Forumet - Tomten & hans renar - fem logiska invändningar mot julens logistik och en förklaring

Tomten & hans renar - fem logiska invändningar mot julens logistik och en förklaring

1362 0 3
Inga kända arter av renar kan flyga. Men det finns ytterligare 300.000 levande organismer som ska klassificeras, och även om flertalet av dessa är insekter och bakterier, så utesluter inte detta helt de flygande renar som bara Jultomten har sett.

Det finns 2 miljarder barn (personer under 18 år) på jorden, men eftersom Jultomten inte verkar betjäna de muslimska, hinduistiska, judiska och buddistiska religionerna, reduceras arbetstyngden till endast 15 % av det hela – 378 miljoner. En genomsnittlig beräkning av 3,5 barn per hushåll, ger vid handen 91,8 miljoner hem. Man förmodar att det finns åtminstone ett snällt barn i varje hem.

Jultomten har 31 jultimmar att arbeta på, tack vare de olika tidszonerna och jordens rotation, och om man antar att han reser från öst till väst (vilket verkar logiskt). Detta medför 822,6 besök per sekund.

Med detta menas att för varje kristet hushåll med snälla barn, har Tomten 1/1000 sekund att parkera, hoppa ur släden, krångla sig ner i skorstenen, fylla sockorna med klappar, lämna resten av klapparna under granen, äta de godsaker som möjligt blivit kvarlämnade, få sig själv upp genom skorstenen igen, tillbaka upp i släden och sätta fart vidare mot nästa hus.

Vi antar nu att vart och ett av dessa hushåll är jämt utplacerade över jorden (vilket vi, naturligtvis, vet är falskt men för våra uträkningars skull så accepterar vi detta), och detta ger 1,2 kilometer mellan varje hushåll, en total resa av 120,8 miljoner kilometer, inte inkluderat uppehåll för vad de flesta av oss måste göra minst en gång var 31:a timme, plus matning av djur och så vidare.

Med detta menas att Tomtens släde rör sig med en hastighet av 1045 kilometer i sekunden, dvs 3 000 gånger ljudets hastighet. För jämförande ändamål: det snabbaste människobyggda fordonet, Ulysses rymdsond, rör sig i den löjliga hastigheten 43,8 kilometer i sekunden – en konventionell ren kan springa i - högst 24 kilometer i timmen.

Slädens nyttolast tillför ytterligare ett intressant inslag. Om vi antar att varje barn inte får något mer än en Legosats av lagom storlek (ungefär 1,5 kilo), bär släden 321 000 ton. Inte inkluderat Tomten, som är oftast beskriven som överviktig.

På marken, kan konventionella renar inte dra mer än 220 kg. Även om man går med på att ‘Flygande renar’ (se punkt 1) kan dra 10 gånger den normala vikten, räcker det inte med åtta renar. Vi behöver 214.200 renar. Detta ökar slädvikten – till 353.430 ton. Åter igen, för jämförande – detta är fyra gånger fartyget Queen Elizabeths vikt.

353 000 ton som färdas i 1045 km i sekunden skapar ett enormt luftmotstånd. Detta kommer att värma renarna på samma sätt som rymdskepp som återvänder till jordens atmosfär.

Ledarparet bland renarna kommer vardera att absorbera 14 3 quintiljoner joule av ren energi i sekunden. Kort sagt, de kommer att gå upp i eld nästan omedelbart, och utsätter då de bakomvarande renarna för livsfara och skapar en öronbedövande ljudexplosion i deras kölvatten. Hela rengruppen kommer att upplösas under en tidslängd av 4,26 tusendelar av en sekund.

Tomten kommer under tiden att utsättas för centrifugalkrafter 17.500 gånger gravitationskraften. En 182 kilos Jultomte (som verkar löjligt smal) kommer då att pressas mot slädens bakre vägg med en kraft av 3.149.961 kg.

Så vad drar man för slutsats av ovanstående? Jo, självklart finns både TOMTEN och RENAR men att de lever i en paralellvärld där varken tid/rum begreppet eller kvantfysikaliska lagar gäller med jordiska mått men att tomten med hans renar en gång per år (på julafton) passerar vår värld och vår dimension utan att lämna mer efter sig än julklappar!

LÄNGE LEVE JULTOMTEN! Tumme upp   Hjärta