträtta saker snabbare än andra människor.

5.Stämmer exakt


14. Jag får personlig tillfredsställelse av att hjälpa andra människor.

4.Stämmer mycket


15. Jag vill inte sänka takten, eftersom jag trivs med ett högt tempo.

4.Stämmer mycket16. Kunder och arbetskamrater har sagt till mig att jag alltid verkar ha ett leende på läpparna.

5.Stämmer exakt


17. Jag satsar på mitt arbete med stort engagemang.

5.Stämmer exakt


18. Om någon kommer bakom mig när jag går igenom en dörr, brukar jag hålla upp dörren tills personen passerat.

3.Stämmer något


19. Människor behöver inte bry sig om andra så länge de sköter sig själva.

1.Stämmer inte alls20. Jag engagerar mig helt och fullt i det jag gör.

4.Stämmer mycket21. Jag har svårt att förbli lugn och hövlig när någon är ohövlig mot mig.

3.Stämmer något22. Jag vill helst slippa ansvar för andra människor.

2.Stämmer mycket litet23. Jag sätter ofta upp mål för mitt arbete (eller för gruppen).

4.Stämmer mycket


24. Folk brukar märka om jag inte tycker om dem.

3.Stämmer något


25. Jag tar initiativet när det gäller att ta kontakt med andra människor.

3.Stämmer något26. Andra skulle hävda att jag är en bra ledare.

1.Stämmer inte allsI denna del skall du ange hur du troligtvis skulle handla i nedanstående situationer. Läs igenom situationen och välj det alternativ (från 1 till 5) som anger hur du normalt skulle handla i situationen.

Gör inga antaganden om i vilken utsträckning varje frågeställning kan beröra ditt nuvarande arbete. Svara helt enkelt som om du vore i den situation som beskrivs i varje frågeställning. Endast ett alternativ ska markeras för varje situation.


27. Du är inbjuden av en bekant till en liten tillställning. Två av dina vänner ber att få följa med, men du anser inte att det vore lämpligt, med tanke på bjudningens storlek. Du skulle:

4. troligtvis inte
säga till dina vänner: ”Jag kan inte lova att ni får följa med, men jag skall ringa värden/värdinnan och fråga.”


28. Du ligger på stranden och sällskapet som sitter intill dig ber dig att bevaka deras tillhörigheter i 15 minuter medan de tar ett dopp. Du har för avsikt att lämna stranden om en halvtimme. Du skulle:


1. definitivt
tala om för dem att du inte kan bevaka deras tillhörigheter därför att du snart skall gå.
29. Du sitter på en restaurang när personen intill dig börjar berätta om sina bekymmer. Du skulle:
5. definitivt inte
försöka ignorera personen och fortsätta äta.


30. En kund framför klagomål till dig om något som en arbetskamrat till dig gjort. Du skulle:
2. troligtvis
hålla med kunden om att kollegan verkar ha gjort fel.

kommentar jag utgår ifrån att jag tycker arbetskamraten gjort fel annars skulle jag definitivt inte hålla med.


31. Du har nyss köpt en stereoanläggning och vill gärna spela på hög volym för att testa den. Du bor emellertid i en lägenhet som är mycket lyhörd. Du skulle:
5. definitivt inte
spela din nya stereoanläggning på hög volym och njuta av musiken.


32. Du sitter på en restaurang när personen intill dig börjar berätta om sina bekymmer. Du skulle:

4. troligtvis inte
försöka trösta personen.33. Du står i kö för att köpa biljetter till en föreställning då någon tränger sig före i kön mitt framför dig. Du skulle:


1. definitivt
ställa dig framför personen.
34. En kund frågar dig om skillnaden mellan två varor eller tjänster. Du skulle:


1. definitivt

2. troligtvis

3. eventuellt

4. troligtvis inte

5. definitivt inte


säga att skillnaden är mycket liten.

skitfråga jag fattar inte


35. En äldre kund klagar på att ”Man inte ger samma service som förr”. Du skulle:

3. eventuellt
nicka instämmande och fortsätta ditt arbete.


36. En väninna funderar på att måla om sitt kök och frågar dig om din uppfattning om två sorters målarfärg som är mycket lika varandra. Du skulle:

3. eventuellt
ge henne rådet att köpa den målarfärg som är billigast.


37. En kund kommer fram till dig och tilltalar dig på ett språk som du inte förstår. Du skulle:

2. troligtvis
använda gester för att visa att du inte förstår kunden.


38. En kund klagar på hur trångt det är på parkeringen och hur svårt det är att hitta en parkeringsplats. Du skulle:

1. definitivt

2. troligtvis

3. eventuellt

4. troligtvis inte
skylla på människor som otillbörligt använder kundparkeringen.


DET BEROR VÄL PÅ OM DET E SÅ LR VA


39. Du går längs gatan och ser ett barn som tappat sin glass och som gråter. Du skulle:

2. troligtvis
fortsätta att promenera som om ingenting hänt.


40. Av en kunds ID-handlingar framgår att kunden har födelsedag idag. Du skulle:

2. troligtvis
säga: ”Grattis på födelsedagen!”
Vinegar Tits:

1. Andra människor frågar mig varifrån jag får all min energi.


2.Stämmer mycket litetVinegar Tits:

2. Om jag nyss hade grälat med någon och var på dåligt humör, så skulle det inte vara lätt för mig att uppträda hövligt och glatt.


1.Stämmer inte allsVinegar Tits:

3. Jag betraktar mig som en person som tycker om att hjälpa andra människor.


5.Stämmer exaktVinegar Tits:

4. Jag tycker om att vara tillsammans med andra människor.


4.Stämmer mycketVinegar Tits:

5. Jag betraktar mig själv som en mycket energisk person.


5.Stämmer exaktVinegar Tits:

6. Om någon är otrevlig mot mig, hjälper det att vara otrevlig tillbaka och att sätta dem på plats.


1.Stämmer inte allsVinegar Tits:

7. Om en kund framför klagomål till mig om att det är svårt att nå upp till vissa varor skulle jag hjälpa till att plocka ned det som önskas.


5.Stämmer exaktVinegar Tits:

8. Jag är inte rädd för att gå in i och delta i en grupp som håller på med någonting.


3.Stämmer någotVinegar Tits:

9. Jag skulle kunna beskrivas som en mycket livlig och engagerad person.


2.Stämmer mycket litetVinegar Tits:

10. Andra människor skulle beskriva mig som hövlig i alla situationer.


4.Stämmer mycket
Vinegar Tits:

11. Om en kund framförde klagomål till mig om att vi är det dyraste företaget i branschen, skulle jag förklara att det inte är jag som sätter priserna, utan företagsledningen.


4.Stämmer mycketVinegar Tits:

12. Jag tycker om att delta i gruppdiskussioner både i och utanför arbetet.


4.Stämmer mycketVinegar Tits:

13. Jag brukar uträtta saker snabbare än andra människor


1.Stämmer inte allsVinegar Tits:

14. Jag får personlig tillfredsställelse av att hjälpa andra människor.


5.Stämmer exaktVinegar Tits:

15. Jag vill inte sänka takten, eftersom jag trivs med ett högt tempo.


2.Stämmer mycket litetVinegar Tits:

16. Kunder och arbetskamrater har sagt till mig att jag alltid verkar ha ett leende på läpparna.


1.Stämmer inte allsVinegar Tits:

17. Jag satsar på mitt arbete med stort engagemang.


1.Stämmer inte allsVinegar Tits:

19. Människor behöver inte bry sig om andra så länge de sköter sig själva.


1.Stämmer inte allsVinegar Tits:

20. Jag engagerar mig helt och fullt i det jag gör.


4.Stämmer mycketVinegar Tits:

21. Jag har svårt att förbli lugn och hövlig när någon är ohövlig mot mig.


1.Stämmer inte allsVinegar Tits:

22. Jag vill helst slippa ansvar för andra människor.


3.Stämmer någotVinegar Tits:

23. Jag sätter ofta upp mål för mitt arbete (eller för gruppen).


2.Stämmer mycket litetVinegar Tits:

24. Folk brukar märka om jag inte tycker om dem.


3.Stämmer någotVinegar Tits:

25. Jag tar initiativet när det gäller att ta kontakt med andra människor.


3.Stämmer någotVinegar Tits:

26. Andra skulle hävda att jag är en bra ledare.


3.Stämmer någotVinegar Tits:

27. Du är inbjuden av en bekant till en liten tillställning. Två av dina vänner ber att få följa med, men du anser inte att det vore lämpligt, med tanke på bjudningens storlek. Du skulle:


Vinegar Tits:

säga till dina vänner: ”Jag kan inte lova att ni får följa med, men jag skall ringa värden/värdinnan och fråga.”


1. definitivtVinegar Tits:

28. Du ligger på stranden och sällskapet som sitter intill dig ber dig att bevaka deras tillhörigheter i 15 minuter medan de tar ett dopp. Du har för avsikt att lämna stranden om en halvtimme. Du skulle:


Vinegar Tits:

tala om för dem att du inte kan bevaka deras tillhörigheter därför att du snart skall gå.


2. troligtvisVinegar Tits:

29. Du sitter på en restaurang när personen intill dig börjar berätta om sina bekymmer. Du skulle:


Vinegar Tits:

försöka ignorera personen och fortsätta äta.


4. troligtvis inteVinegar Tits:

30. En kund framför klagomål till dig om något som en arbetskamrat till dig gjort. Du skulle:


Vinegar Tits:

hålla med kunden om att kollegan verkar ha gjort fel.


3. eventuelltVinegar Tits:

31. Du har nyss köpt en stereoanläggning och vill gärna spela på hög volym för att testa den. Du bor emellertid i en lägenhet som är mycket lyhörd. Du skulle:


Vinegar Tits:

spela din nya stereoanläggning på hög volym och njuta av musiken.


3. eventuelltVinegar Tits:

32. Du sitter på en restaurang när personen intill dig börjar berätta om sina bekymmer. Du skulle:


Vinegar Tits:

försöka trösta personen.


1. definitivtVinegar Tits:

33. Du står i kö för att köpa biljetter till en föreställning då någon tränger sig före i kön mitt framför dig. Du skulle:


Vinegar Tits:

ställa dig framför personen.


4. troligtvis inteVinegar Tits:

34. En kund frågar dig om skillnaden mellan två varor eller tjänster. Du skulle:


Vinegar Tits:

säga att skillnaden är mycket liten.


4. troligtvis inteVinegar Tits:

35. En äldre kund klagar på att ”Man inte ger samma service som förr”. Du skulle:


Vinegar Tits:

nicka instämmande och fortsätta ditt arbete.


4. troligtvis inteVinegar Tits:

36. En väninna funderar på att måla om sitt kök och frågar dig om din uppfattning om två sorters målarfärg som är mycket lika varandra. Du skulle:


Vinegar Tits:

ge henne rådet att köpa den målarfärg som är billigast.


3. eventuellt
Vinegar Tits:

37. En kund kommer fram till dig och tilltalar dig på ett språk som du inte förstår. Du skulle:


Vinegar Tits:

använda gester för att visa att du inte förstår kunden.


4. troligtvis inteVinegar Tits:

38. En kund klagar på hur trångt det är på parkeringen och hur svårt det är att hitta en parkeringsplats. Du skulle:


Vinegar Tits:

skylla på människor som otillbörligt använder kundparkeringen.


4. troligtvis inteVinegar Tits:

39. Du går längs gatan och ser ett barn som tappat sin glass och som gråter. Du skulle:


Vinegar Tits:

fortsätta att promenera som om ingenting hänt.


4. troligtvis inteVinegar Tits:

40. Av en kunds ID-handlingar framgår att kunden har födelsedag idag. Du skulle:


Vinegar Tits:

säga: ”Grattis på födelsedagen!”


1. definitivt
1. Andra människor frågar mig varifrån jag får all min energi.

3.Stämmer något


2. Om jag nyss hade grälat med någon och var på dåligt humör, så skulle det inte vara lätt för mig att uppträda hövligt och glatt.

2.Stämmer mycket litet


3. Jag betraktar mig som en person som tycker om att hjälpa andra människor.

4.Stämmer mycket


4. Jag tycker om att vara tillsammans med andra människor.

4.Stämmer mycket5. Jag betraktar mig själv som en mycket energisk person.

2.Stämmer mycket litet


6. Om någon är otrevlig mot mig, hjälper det att vara otrevlig tillbaka och att sätta dem på plats.

3.Stämmer något


7. Om en kund framför klagomål till mig om att det är svårt att nå upp till vissa varor skulle jag hjälpa till att plocka ned det som önskas.

5.Stämmer exakt


8. Jag är inte rädd för att gå in i och delta i en grupp som håller på med någonting.

3.Stämmer något


9. Jag skulle kunna beskrivas som en mycket livlig och engagerad person.

5.Stämmer exakt


10. Andra människor skulle beskriva mig som hövlig i alla situationer.

3.Stämmer något


11. Om en kund framförde klagomål till mig om att vi är det dyraste företaget i branschen, skulle jag förklara att det inte är jag som sätter priserna, utan företagsledningen.

2.Stämmer mycket litet


12. Jag tycker om att delta i gruppdiskussioner både i och utanför arbetet.

5.Stämmer exakt


13. Jag brukar uträtta saker snabbare än andra människor.

3.Stämmer något (Venne?)


14. Jag får personlig tillfredsställelse av att hjälpa andra människor.

5.Stämmer exakt


15. Jag vill inte sänka takten, eftersom jag trivs med ett högt tempo.

4.Stämmer mycket


16. Kunder och arbetskamrater har sagt till mig att jag alltid verkar ha ett leende på läpparna.

1.Stämmer inte alls


17. Jag satsar på mitt arbete med stort engagemang.

3.Stämmer något (Beror på vad det är för arbete.)


18. Om någon kommer bakom mig när jag går igenom en dörr, brukar jag hålla upp dörren tills personen passerat.

5.Stämmer exakt


19. Människor behöver inte bry sig om andra så länge de sköter sig själva.

1.Stämmer inte alls


20. Jag engagerar mig helt och fullt i det jag gör.

2.Stämmer mycket litet


21. Jag har svårt att förbli lugn och hövlig när någon är ohövlig mot mig.

1.Stämmer inte alls


22. Jag vill helst slippa ansvar för andra människor.

2.Stämmer mycket litet


23. Jag sätter ofta upp mål för mitt arbete (eller för gruppen).

4.Stämmer mycket


24. Folk brukar märka om jag inte tycker om dem.
Vet inte.

25. Jag tar initiativet när det gäller att ta kontakt med andra människor.

2.Stämmer mycket litet


26. Andra skulle hävda att jag är en bra ledare.

Vet ej.


I denna del skall du ange hur du troligtvis skulle handla i nedanstående situationer. Läs igenom situationen och välj det alternativ (från 1 till 5) som anger hur du normalt skulle handla i situationen.

Gör inga antaganden om i vilken utsträckning varje frågeställning kan beröra ditt nuvarande arbete. Svara helt enkelt som om du vore i den situation som beskrivs i varje frågeställning. Endast ett alternativ ska markeras för varje situation.


27. Du är inbjuden av en bekant till en liten tillställning. Två av dina vänner ber att få följa med, men du anser inte att det vore lämpligt, med tanke på bjudningens storlek. Du skulle:

4. troligtvis inte

säga till dina vänner: ”Jag kan inte lova att ni får följa med, men jag skall ringa värden/värdinnan och fråga.” (Jag skulle förtälja dem omständigheterna. Om de var envisa skulle jag ev. dra den repliken.)


28. Du ligger på stranden och sällskapet som sitter intill dig ber dig att bevaka deras tillhörigheter i 15 minuter medan de tar ett dopp. Du har för avsikt att lämna stranden om en halvtimme. Du skulle:

4. troligtvis inte

tala om för dem att du inte kan bevaka deras tillhörigheter därför att du snart skall gå.
(Jag skulle förtälja dem omständigheterna och säga att visst, om det verkligen bara tar femton minuter, annars måste ni hitta någon annan.)


29. Du sitter på en restaurang när personen intill dig börjar berätta om sina bekymmer. Du skulle:

5. definitivt inte

försöka ignorera personen och fortsätta äta.


30. En kund framför klagomål till dig om något som en arbetskamrat till dig gjort. Du skulle:

2. troligtvis

hålla med kunden om att kollegan verkar ha gjort fel.


31. Du har nyss köpt en stereoanläggning och vill gärna spela på hög volym för att testa den. Du bor emellertid i en lägenhet som är mycket lyhörd. Du skulle:

1. definitivt

spela din nya stereoanläggning på hög volym och njuta av musiken.


32. Du sitter på en restaurang när personen intill dig börjar berätta om sina bekymmer. Du skulle:

2. troligtvis

försöka trösta personen.


33. Du står i kö för att köpa biljetter till en föreställning då någon tränger sig före i kön mitt framför dig. Du skulle:

4. troligtvis inte

ställa dig framför personen.34. En kund frågar dig om skillnaden mellan två varor eller tjänster. Du skulle:


3. eventuellt


säga att skillnaden är mycket liten. (Om skillnaden är mycket liten, ja...)


35. En äldre kund klagar på att ”Man inte ger samma service som förr”. Du skulle:


3. eventuellt


nicka instämmande och fortsätta ditt arbete.


36. En väninna funderar på att måla om sitt kök och frågar dig om din uppfattning om två sorters målarfärg som är mycket lika varandra. Du skulle:

1. definitivt

ge henne rådet att köpa den målarfärg som är billigast.


37. En kund kommer fram till dig och tilltalar dig på ett språk som du inte förstår. Du skulle:

1. definitivt

använda gester för att visa att du inte förstår kunden.


38. En kund klagar på hur trångt det är på parkeringen och hur svårt det är att hitta en parkeringsplats. Du skulle:

4. troligtvis inte

skylla på människor som otillbörligt använder kundparkeringen.39. Du går längs gatan och ser ett barn som tappat sin glass och som gråter. Du skulle:

3. eventuellt

fortsätta att promenera som om ingenting hänt.


40. Av en kunds ID-handlingar framgår att kunden har födelsedag idag. Du skulle:

3. eventuellt

säga: ”Grattis på födelsedagen!”
1.Stämmer inte alls
2.Stämmer mycket
3.Stämmer exakt
4.Stämmer något
5.Stämmer inte alls
6.Stämmer inte alls
7.Stämmer exakt
8.Stämmer inte alls
9.Stämmer inte alls
10.Stämmer något
11.Stämmer mycket
12.Stämmer inte alls
13.Stämmer inte alls
14.Stämmer inte alls
15.Stämmer inte alls
16.Stämmer något
17.Stämmer mycket
18.Stämmer exakt
19.Stämmer inte alls
20.Stämmer exakt (tyvärr)
21.Stämmer inte alls
22.Stämmer mycket
23.Stämmer mycket
24.Stämmer mycket
25.Stämmer mycket litet
26.Stämmer inte alls


27.definitivt
28.definitivt
29.troligtvis
30.eventuellt
31.definitivt inte
32.definitivt inte
33.definitivt
34.eventuellt
35.definitivt inte
36.eventuellt
37.definitivt
38.definitivt
39.definitivt
40.eventuellt
Vissa av påståendena handlar om arbetssituationer. Om du inte har så stor arbetserfarenhet, försök då föreställa dig hur det skulle kännas i situationen och utgå ifrån detta när du tar ställning.1. Andra människor frågar mig varifrån jag får all min energi.
3.Stämmer något


2. Om jag nyss hade grälat med någon och var på dåligt humör, så skulle det inte vara lätt för mig att uppträda hövligt och glatt

2.Stämmer mycket litet3. Jag betraktar mig som en person som tycker om att hjälpa andra människor.
4.Stämmer mycket


4. Jag tycker om att vara tillsammans med andra människor.

5.Stämmer exakt


5. Jag betraktar mig själv som en mycket energisk person.
5.Stämmer exakt6. Om någon är otrevlig mot mig, hjälper det att vara otrevlig tillbaka och att sätta dem på plats.

3.Stämmer något


7. Om en kund framför klagomål till mig om att det är svårt att nå upp till vissa varor skulle jag hjälpa till att plocka ned det som önskas
5.Stämmer exakt


8. Jag är inte rädd för att gå in i och delta i en grupp som håller på med någonting.

3.Stämmer något


9. Jag skulle kunna beskrivas som en Dold text: ej mycket livlig och engagerad person.

4.Stämmer mycket10. Andra människor skulle beskriva mig som hövlig i alla situationer.

3.Stämmer något


11. Om en kund framförde klagomål till mig om att vi är det dyraste företaget i branschen, skulle jag förklara att det inte är jag som sätter priserna, utan företagsledningen.
3.Stämmer något


12. Jag tycker om att delta i gruppdiskussioner både i och utanför arbetet.
5.Stämmer exakt


13. Jag brukar uträtta saker snabbare än andra människor.
2.Stämmer mycket litet


14. Jag får personlig tillfredsställelse av att hjälpa andra människor.
5.Stämmer exakt


15. Jag vill inte sänka takten, eftersom att jag trivs med ett högt tempo.

2.Stämmer mycket litet

16. Kunder och arbetskamrater har sagt till mig att jag alltid verkar ha ett leende på läpparna.
4.Stämmer mycket


17. Jag satsar på mitt arbete med stort engagemang.

3.Stämmer något
-
4.Stämmer mycket
18. Om någon kommer bakom mig när jag går igenom en dörr, brukar jag hålla upp dörren tills personen passerat.

4.Stämmer mycket, avgör avstånd först.

19. Människor behöver inte bry sig om andra så länge de sköter sig själva.
1.Stämmer inte alls

20. Jag engagerar mig helt och fullt i det jag gör.
3.Stämmer något
-
4.Stämmer mycket
-
5.Stämmer exakt


21. Jag har svårt att förbli lugn och hövlig när någon är ohövlig mot mig.
2.Stämmer mycket litet
-
3.Stämmer något


22. Jag vill helst slippa ansvar för andra människor.
3.Stämmer något

23. Jag sätter ofta upp mål för mitt arbete (eller för gruppen).

4.Stämmer mycket
-
5.Stämmer exakt


24. Folk brukar märka om jag inte tycker om dem.

6.Jag vet inte


25. Jag tar initiativet när det gäller att ta kontakt med andra människor.
4.Stämmer mycket


26. Andra skulle hävda att jag är en bra ledare.

6.Jag vet inte.I denna del skall du ange hur du troligtvis skulle handla i nedanstående situationer. Läs igenom situationen och välj det alternativ (från 1 till 5) som anger hur du normalt skulle handla i situationen.

Gör inga antaganden om i vilken utsträckning varje frågeställning kan beröra ditt nuvarande arbete. Svara helt enkelt som om du vore i den situation som beskrivs i varje frågeställning. Endast ett alternativ ska markeras för varje situation.

27. Du är inbjuden av en bekant till en liten tillställning. Två av dina vänner ber att få följa med, men du anser inte att det vore lämpligt, med tanke på bjudningens storlek. Du skulle:


1. definitivt

säga till dina vänner: ”Jag kan inte lova att ni får följa med, men jag skall ringa värden/värdinnan och fråga.”


28. Du ligger på stranden och sällskapet som sitter intill dig ber dig att bevaka deras tillhörigheter i 15 minuter medan de tar ett dopp. Du har för avsikt att lämna stranden om en halvtimme. Du skulle:

4. troligtvis inte


tala om för dem att du inte kan bevaka deras tillhörigheter därför att du snart skall gå.

29. Du sitter på en restaurang när personen intill dig börjar berätta om sina bekymmer. Du skulle:
2. troligtvis
-
3. eventuellt

försöka ignorera personen och fortsätta äta.


30. En kund framför klagomål till dig om något som en arbetskamrat till dig gjort. Du skulle:
3. eventuellt

hålla med kunden om att kollegan verkar ha gjort fel.

31. Du har nyss köpt en stereoanläggning och vill gärna spela på hög volym för att testa den. Du bor emellertid i en lägenhet som är mycket lyhörd. Du skulle:

3. eventuellt

spela din nya stereoanläggning på hög volym och njuta av musiken.


32. Du sitter på en restaurang när personen intill dig börjar berätta om sina bekymmer. Du skulle:

4. troligtvis inte

Kommentar: Beror på hur intimt samtalet är och hur gammal perosnen är, endast yngre eller mig eller lika gammal.


försöka trösta personen.


33. Du står i kö för att köpa biljetter till en föreställning då någon tränger sig före i kön mitt framför dig. Du skulle:


1. definitivt


ställa dig framför personen.

Kommentar: Personen kommer att fortsätta att tro att den kan bete sig så annars.


34. En kund frågar dig om skillnaden mellan två varor eller tjänster. Du skulle:

5. definitivt inte

säga att skillnaden är mycket liten.


35. En äldre kund klagar på att ”Man inte ger samma service som förr”. Du skulle:
4. troligtvis inte

nicka instämmande och fortsätta ditt arbete.


36. En väninna funderar på att måla om sitt kök och frågar dig om din uppfattning om två sorters målarfärg som är mycket lika varandra. Du skulle:


4. troligtvis inte

Kommentar: Om hon inte har ont om pengar.

ge henne rådet att köpa den målarfärg som är billigast.


37. En kund kommer fram till dig och tilltalar dig på ett språk som du inte förstår. Du skulle:

1. definitivt

använda gester för att visa att du inte förstår kunden.


38. En kund klagar på hur trångt det är på parkeringen och hur svårt det är att hitta en parkeringsplats. Du skulle:
2. troligtvis


skylla på människor som otillbörligt använder kundparkeringen.39. Du går längs gatan och ser ett barn som tappat sin glass och som gråter. Du skulle:

2. troligtvis

fortsätta att promenera som om ingenting hänt.


40. Av en kunds ID-handlingar framgår att kunden har födelsedag idag. Du skulle:

1. definitivt

Säga grattis på födelsedagen.