Forumet - textruerat protein

textruerat protein

117 0 14

Spana också in:

Sojaförädlare har arbetat hårt för att eliminera dessa antinutrienter ur den slutliga produkten, speciellt sojaproteinisolat (SPI), vilket är nyckelingrediensen i de flesta sojalivsmedlen som imiterar kött och mejeriprodukter, inklusive modersmjölkersättning och vissa sojamjölksfabrikat.
SPI är inte någonting som du kan tillaga i ditt eget kök. Produktionen sker i livsmedelsfabriker där en sörja av sojabönor först blandas med en alkalisk lösning för att avlägsna fibrer, sedan kondenseras och separeras med användande av ett syrabad och, slutligen, neutraliseras i en alkalisk lösning. Syratvätt i aluminiumtankar läcker ut höga nivåer av aluminium in i slutprodukten. Den kvarvarande ostmassan spraytokas vid höga temperaturer för att producera ett högvärdigt proteinpulver. En sista förödmjukning för den ursprungliga sojabönan är varmpressning under hög temperatur och högt tryck av sojaproteinisolat för att producera texturerat [strukturerat] vegetabiliskt protein (TVP).
Mycket av innehållet i trypsininhibitorerna kan avlägsnas genom högtemperaturprocesser, men inte allt. Innehållet av trypsininhibitorer i sojaproteinisolat kan variera så mycket som fem gånger. 21.) (Hos råttor resulterar även uppfödning med låga nivåer av trypsininhibitor-SPI i en reducerad viktökning jämförd med kontrollgruppen. 22.)) Men högtemperaturprocesser har den olycksaliga biverkningen att denaturera andra proteiner i sojan så att de i stort sett blir ineffektiva. 23.) Det är skälet till varför djur som uppföds på soja behöver lysintillskott (k) för normal tillväxt.

Nitriter, vilka är kraftfullt cancerogena [cancerframkallande], bildas under spraytorkning, och ett toxin kallat lysinoalanin bildas under den alkaliska processen. 24.) Ett flertal artificiella smaktillsatser, speciellt MSG [natriumglutamat], tillsätts sojaproteinisolatet och texturerade vegetabiliska proteinprodukter för att maskera deras starka ”böniga” smak och för att förläna smaken av kött. 25.)
I utfodringsexperiment ökade användningen av SPI behoven av vitaminerna E, K, D och B12 och skapade bristsymptom på kalcium, magnesium, mangan, molybden, koppar, järn och zink. 26.) Kvarvarande fytinsyra i dessa sojaprodukter förhindrar högeligen zink- och järnabsorption; försöksdjur uppfödda på SPI utvecklade förstorade organ, speciellt bukspotts- och sköldkörteln, samt ökade depositionen av fettsyror i levern. 27.)
Likväl används sojaproteinisolat och texturerat vegetabiliskt protein i stor utsträckning i skolornas luncher, kommersiella bakverk, dietdrycker och snabbmatsprodukter. De främjas kraftigt i tredjevärldens länder och bildar basen i många mathjälpsprogram.


Källa:
http://www.klokast.se/Nyhet/Soya0305.html


Lät ju... värt.