Forumet - Till alla vänstertomtar!

Till alla vänstertomtar!

640 0 81
Jag har en fråga:

Kräver inte en högt (eller lågt/svagt för den delen) vänsterpolitisk ekonomi för att den ska vara välfungerande, så länge dess grund är en fri marknad, att dess omgivning ska vara likartad?

Det vill säga att andra stater har en likartad ekonomipolitik för att undvika hög grad av konkurrens i vilken högerpolitiska ekonomier klarar sig mycket bättre.

Hoppas jag gör mig förstådd.

Spana också in:

nasir:

I och för sig finns det nog en hel del variabler jag inte känner till. Vore nice att ha grymkoll på NEK.


Eftersom att exempelvis kommunister utgår från helt andra ekonomiska teorier går det inte att tillämpa dagens mikro- eller makroteori i ett sådant samhälle.

Vänsterpartiets ekonomiska politik är lättare att koppla till NEK. Man vill ta bort riksbankens oberoende, ha obegränsat budgettak, skyffla fram 200 000 jobb i offentlig sektor och så. Det är ingen slump att vänsterpartiet består av tågkonduktörer och dagisfröknar som inte förstår samband i ekonomin.
Pickaboo:

Det är ingen slump att vänsterpartiet består av tågkonduktörer och dagisfröknar som inte förstår samband i ekonomin.


nog för att jag till viss del håller med dig om existensen av verklighetsfrånvarande element inom vänsterpartiet (de finns i de flesta partier), men det existerar vissa brister i dagens ekonomiska politik (även om borg har skött sig exemplariskt sett till liberala ekonomiska modeller) som ifall de löses faktiskt erbjuder möjligheter till utökade statliga avgifter. att skapa nya statliga jobb hade inte varit helt fel. utbildade lärare, till exempel. eller upprustning av järnvägarna.

borgs nollvision för sveriges statsskuld är inget mer än populism (menat faktiskt, inte pejorativt). det låter fint att vara skuldfri, men det är att använda företags- eller till och med vardagsekonomisk logik inom nationalekonomins område. det finns inga internationella ekonomisk-politiska skäl med tanke på hur relativt låg vår skuld redan är, och ifall man sänker den alltför mycket så utgör det en risk för landets banker. de behöver en säker låntagare för sin stabilitet och det finns få låntagare som är så säkra som svenska staten.

till 2015 kommer vår statsskuld att ligga på runt 20 procent, vilket är den nivå som många nationalekonomer anser bäst. att gå under den är inte nödvändigtvis nyttigt. att ha ett stadgat överskottsmål på budgeten är alltså lika dumt som att inte ha något tak alls, åtminstone för tillfället.
dzjugasjvili:

borgs nollvision för sveriges statsskuld är inget mer än populism (menat faktiskt, inte pejorativt). det låter fint att vara skuldfri,


Håller faktiskt med dig här. Tycker det är helt och hållet onödigt att betala av skulden just nu. Det hade varit bättre att skapa fler tillfälliga arbetstillfällen (anställning 2-3 år), exempelvis inom den offentliga sektor nu när vi kämpar oss upp ur krisen. Man börjar exempelvis sälja ut aktier från Nordea för att betala av skulden. Vem får stå för den notan? Jo vanliga småsparare.

Varför ska vi sköta vår ekonomi exemplarisk när det i stort sett enbart är vi och Norge som gör det?

Istället får vi betala massa bidrag till länder som skiter i sin ekonomi.. dvs PIIGS.. (egentligen PIIGSU, med USA i slutet). För jäkligt!

Jag tycker vi ska börja slösa också!

ps. välkommen tillbaka, länge sen sist?!
dzjugasjvili:

som ifall de löses faktiskt erbjuder möjligheter till utökade statliga avgifter. att skapa nya statliga jobb hade inte varit helt fel. utbildade lärare, till exempel. eller upprustning av järnvägarna.


Jag håller naturligtvis med dig om att det finns brister. Här kommer lite wall of text! [blush]

Varför skulle statliga jobb vara lösningen på problemet (vilket problem menar du specifikt?)? Och hur skulle den här satsningen se ut? Inför valet 2010 föreslog de rödgröna en jättesatsning om ca 12,5 miljarder på ett ökat statligt anslag för att få fler människor offentliganställda; en undersökning visar samtidigt att denna typ av satsning inte används till att anställa människor i vård, skola, omsorg etc. utan i den centrala kommunala administrationen. Skitjobb helt enkelt, som ser bra ut i statistiken.

Faktum är att vi har ungefär lika många privata arbeten nu som på 60-talet. Antalet offentliganställda har alltså ökat markant (och Ohlys lögn om att 30 000 försvunnit stämmer inte då de har flyttats runt) under åren. Samtidigt har Sverige halkat efter allt mer i internationella jämförelser. Visserligen bedöms vi för tillfället som Europas konkurrenskraftigaste land, men det säger oss inte jättemycket. För att vara fortsatt starka för framtiden måste vi satsa på företagande och privata arbeten.

Angående lärarna så föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2011 ett lärarpaket med fortsatt lärarlyft, vidareutbildning av obehöriga lärare, stärkt pedagogiskt ledarskap och forskarskolor för lärare och förskollärare. Totalt handlar det om 4,3 miljarder år 2007-2010 vilket är den största lärarutbildnings-satsningen någonsin! Dessutom har utbildningsplatserna för lärare har ökat, och redan 2005 satsade sossarna 1,5 miljarder på 12 500 platser; problemet är att de inte fylls upp. Läraryrket och skolan suger helt enkelt i Sverige och det måste till en större förändring, inom skolan som helhet, vilket inte bara sker genom en statlig satsning på antalet lärare.

Angående järnvägarna så har anslagen ökat med över 100 procent jämfört med tidigare regering. Därmed inte sagt att det är nog för att se till att allt underhåll blir perfekt (som också har fått ökat anslag med ett par hundra miljoner). Men infrastrukturen känns rätt eftersatt i Sverige, ja, och det har fortgått under många årtionden, tyvärr får man säga. Problemet i Sverige idag är att många tåg är ganska tomma och att den miljömässiga skillnaden är rätt minimal i förhållande till kostnaden. Så frågan är hur mycket en satsning skulle ge?

dzjugasjvili:

att ha ett stadgat överskottsmål på budgeten är alltså lika dumt som att inte ha något tak alls, åtminstone för tillfället.


Med tanke på det ekonomiska läget i världen är det verkligen inte dumt med ett överskottsmål. Med länder som faller runt om oss i Europa, USA och Japan är det klokt att vara förberedd och ha överskott i kassan.

Statsskulden har minskat från ca 47 till 42 procent vilket minskar våra räntor med ungefär 8 miljarder kronor per år - pengar som kan avsättas till mer välfärd. Nollvision om statsskulderna är populistiskt ja, och jag tror att när vi närmar oss ca 20 procent kommer amorteringen att stanna upp. Borg är nationalekonom i botten och han är väl medveten om hur det hänger ihop, han skulle inte göra/riskera en sådan nationalekonomisk "tabbe".
Pickaboo:

Varför skulle statliga jobb vara lösningen på problemet (vilket problem menar du specifikt?)?


jag har inte sagt någonting om något problem? ifall du inte syftade på att det finns brister, vilket du höll med om. *kliar mig på huvudet*

Pickaboo:

Och hur skulle den här satsningen se ut?


satsningar på utveckling, produktion och utbyggnad av förnyelsebara energikällor är nödvändigt. vi kan göra det till vårt lands uppgift, skapa jobb och faktiskt göra något, om inte kul så åtminstone beständigt, med hjälp av dagens tråkiga politiska klimat.

centraliserat ansvar för kollektivtrafiken. att införa avgiftsfria resor kan nog öka antalet resande.

amnesti för alla papperslösa invandrare hade varit fint. inget direkt jobbskapande, men en ökning av utbetalningarna av barnbidrag och så vidare kommer nog bli en följd.

man kan göra mycket. fantisera! en gigantisk pyramid hade varit roligt. vi kan fylla det med kärnavfall eller något också. ett monument över våran tid som kan glädja och mutera efterföljade generationer.

administrativ politik är så tråkigt. [sad]
dzjugasjvili:

jag har inte sagt någonting om något problem?


dzjugasjvili:

men det existerar vissa brister i dagens ekonomiska politik (även om borg har skött sig exemplariskt sett till liberala ekonomiska modeller) som ifall de löses


Det syftade jag till! Antog att du med ekonomiska brister menade sådana problem som exempelvis leder till arbetslöshet eller miljö/infrastruktur/lärare vilket vi löser genom att satsa statligt.

dzjugasjvili:

administrativ politik är så tråkigt. [sad]


Jo, det är väl det [sad]
Pickaboo:

Och hur skulle den här satsningen se ut?


Nu har visserligen du och jag troligtvis ganska gemensam politisk åsikt men jag måste hoppa in och anmärka lite här. Jag själv kan inte hålla med om all politik Anders Borg driver, men överlag tycker jag att han är väldigt duktig.

En satsning på offentlig sektor hade istället för det exemplet du gav kunnat vara ökade anslag till skolor, till vården och annat dylikt. Direkt ut till faktiska institutioner. På så vis hade man kunnat skapa fler jobb och i samma veva förbättra både vården och skolan. barn med behov hade kunnat få den där extraläraren som kanske behövs och vips så hade kanske framtiden för dessa sett mycket bättre ut, vilket också hade gynnat samhället.

I rent NEK:språk hade även ett tillskott av dessa offentliga jobben ökat köpkraften och konsumtionsbenägenheten i landet vilket i sin tur hade satt hjulen på spinn ännu mer.

Vad gör man nu istället? Nu börjar man betala av statsskulden som enligt mig är helt onödigt. Vi har tillräckligt liten statsskuld för att inte oroa oss, inte det minsta. Sen sättet man betalar av statsskulden.... exempelvis vräkte staten ut Nordea-aktier till finska institutioner med en rabatt på 10%!!! Vips så försvann flera miljarder (5-siffrigt miljardbelopp) svenska kronor till Finland, helt utan baktanke. Jag kan säga att jag gärna hamstrat på mig dessa aktierna till 10% rabatt, och då hade kapitalet stannat inom gränserna.

Pickaboo:

För att vara fortsatt starka för framtiden måste vi satsa på företagande och privata arbeten.


Jag ser faktiskt inte hur ökat antal offentliga arbetstillfällen skulle påverka företagande. En ökning i båda sektorerna är helt klart att föredra.

Pickaboo:

Problemet i Sverige idag är att många tåg är ganska tomma och att den miljömässiga skillnaden är rätt minimal i förhållande till kostnaden. Så frågan är hur mycket en satsning skulle ge?


Vilka tåg är tomma? Regionaltrafiken är möjligtvis tom i vissa delar av landet men sträckorna mellan södra Sverige och Stockholm & Göteborg brukar vara rejält fyllda.

Problemet med SJ och Banverket är att de inte längre är en och samma organisation, inte hurvida de är offentliga eller privata. Att slå ihop dessa igen, privat eller offentligt skulle gynna alla svenska resenärer.

Pickaboo:

Med tanke på det ekonomiska läget i världen är det verkligen inte dumt med ett överskottsmål. Med länder som faller runt om oss i Europa, USA och Japan är det klokt att vara förberedd och ha överskott i kassan.


Jo, det är just det som det är. För vem kommer få stå för utlåningen och bidragen (dvs aldrig få tillbaka pengarna) till dessa krisländer när de väl faller samman? Jo, Sverige! Norge kommer klara sig fint för de är inte med i EU, men vi kommer dras med ner i krisen om länderna i södra Europa faller. För att inte prata om när USA faller... och Kina... då kommer inga små futtiga svenska överskott räcka till.

Om hela världen slösar, så ska Sverige också göra det för att maximera befolkningens nytta.
Pickaboo:

Antog att du med ekonomiska brister är sådana problem som exempelvis leder till arbetslöshet, vilket vi löser genom att satsa statligt.


aha, med bristerna menade jag på de onödiga besparingarna. egentligen blir jag mest smått irriterad när de politiska besluten inte stämmer överens med den kunskap vi har i ämnet, så det var nollvisionen jag åsyftade.

Pickaboo:

Jo, det är väl det [sad]


ärligt talat så tror jag främst på strukturella förändringar med radikal demokratisering som mål, men tills tiden är mogen så kan ju staten göra något nyttigt. som att disciplinera sina snutar med huligankomplex till exempel.

nu vet jag inte riktigt vad jag vill säga längre.
Att inte spendera pengar för att få igång samhället efter en kris likt den 2008 går att likna med att spara sig ur en lågkonjunktur. Vilket gör återhämtningen 10ggr längre.

Nu säger jag inte att man ska slösa utan baktanke likt USA och diverse länder i södra Europa som verkligen behöver ta itu med sina skulder. Men man ska slösa måttligt.
nasir:

Kräver inte en högt (eller lågt/svagt för den delen) vänsterpolitisk ekonomi för att den ska vara välfungerande, så länge dess grund är en fri marknad, att dess omgivning ska vara likartad?


Beror ju delvis på vad man ser som syftet med ekonomin, och delvis på själva resurserna landet har. I ett land som Sverige, som kan producera rätt mycket själva (vi kanske inte kan bli självförsörjande men komma en lång väg på det hela) är det enklare än i ett land som är beroende av export/import i större utsträckning antar jag.

Grundtanken hos oss "vänstertomtar" är ju nog oftast dock ett globalt system med kommunism i grunden så då är det ju ett ickeproblem.