Forumet - Trådfördomsomgillarattskrivaochläsatextutanmellanslag

Trådfördomsomgillarattskrivaochläsatextutanmellanslag

197 0 13

Spana också in:

qazedctgb:

nu hade du tur hade din rubrik varit lite längre hade jag slängt tråden...


Varför?Orsakarförlångarubrikerutanmellanslagnågonbugg?Harförmigattdetgjordedetpånågo​​tforumförmångaårsedan,detvarvisserligenintevärreänattsidanblevasabredsåattmanf​ickscro​llaisidled,vilketisigsåglitekomisktut[bigsmile]
eeeema:

ärinteheltsäkerpåattdethärärentrådförmig.lättochkulattskrivasåhär,menj​agärnogganskadå​ligpåattläsadetandraskrivit:)haha


Detärintejag,dettavarintelångtifrånattfåmigattskrattasåjaggrät,mensålångtgickdetinte​utanjagsitterhäriställetochgapskrattarsamtidigtsomjagskriverdetta[bigsmile]

[love]
Dan_the_ironman:

totycockokeroratottotrorövovarorosospopråkoketotärorbobroramom​edod. kokanonmomanoninontotegogörorabobådoda?


sarkasm:

t y c k e r a t t d e t t a s k r i v s ä t t ä r f i n a r e i s å f a l l


HAHAHAHAHAHAHAHAHAJAGDÖR[cry][cry][cry]

Dethelabörjadepåmsn,ochjagskaskrivasammasakhärsomjagskrevtilldenpersonen,vilketäratt​detvarmångaårsedanjagskrevsåhärsådettaärenlitennostalgitripp,enväldigtunderhållandeså​dan,iallafallförmig[bigsmile]Fårseomjagtyckerattdetärlikaroligtimorgonnärjaginteärsås​juktövertrött,skanogstraxsovasnart,såfårjagseomjagfortsättermeddettaimorgon[blush]

[love]