Forumet - Tillväxt suger.

Tillväxt suger.

589 0 25
Anarkandi:

Hjälpt människor? Om du granskar världen objektivt kan du se att konflikterna i världen ökat, att temperaturen stigit med 0,8 grader och att torka, översvämning och miljöförstöring är ett problem över hela världen idag. Det har inte att göra med hållbar tillväxt, endast med ohållbar tillväxt.


Ja, globaliseringen har hjälpt människor. Att integrera utvecklingsländer i den globala ekonomin är det bästa man kan göra för att öka levnadsstandarden i landet. Konflikterna i världen har inte ökat särskilt märkvärdigt. Vi har alltid haft konflikteroch att skylla dem på miljöproblemen är ganska trångsynt. Temperaturen på jorden har alltid skiftat, likaså torka och översvämning.
Tillväxt är viktigt för de fattigaste länderna, men inte för rikare länder. Här måste de centrala prioriteringarna vara att minska klyftorna samt verka för en ekologiskt hållbar utveckling.

BNP-utvecklingen har slutet innebära en stärkt välfärd och ett ökat välbefinnande, dessutom påfrestar den naturen. Det är mycket bättre att istället omfördela rikedomar och omorganisera samhället i en ny riktning.


bobben:

Ja, globaliseringen har hjälpt människor. Att integrera utvecklingsländer i den globala ekonomin är det bästa man kan göra för att öka levnadsstandarden i landet.


Globaliseringen som den ser ut i dag hjälper inte U-länderna ett skit. Den har visserligen medfört att enkla konsumtionsvaror blivit billigare, men produktionsmedel har relativt sett blivit dyrare vilket gjort det irrationellt för människorna i U-länder att investera i kapital. Någon modernisering har således inte frambragts.

Tar man bort Kina från graferna om tredje världens utveckling så ser man att utvecklingen i princip stått still i 30 år. Det är ingenting annat än ett stort misslyckande.

Spana också in:

Spartakus:

Globaliseringen...


Globalisering är ett nödvändigt steg mot industralisering för utvecklingsländer idag. Tittar man på länder som har antagit globalisering till fullo ser man att dessa länder har utvecklats något enormt på en väldigt kort tid. Många utvecklingsländer i Afrika har en enorm korruption. Det är i princip omöjligt att starta en verksamhet på grund av byråkratin och handelsrestriktionerna. Den ofria handeln ligger som en blöt trasa över ländernas chans till utveckling. Taiwan var exempelvis lika fattigt som Kenya är idag för 50 år sedan. Idag är Taiwan 20 gånger rikare än Kenya och om du tittar efter så ser du att det inte bara är en BNP-utveckling utan också en otrolig utveckling i välfärden och för invånarna i landet. Många länder har den vilja, kunskap och de tillgångar som behövs men kan inte bygga upp en stark ekonomi på grund av restriktioner.