Forumet - Testa din moral!

Testa din moral!

11204 0 41
Den här tråden är taggad med taggen "Plusmoderering" vilket innebär att vi kommer att moderera hårdare i syfte att skapa trevliga trådar med givande diskussioner och debatter. Utöver våra allmänna regler innebär detta följande, Tagg för trådar där ni vill ha extra moderering.

Influerat av Christer i P3s geniala programpunkt "moraltestet" tänkte jag att vi tillsammans kunde testa detta forums moral. (Vet att det finns tidigare trådar men dessa är uråldriga och innehåller bara massa avregistrerade användare.) Ni får svara på ett par frågor på vad ni anser är moraliskt eller ej och därefter bestämmer vi tillsammans hur väl personernas argument och resonemang går ihop. Ta gärna god tid för att formulera er och tänka igenom era svar. Radda gärna upp svaren i 1,2,3,4,5,6,7, så inläggen inte blir så värst långa.

1. Har vi ett moraliskt ansvar att hjälpa och skänka pengar till den fattiga delen av världen? Varför? Varför inte? I så fall: hur långt sträcker sig det ansvaret?

2. Är det någon gång moraliskt acceptabelt att köpa sexuella tjänster och anta då att den som säljer tjänsten mår bra, får bra betalt och att det inte finns någon hallick som tar åt sig en stor del av vinsten? Varför? Varför inte?

3. Är det moraliskt acceptabelt att döda i krig? Varför? Varför inte?

4. Är det moraliskt okej att döda djur för mat, trots att vi kanske misstänker att djuren lider?
 (Om svaret är ja på grund av vår intelligenta överlägsenhet, är en motfråga ifall det i så fall är moraliskt okej i ett hypotetiskt scenario för rymdvarelser med mycket högre intelligens än människor att använda oss på samma sätt som vi använder djur?)

5. Är det moraliskt acceptabelt att staten förbjuder oss ifrån att ta droger? Varför? Varför inte?

6. Är det moraliskt acceptabelt att döda 1 person för att rädda 10 personer?
(Ett exempel på detta är om man befinner sig på en livbåt där det bara rymmer 10 personer. En 11e person kommer ombord och båten börjar sjunka. Är det då moraliskt acceptabelt att lämna personen att dö för att rädda de övriga personerna?)

7. Är det moraliskt acceptabelt att bryta mot lagen? I vilka lägen? Varför? Varför inte? 

Lycka till! Glad
Senast ändrad 6 Aug 2014, 22:48 av Zymba

1. Har vi ett moraliskt ansvar att hjälpa och skänka pengar TILL den fattiga delen av världen? Varför? Varför INTE? I så fall: hur långt sträcker sig det ansvaret?
Nej.

2. Är det någon gång moraliskt acceptabelt att köpa sexuella tjänster och anta då att den som säljer tjänsten mår bra, får bra betalt och att det INTE finns någon hallick som tar åt sig en stor del av vinsten? Varför? Varför inte?
Ja.

3. Är det moraliskt acceptabelt att döda i krig? Varför? Varför inte?
Nej.

4. Är det moraliskt okej att döda djur för mat, trots att vi kanske misstänker att djuren lider?
Nej.

5. Är det moraliskt acceptabelt att staten förbjuder oss ifrån att ta droger? Varför? Varför INTE?
Nej.

6. Är det moraliskt acceptabelt att döda 1 personarrow-10x10.png för att rädda 10 PERSONER?
Ja.

7.
Är det moraliskt acceptabelt att bryta mot lagen? I vilka lägen? Varför? Varför inte?
Ja.

Spana också in:

ja 

om man har insyn i hens leverne och situation, mja.

nej

nej men om djuret lider och inte går att vårda tillbaka till hälsa så ska hen ju ändå dödas. dock ska hen då ges till vilda djur/zoodjur och det som fick hen att lida ska strängeligen förbjudas då lagligt plågeri av oskyldiga varelser ALLTID  degraderar vår moral och empati för både människor och djur.


droger skapar ju problem för staten att rensa upp så ja, vissa droger absolut. och hålla på åldersgränser för alkohol. det finns alltför många föräldrar som inte klarar av att vara ordentliga föräldrar och dessa måste få ytterligare information och hjälp om hur de ska hantera sådant. det måste dessutom till fler nattvandrare som på ett schysst och trevligt sätt kan möta ungdomar ute.


nej det är det inte men ställs man inför det (vilket man ju ca aldrig gör) så måste man ju se vilka alla är och vad de kan bidra med, hur hemskt det än låter.


absolut. för att rädda liv, när man är i verkligt behov och när lagen inte skyddar en.
1. vi ska eller kommer att hjälpa dom eftersom mänskligheten allt mer blir ett kollektiv, en enad stam

2. ja, motivering överflödig

3. som enskild soldat i situationen måste man ju göra en avvägning men krig är moraliskt fel

4. djur ska avskaffas tycker jag. ju mindre djurhållning desto bättre. om vi människor mår dåligt av att åsamka djur lidande vet jag inte. det är fullt möjligt. djurens lidande i sig behöver vi dock inte bry oss om. såklart.

5. nej, och staten är inte moraliskt försvarbar heller. 

6. nej och det ska till en jävligt naiv utilitaristisk kalkyl för att rättfärdiga sånt.

7. lagen ska man i största möjliga utsträcknig strunta i. vissa lagbrott är moraliskt fel, andra inte. lagen är inget facit utan blott ett administrativt haveri


1. Har vi ett moraliskt ansvar att hjälpa och skänka pengar till den fattiga delen av världen? Varför? Varför inte? I så fall: hur långt sträcker sig det ansvaret?

Ja, vi behöver utjämna globala klyftor och balansera ekonomin genom att hjälpa till att bygga upp deras produktionsapparat. Ingen är fri i en herre-slav dialektik. Och jag förmår inte se något skäl till varför somliga folk förtjänar att ha det sämre än andra. 2. Är det någon gång moraliskt acceptabelt att köpa sexuella tjänster och anta då att den som säljer tjänsten mår bra, får bra betalt och att det inte finns någon hallick som tar åt sig en stor del av vinsten? Varför? Varför inte?


Ifall man rent hypotetiskt kunde försäkra sig om att den prostituerade inte for illa på något sätt eller att ens agerande bidrar till att legitimera liknande handlingar hos andra som inte är försäkrade på detta sätt, eller bidrog till att legitimera negativa uppfattningar (ex om kvinnor) så skulle det kunna vara ok. I praktiken,  i den verklighet vi lever i, kan jag dock inte se att det någonsin är försvarbart.3. Är det moraliskt acceptabelt att döda i krig? Varför? Varför inte?

Endast ifall kriget är rättfärdigt. Dvs i rent självförsvar (ex folket i Irak har ny rätt att ta till vapen för att försvara sig mot ISIS) eller ifall kriget är ett frigörelsekrig som riktar sig mot en överordnad förtrycksmakt som gör frigörelse med andra medel oerhört svårt (ex. ockupation, diktatur).

4. Är det moraliskt okej att döda djur för mat, trots att vi kanske misstänker att djuren lider?

Ifall vi faktiskt behöver den näringen. Men finns det fullgoda vegetariska alternativ har jag svårt att se hur det skulle vara rätt att döda ex grisar.
5. Är det moraliskt acceptabelt att staten förbjuder oss ifrån att ta droger? Varför? Varför inte?

Under diverse omständigheter, tex om vi kan vara till fara för andra. 

Men rent kategoriskt, nej. Det blir lätt en kränkning. Däremot har ett samhälle rätt att bestämma över vad som ska produceras, säljas osv.

6. Är det moraliskt acceptabelt att döda 1 person för att rädda 10 personer?
(Ett exempel på detta är om man befinner sig på en livbåt där det bara rymmer 10 personer. En 11e person kommer ombord och båten börjar sjunka. Är det då moraliskt acceptabelt att lämna personen att dö för att rädda de övriga personerna?)


Nej, det är mord. 7. Är det moraliskt acceptabelt att bryta mot lagen? I vilka lägen? Varför? Varför inte?  

Om lagen är stiftad i genuint demokratisk ordning så finns det en skyldighet att följa den, för att inte underminera en god samhällsordning vars funktionalitet människors liv vilar på. Men det kan alltid finnas skyldigheter som väger över så att det blir rätt att bryta mot lagen. Lagen är aldrig ett självändamål utan som bäst ett verktyg för ett gott samhälle (men ofta ett verktyg för förtryck).

mpt:hv: 1. vi ska eller kommer att hjälpa dom eftersom mänskligheten allt mer blir ett kollektiv, en enad stam
Är det då även rätt av fattiga människor att stjäla från rika? Eller vart går gränsen? 


mpt:hv: 6. nej och det ska till en jävligt naiv utilitaristisk kalkyl för att rättfärdiga sånt.
Varför nej? Är det dödandet i sig som då blir den omoraliska handlingen, spelar inte räddandet av 10 människors liv in?
1009:
Ja, vi behöver utjämna globala klyftor och balansera ekonomin genom att hjälpa till att bygga upp deras produktionsapparat. Ingen är fri i en herre-slav dialektik. Och jag förmår inte se något skäl till varför somliga folk förtjänar att ha det sämre än andra. 
Hur långt sträcker sig den moraliska skyldigheten då? Jag menar det dör ju ständigt människor i världen som hade kunnat få det bättre ifall vi gav upp mer av våra liv? Är det rätt för fattiga människor att stjäla för att överleva? Är det isåfall moraliskt rätt av ett fattigt land att ta över tillgångar från ett rikt land? Tänker typ en situation där Afrika går in i Europa för att dela ut allas tillgångar fritt.  

Walks In: 1. Har vi ett moraliskt ansvar att hjälpa och skänka pengar till den fattiga delen av världen? Varför? Varför inte? I så fall: hur långt sträcker sig det ansvaret?
Nej, inte direkt 


Walks In: 2. Är det någon gång moraliskt acceptabelt att köpa sexuella tjänster och anta då att den som säljer tjänsten mår bra, får bra betalt och att det inte finns någon hallick som tar åt sig en stor del av vinsten? Varför? Varför inte?
Nej


Walks In: 3. Är det moraliskt acceptabelt att döda i krig? Varför? Varför inte?
Nej


Walks In: Är det moraliskt okej att döda djur för mat, trots att vi kanske misstänker att djuren lider?
Nej


Walks In: 5. Är det moraliskt acceptabelt att staten förbjuder oss ifrån att ta droger? Varför? Varför inte?
Ja


Walks In: 6. Är det moraliskt acceptabelt att döda 1 person för att rädda 10 personer?
Ja, men inte om man dödar någon annan än sig själv. Walks In: 7. Är det moraliskt acceptabelt att bryta mot lagen? I vilka lägen? Varför? Varför inte?
Ja, om lagen är skriven av idioter med avsaknad moral. 
1009:
Endast ifall kriget är rättfärdigt. Dvs i rent självförsvar (ex folket i Irak har ny rätt att ta till vapen för att försvara sig mot ISIS) eller ifall kriget är ett frigörelsekrig som riktar sig mot en överordnad förtrycksmakt som gör frigörelse med andra medel oerhört svårt (ex. ockupation, diktatur).
Men människor som svälter runt om i världen gör ju detta på grund av att vi i den rika delen av världen lever på ett sätt vi gör. Blir det då moraliskt acceptabelt för dessa människor att döda oss i rent självförsvar, då vår livsstil annars leder till deras död?

Walks In: Hur långt sträcker sig den moraliska skyldigheten då? Jag menar det dör ju ständigt människor i världen som hade kunnat få det bättre ifall vi gav upp mer av våra liv? Är det rätt för fattiga människor att stjäla för att överleva? Är det isåfall moraliskt rätt av ett fattigt land att ta över tillgångar från ett rikt land? Tänker typ en situation där Afrika går in i Europa för att dela ut allas tillgångar fritt.  

Ja, det vore i sin ordning. Typ.Walks In: Men människor som svälter runt om i världen gör ju detta på grund av att vi i den rika delen av världen lever på ett sätt vi gör. Blir det då moraliskt acceptabelt för dessa människor att döda oss i rent självförsvar, då vår livsstil annars leder till deras död?
Nej, men de har rätt att göra uppror mot den neo-koloniala utsugningen och bekämpa de trupper som imperialiststaterna sätter in för att skydda sin överordning.

Walks In:
Är det då även rätt av fattiga människor att stjäla från rika? Eller vart går gränsen? 

jo det är det väl.

Walks In:
Varför nej? Är det dödandet i sig som då blir den omoraliska handlingen, spelar inte räddandet av 10 människors liv in?

man kan döda en person som hade dödat 10 pers annars, kanske. men man kan inte offra en oskyldig för att rädda 10 st då detta är mord vilket orsakar skräck och försämrar gruppsammanhållningen.


jag gjorde lite fel i den här frågan:

mpt:hv
3. som enskild soldat i situationen måste man ju göra en avvägning men krig är moraliskt fel

krig kan vara befogat som 1009 skrev. vet inte varför jag utgick från målvisionen istället för vägen dit just här. dumt.
1. Har vi ett moraliskt ansvar att hjälpa och skänka pengar till den fattiga delen av världen? Varför? Varför inte? I så fall: hur långt sträcker sig det ansvaret?

Nej. Fin gest men ingen tvång.

2. Är det någon gång moraliskt acceptabelt att köpa sexuella tjänster och anta då att den som säljer tjänsten mår bra, får bra betalt och att det inte finns någon hallick som tar åt sig en stor del av vinsten? Varför? Varför inte?

Borde vara acceptabelt att få köpa sexuella tjänster. Sen finns det väl de som inte blir bra behandlade och de som blir rätt behandlade och omständigheterna och omgivningen förklarar det. Finns bra bordeller och dåliga bordeller.


3. Är det moraliskt acceptabelt att döda i krig? Varför? Varför inte?

Nej.

4. Är det moraliskt okej att döda djur för mat, trots att vi kanske misstänker att djuren lider?
(Om svaret är ja på grund av vår intelligenta överlägsenhet, är en motfråga ifall det i så fall är moraliskt okej i ett hypotetiskt scenario för rymdvarelser med mycket högre intelligens än människor att använda oss på samma sätt som vi använder djur?)

Ja. Det är moraliskt okej. Det är naturligt att äta djur. Som köttätare så äter vi kött. Sen finns det alternativ. Men det finns ett problem med att fler dör än vad som konsumeras. Vilket resulterar i att mycket slängs bort.

5. Är det moraliskt acceptabelt att staten förbjuder oss ifrån att ta droger? Varför? Varför inte?

Nej.

6. Är det moraliskt acceptabelt att döda 1 person för att rädda 10 personer?
(Ett exempel på detta är om man befinner sig på en livbåt där det bara rymmer 10 personer. En 11e person kommer ombord och båten börjar sjunka. Är det då moraliskt acceptabelt att lämna personen att dö för att rädda de övriga personerna?)

I ditt exempel, ja. Tråkigt men ja. Ibland blir det så. :(

7. Är det moraliskt acceptabelt att bryta mot lagen? I vilka lägen? Varför? Varför inte?

Beror på lagen. Finns lagar som är bra att de finns, sen finns det lagar som konstiga och dumma.
1. Ja, vi har ett moraliskt ansvar att hjälpa den fattiga delen. Ansvaret sträcker väl sig egentligen tills det att så få människor som möjligt lider.
2. Ja, ifall scenariot är precis som det målas upp, men tyvärr existerar inte det scenariot, det kommer troligtvis alltid finnas lidande kopplat till sexköpet.
3. Beror på från fall till fall. Är dödandet ett måste för att skydda sig själv, sin familj eller eventuellt upprätthålla fred och demokrati, så ja. 
4. Nej, att åsamka andra lidande för enbart egen njutning kan aldrig ses som moraliskt okej.
5. Absolut. Staten är vald av folket och har därmed rätt att kriminalisera saker för att eventuellt skydda den enskilda individen.
6. Ja.
7. Principiellt nej. Möjligtvis i ett läge där det från början inte finns en chans för den enskilde individen att välja bort ett liv i området där lagarna gäller.

Detta är mitt tillfälliga moraliska ställningstagande. Framförallt blir det intressant när det gäller frågor som fattigdom och död. Står och vacklar mycket när det gäller den moraliska rättigheten att skydda sina egna intressen kontra den moraliska rättigheten att minska lidandet överallt. Var jag än ställer mig så innebär det att det någonstans blir moraliskt okej för andra människor att ta mina egendomar ifrån mig, på ena sidan på grund av tanken att minska lidandet i världen, på andra sidan på grund av rättigheten att skydda sina egna intressen.