Forumet - Tja vänsterlovers, skryt med er kunskap tack!

Tja vänsterlovers, skryt med er kunskap tack!

270 0 32
Dan_the_ironman:

men tänkte då på teorin om prekariatet, är det någon som vet någon som lagt fram en sådan teori jag skulle kunna ha som källa?


Vad menar du? Om det är någon stolle som skrivit om prekariatet som du skulle ha som källa till grund för Marx' teori om att proletariatet som måste genomföra nästa revolution?

Spana också in:

passaro:

Vad menar du? Om det är någon stolle som skrivit om prekariatet som du skulle ha som källa till grund för Marx' teori om att proletariatet som måste genomföra nästa revolution?


Frågan jag utgår ifrån är "Fråga 1. Karl Marx tänkte sig att proletariatet skulle spela huvudrollen när kapitalismen kastades över ända och ersattes av ett nytt socialistiskt produktionssätt. Detta är en ganska speciell idé även inom ramen för Marx egen historiesyn. Vid tidigare samhällstransformationer är det ju inte de mest exploaterade grupperna som varit de avgörande aktörerna i samhällsomvandlingen. Feodalismen avskaffades t.ex. inte av de livegna bönderna, utan av det framväxande borgarskapet – grupper som inom feodalismen förhindrades att utveckla handel och industri. Vad talar för att Marx tänkte rätt rörande arbetarklassen? Vilken annan samhällsklass skulle kunna svara för att kapitalismens produktionsförhållanden avskaffas?"

Jag tänkte då föra fram andra åsikter, det jag hittat än så länge är bland annat James Burnhams "The Managerial Revolution", men jag vill gärna ha någon tänkare som argumenterar för att prekariatet kommer genomföra en revolution, argument för och emot det har jag redan men vill gärna kunna ha en källa på någon som tänker så.
Dan_the_ironman:

tips på bok?


Vad jag vet så är hans kändaste verk från tiden han satt i fängelse under fascismen i Italien. Har faktiskt inte läst dem. Kan dock en del om hans filosofiska skilldringar.
Gramscis främsta bidrag till marxistisk terori var han fördjupade sig i Marx syn på vad ideologi, klass och alienation har för kulturella fallvinklar. Hegemoni är ett begrepp som Gramsci mer eller mindre gav modern defition av. Han menar då att rådande härskande klass inte bara håller sig samman via ägandet av produktionen (vilket är den fundamentala tesen för en marxist). Utan även att hela världsskildringen är av samma kulturella uppfostran av den härskande klassen.

Exempel: Vi lever inom kapitalismen, hela vår kulturella logik är på något sätt släktad med relationen till konsumtion och produktion. Vi anser det som "folkvett" att skaffa jobb och betala skatt, konsumera varor etc. Detta må vara en borgerlig installation, men det gäller även för den arbetande klassen ~ hegemoni.

Detta finns självklart med hos Marx och Engels också, men Gramsci ger en lite mer mångsidig teori om vad en revolution är och hur en går till, han menade då att proletariatet behöver en egen hegemoni (kultur) fri från kapitalismen för att kunna spela en revolutionär roll. Teorin är också relevant för att förstå t.ex. postmodernismens relation till - och avvecklingen från - marxismen.
Dan_the_ironman:

Frågan jag utgår ifrån är "Fråga 1. Karl Marx tänkte sig att proletariatet skulle spela huvudrollen när kapitalismen kastades över ända och ersattes av ett nytt socialistiskt produktionssätt. Detta är en ganska speciell idé även inom ramen för Marx egen historiesyn. Vid tidigare samhällstransformationer är det ju inte de mest exploaterade grupperna som varit de avgörande aktörerna i samhällsomvandlingen. Feodalismen avskaffades t.ex. inte av de livegna bönderna, utan av det framväxande borgarskapet – grupper som inom feodalismen förhindrades att utveckla handel och industri. Vad talar för att Marx tänkte rätt rörande arbetarklassen? Vilken annan samhällsklass skulle kunna svara för att kapitalismens produktionsförhållanden avskaffas?"

Jag tänkte då föra fram andra åsikter, det jag hittat än så länge är bland annat James Burnhams "The Managerial Revolution", men jag vill gärna ha någon tänkare som argumenterar för att prekariatet kommer genomföra en revolution, argument för och emot det har jag redan men vill gärna kunna ha en källa på någon som tänker så.


Prekariatet brukar inte talas om som en egen klass, utan som ett "skikt" av arbetarklassen. Att borgarklassen var de som ensamma störtade feodalismen är inte sant, det var lika mycket bönderna, arbetarna och hantverkarna som gjorde det. Borgarklassen tog däremot kontrollen över revolutionen tidigt och slog ner de andra klasser som gjorde uppror. Franska revolutionen efterföljdes t.ex. av en "andra revolution" i arbetarområdena när arbetarna insåg att deras intressen inte skulle tillvaratas efter den första. De upprättade bl.a. den första Pariskommunen:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Pariskommunen_%281792%29

Viktigt också att tänka på att ALLA inom borgarklassen reste sig inte mot feodalismen, även på den reaktionära sidan stod det borgare. På samma sätt kommer inte ALLA arbetare att sluta upp bakom en arbetarrevolution, stora grupper kommer säkert att sälla sig på reaktionens sida även inom vår klass (exempelvis var det ju arbetare som stred för Franco under spanska inbördeskriget, för de vita under ryska revolutionen, för Hitler mot kommunisterna i Tyskland, osv.).

Marx grund för att arbetarklassen är de som kommer att göra uppror är väl främst att det bara finns två större klasser inom kapitalismen, arbetarklassen och borgarklassen. Övergången från feodalism till kapitalism har till skillnad från tidigare övergångar inte skapat massor av nya klasser, utan snarare tagit tidigare klasser som livegna och småborgare (självägande bönder, hantverkare, småhandlare, m.m.) och tvingat in dem i arbetarklassen genom att fördriva dem från sin mark, köpa upp deras produktionsmedel, konkurrera ut deras butiker, osv. Marx menar ju att dessa tidigare samhällens medelklass kommer att helt försvinna och tillslut kommer bara två klasser att finnas (vilket man väl får ge honom helt rätt i. Den grupp som idag kan kallas småborgare äger i princip aldrig sina produktionsmedel själv utan har dem belånade via en bank, så i praktiken säljer de sin arbetskraft till banken som vilka andra lönearbetare som helst).

Marx grund är alltså kort sagt att det finns ingen annan förtryckt klass än arbetarklassen. Vill du ha källor från Marx så vet jag att allt detta finns med i manifestet.
Rödingajäveln:

Prekariatet brukar inte talas om som en egen klass, utan som ett "skikt" av arbetarklassen.


I mitt pm kommer jag utgå ifrån att det är en egen klass.

Rödingajäveln:

Marx grund är alltså kort sagt att det finns ingen annan förtryckt klass än arbetarklassen. Vill du ha källor från Marx så vet jag att allt detta finns med i


Jag utgår ifrån det kommunistiska manifestet, det jag söker är folk som hävdar att revolutionen inte nödvändigtvis kommer vara arbetarnas revolution, ex James Burnham.

Tamburinmannen:

mångsidig teori om vad en revolution är och hur en går till, han menade då att proletariatet behöver en egen hegemoni (kultur) fri från kapitalismen för att kunna spela en revolutionär roll


Men med andra ord tror han ändå att det är proletariatet som kommer genomföra revolutionen?
ceka92:

Det var åt Marx. Fel människosyn enligt mig att se mindre betalda som en grupp som har något personligt gemensamt.


Det är bara att kolla på alla kravaller och revolutioner för att se att de oftast genomförts av en grupp vars största gemensamma nämnare är deras levnadsförhållanden.
Dan_the_ironman:

Det är bara att kolla på alla kravaller och revolutioner för att se att de oftast genomförts av en grupp vars största gemensamma nämnare är deras levnadsförhållanden.


Herregud, jag förstår allt det och är en working class hero([cute]) just nu själv men jag ser det inte som att en revolution behöver göras mot rika längre. Däremot måste staten ta tu i problem.

Man ska göra sin röst hörd.
Dan_the_ironman:

Det betyder ju inte att hans idéer inte går att applicera framgångsrikt på andra länder.


Tycker att det i de fallen ska handla om en revolution mot institutiuoner som är orättvisa och dåliga, eller regeringen.
Inte hat mot andra för att andra tjänar mer, det är bara löjligt enligt mig. Det är det det är för mig(avund) med undantaget för de få som bara har ärvt rikedomar men det är inte deras fel heller egentligen, samt att inga problem blir lösta genom att försöka krossa dem.

Alla måste får leva sina liv som de vill, under en rättvis lag.

Alla kommer alltid att tjäna olika.
Det ska handla om att människor ska få rättvisa och drägliga liv.
ceka92:

institutiuoner som är orättvisa och dåliga


Så att löneslava för kapitalet är rättvist och bra?

ceka92:

Inte hat mot andra för att andra tjänar mer, det är bara löjligt enligt mig.


Det är inte personerna man sätter sig emot, utan systemet att en del äger produktionsmedel och att andra sliter utan en skälig kompensation.

ceka92:

samt att inga problem blir lösta genom att försöka krossa dem.


som sagt, man vill inte krossa individer utan den makt- och fördelningsstruktur som finns i vårt samhälle.

ceka92:

Det ska handla om att människor ska få rättvisa och drägliga liv.


precis.

ceka92:

Alla måste får leva sina liv som de vill, under en rättvis lag.


Vad är då en rättvis lag? Definiera det på ett sätt som inte har hål och jag kommer vara din slav i resten av mitt liv.