Forumet - Trådlöst internet i ubuntu 10.04

Trådlöst internet i ubuntu 10.04

575 0 5
Hej. Det här kanske är helt fel forum att vända sig till men, UM är allt jag har. [love] Så, frågan är:

Hur gör jag för att få mitt d-link air plus kort att fungera? Jag har installerat ett paket för att kunna använda windows drivrutinerna och har installerat dom och den hittar min trådlösa router och den försöker ansluta och jag får ange min WEP-kod osv men får aldrig någon internet anslutning. Vad är det som kan gå fel? [sad]
Du ska inte behöva göra någonting alls för att få det att funka, så du har troligtvis ställt till det för dig genom att installera ndiswrapper (paketet för att använda Windowsdrivers.) Alla guider jag hittar som vill använda ndiswrapper är 3+ år gamla, vilket är en evighet när det gäller drivers.

Ta bort ndiswrapper och starta om datorn, funkar det inte direkt så öppnar du en terminal och kör följande kommandon:
sudo lspci -vv

dmesg


Sedan postar du resultatet från respektive kommando här.
Gentlernen:

Sedan postar du resultatet från respektive kommando här.


1:

00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82925X/XE Memory Controller Hub (rev 04)
Subsystem: Dell Device 0177
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort+ >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0
Capabilities: [e0] Vendor Specific Information <?>

00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 82925X/XE PCI Express Root Port (rev 04)
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx+
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000d000-0000dfff
Memory behind bridge: dfd00000-dfefffff
Prefetchable memory behind bridge: c0000000-cfffffff
Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort+ <SERR- <PERR-
BridgeCtl: Parity- SERR+ NoISA- VGA+ MAbort- >Reset- FastB2B-
PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn-
Capabilities: [88] Subsystem: Intel Corporation Device 0000
Capabilities: [80] Power Management version 2
Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
Capabilities: [90] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit- Queue=0/0 Enable+
Address: fee0300c Data: 4159
Capabilities: [a0] Express (v1) Root Port (Slot+), MSI 00
DevCap: MaxPayload 128 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s <64ns, L1 <1us
ExtTag- RBE- FLReset-
DevCtl: Report errors: Correctable- Non-Fatal- Fatal- Unsupported-
RlxdOrd- ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop-
MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 128 bytes
DevSta: CorrErr- UncorrErr- FatalErr- UnsuppReq- AuxPwr- TransPend-
LnkCap: Port #2, Speed 2.5GT/s, Width x16, ASPM L0s, Latency L0 <256ns, L1 <4us
ClockPM- Suprise- LLActRep- BwNot-
LnkCtl: ASPM Disabled; RCB 64 bytes Disabled- Retrain- CommClk+
ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
LnkSta: Speed 2.5GT/s, Width x16, TrErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
SltCap: AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug- Surpise-
Slot #1e00, PowerLimit 75.000000; Interlock- NoCompl-
SltCtl: Enable: AttnBtn- PwrFlt- MRL- PresDet- CmdCplt- HPIrq- LinkChg-
Control: AttnInd Off, PwrInd On, Power- Interlock-
SltSta: Status: AttnBtn- PowerFlt- MRL- CmdCplt- PresDet+ Interlock-
Changed: MRL- PresDet+ LinkState-
RootCtl: ErrCorrectable- ErrNon-Fatal- ErrFatal- PMEIntEna- CRSVisible-
RootCap: CRSVisible-
RootSta: PME ReqID 0000, PMEStatus- PMEPending-
Capabilities: [100] Virtual Channel <?>
Capabilities: [140] Root Complex Link <?>
Kernel driver in use: pcieport
Kernel modules: shpchp

00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) PCI Express Port 1 (rev 03)
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx+
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=0
I/O behind bridge: 00001000-00001fff
Memory behind bridge: dfc00000-dfcfffff
Prefetchable memory behind bridge: 0000000040000000-00000000401fffff
Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- <SERR- <PERR-
BridgeCtl: Parity- SERR+ NoISA- VGA- MAbort- >Reset- FastB2B-
PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn-
Capabilities: [40] Express (v1) Root Port (Slot+), MSI 00
DevCap: MaxPayload 128 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s unlimited, L1 unlimited
ExtTag+ RBE- FLReset-
DevCtl: Report errors: Correctable- Non-Fatal- Fatal- Unsupported-
RlxdOrd- ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop-
MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 128 bytes
DevSta: CorrErr+ UncorrErr- FatalErr- UnsuppReq- AuxPwr+ TransPend-
LnkCap: Port #1, Speed 2.5GT/s, Width x1, ASPM L0s, Latency L0 <256ns, L1 <4us
ClockPM- Suprise- LLActRep- BwNot-
LnkCtl: ASPM Disabled; RCB 64 bytes Disabled- Retrain- CommClk+
ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
LnkSta: Speed 2.5GT/s, Width x1, TrErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
SltCap: AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug+ Surpise+
Slot # 2, PowerLimit 10.000000; Interlock- NoCompl-
SltCtl: Enable: AttnBtn- PwrFlt- MRL- PresDet- CmdCplt- HPIrq- LinkChg-
Control: AttnInd Unknown, PwrInd Unknown, Power- Interlock-
SltSta: Status: AttnBtn- PowerFlt- MRL- CmdCplt- PresDet+ Interlock-
Changed: MRL- PresDet+ LinkState-
RootCtl: ErrCorrectable- ErrNon-Fatal- ErrFatal- PMEIntEna- CRSVisible-
RootCap: CRSVisible-
RootSta: PME ReqID 0000, PMEStatus- PMEPending-
Capabilities: [80] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit- Queue=0/0 Enable+
Address: fee0300c Data: 4161
Capabilities: [90] Subsystem: Gammagraphx, Inc. (or missing ID) Device 0000
Capabilities: [a0] Power Management version 2
Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
Capabilities: [100] Virtual Channel <?>
Capabilities: [180] Root Complex Link <?>
Kernel driver in use: pcieport
Kernel modules: shpchp

00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) PCI Express Port 2 (rev 03)
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx+
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
Bus: primary=00, secondary=03, subordinate=03, sec-latency=0
I/O behind bridge: 00002000-00002fff
Memory behind bridge: dfb00000-dfbfffff
Prefetchable memory behind bridge: 0000000040200000-00000000403fffff
Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- <SERR- <PERR-
BridgeCtl: Parity- SERR+ NoISA- VGA- MAbort- >Reset- FastB2B-
PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn-
Capabilities: [40] Express (v1) Root Port (Slot+), MSI 00
DevCap: MaxPayload 128 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s unlimited, L1 unlimited
ExtTag+ RBE- FLReset-
DevCtl: Report errors: Correctable- Non-Fatal- Fatal- Unsupported-
RlxdOrd- ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop-
MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 128 bytes
DevSta: CorrErr- UncorrErr- FatalErr- UnsuppReq- AuxPwr+ TransPend-
LnkCap: Port #2, Speed 2.5GT/s, Width x1, ASPM L0s, Latency L0 <256ns, L1 <4us
ClockPM- Suprise- LLActRep- BwNot-
LnkCtl: ASPM Disabled; RCB 64 bytes Disabled- Retrain- CommClk+
ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
LnkSta: Speed 2.5GT/s, Width x0, TrErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
SltCap: AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug+ Surpise+
Slot # 3, PowerLimit 10.000000; Interlock- NoCompl-
SltCtl: Enable: AttnBtn- PwrFlt- MRL- PresDet- CmdCplt- HPIrq- LinkChg-
Control: AttnInd Unknown, PwrInd Unknown, Power- Interlock-
SltSta: Status: AttnBtn- PowerFlt- MRL- CmdCplt- PresDet- Interlock-
Changed: MRL- PresDet- LinkState-
RootCtl: ErrCorrectable- ErrNon-Fatal- ErrFatal- PMEIntEna- CRSVisible-
RootCap: CRSVisible-
RootSta: PME ReqID 0000, PMEStatus- PMEPending-
Capabilities: [80] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit- Queue=0/0 Enable+
Address: fee0300c Data: 4169
Capabilities: [90] Subsystem: Gammagraphx, Inc. (or missing ID) Device 0000
Capabilities: [a0] Power Management version 2
Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
Capabilities: [100] Virtual Channel <?>
Capabilities: [180] Root Complex Link <?>
Kernel driver in use: pcieport
Kernel modules: shpchp

00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #1 (rev 03)
Subsystem: Dell Device 0177
Control: I/O+ Mem- BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0
Interrupt: pin A routed to IRQ 21
Region 4: I/O ports at ff80 [size=32]
Kernel driver in use: uhci_hcd

00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #2 (rev 03)
Subsystem: Dell Device 0177
Control: I/O+ Mem- BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0
Interrupt: pin B routed to IRQ 22
Region 4: I/O ports at ff60 [size=32]
Kernel driver in use: uhci_hcd

00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #3 (rev 03)
Subsystem: Dell Device 0177
Control: I/O+ Mem- BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0
Interrupt: pin C routed to IRQ 18
Region 4: I/O ports at ff40 [size=32]
Kernel driver in use: uhci_hcd

00:1d.3 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #4 (rev 03)
Subsystem: Dell Device 0177
Control: I/O+ Mem- BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0
Interrupt: pin D routed to IRQ 23
Region 4: I/O ports at ff20 [size=32]
Kernel driver in use: uhci_hcd

00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB2 EHCI Controller (rev 03) (prog-if 20)
Subsystem: Dell Device 0177
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0
Interrupt: pin A routed to IRQ 21
Region 0: Memory at ffa80800 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
Capabilities: [50] Power Management version 2
Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=375mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
Capabilities: [58] Debug port: BAR=1 offset=00a0
Kernel driver in use: ehci_hcd

00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev d3) (prog-if 01)
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0
Bus: primary=00, secondary=04, subordinate=04, sec-latency=32
I/O behind bridge: 0000c000-0000cfff
Memory behind bridge: dfa00000-dfafffff
Secondary status: 66MHz- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort+ <SERR- <PERR-
BridgeCtl: Parity- SERR+ NoISA- VGA- MAbort- >Reset- FastB2B-
PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn-
Capabilities: [50] Subsystem: Gammagraphx, Inc. (or missing ID) Device 0000

00:1e.2 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) AC'97 Audio Controller (rev 03)
Subsystem: Dell Device 0177
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0
Interrupt: pin A routed to IRQ 23
Region 0: I/O ports at ec00 [size=256]
Region 1: I/O ports at e8c0 [size=64]
Region 2: Memory at dffffe00 (32-bit, non-prefetchable) [size=512]
Region 3: Memory at dffffd00 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
Capabilities: [50] Power Management version 2
Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=375mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
Kernel driver in use: Intel ICH
Kernel modules: snd-intel8x0

00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801FB/FR (ICH6/ICH6R) LPC Interface Bridge (rev 03)
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx-
Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0
Kernel modules: iTCO_wdt, intel-rng

00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801FR/FRW (ICH6R/ICH6RW) SATA Controller (rev 03) (prog-if 80 [Master])
Subsystem: Dell Device 0177
Control: I/O+ Mem- BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0
Interrupt: pin C routed to IRQ 20
Region 0: I/O ports at 01f0 [size=8]
Region 1: I/O ports at 03f4 [size=1]
Region 2: I/O ports at 0170 [size=8]
Region 3: I/O ports at 0374 [size=1]
Region 4: I/O ports at ffa0 [size=16]
Capabilities: [70] Power Management version 2
Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot+,D3cold-)
Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
Kernel driver in use: ata_piix
Kernel modules: ahci

00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) SMBus Controller (rev 03)
Subsystem: Dell Device 0177
Control: I/O+ Mem- BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx-
Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Interrupt: pin B routed to IRQ 10
Region 4: I/O ports at e8a0 [size=32]
Kernel modules: i2c-i801

01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RV710 [Radeon HD 4550]
Subsystem: Giga-byte Technology Device 21ae
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
Interrupt: pin A routed to IRQ 27
Region 0: Memory at c0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
Region 2: Memory at dfdf0000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
Region 4: I/O ports at dc00 [size=256]
Expansion ROM at dfe00000 [disabled] [size=128K]
Capabilities: [50] Power Management version 3
Flags: PMEClk- DSI- D1+ D2+ AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
Capabilities: [58] Express (v2) Legacy Endpoint, MSI 00
DevCap: MaxPayload 128 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s <4us, L1 unlimited
ExtTag+ AttnBtn- AttnInd- PwrInd- RBE+ FLReset-
DevCtl: Report errors: Correctable- Non-Fatal+ Fatal+ Unsupported-
RlxdOrd+ ExtTag+ PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop+
MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 128 bytes
DevSta: CorrErr- UncorrErr- FatalErr- UnsuppReq- AuxPwr- TransPend-
LnkCap: Port #0, Speed 2.5GT/s, Width x16, ASPM L0s L1, Latency L0 <64ns, L1 <1us
ClockPM- Suprise- LLActRep- BwNot-
LnkCtl: ASPM Disabled; RCB 64 bytes Disabled- Retrain- CommClk+
ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
LnkSta: Speed 2.5GT/s, Width x16, TrErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
Capabilities: [a0] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit+ Queue=0/0 Enable+
Address: 00000000fee0100c Data: 4199
Capabilities: [100] Vendor Specific Information <?>
Kernel driver in use: fglrx_pci
Kernel modules: fglrx, radeon

01:00.1 Audio device: ATI Technologies Inc RV710/730
Subsystem: Giga-byte Technology Device aa38
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
Interrupt: pin B routed to IRQ 17
Region 0: Memory at dfdec000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities: [50] Power Management version 3
Flags: PMEClk- DSI- D1+ D2+ AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
Capabilities: [58] Express (v2) Legacy Endpoint, MSI 00
DevCap: MaxPayload 128 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s <4us, L1 unlimited
ExtTag+ AttnBtn- AttnInd- PwrInd- RBE+ FLReset-
DevCtl: Report errors: Correctable- Non-Fatal+ Fatal+ Unsupported-
RlxdOrd+ ExtTag+ PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop+
MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 128 bytes
DevSta: CorrErr- UncorrErr- FatalErr- UnsuppReq- AuxPwr- TransPend-
LnkCap: Port #0, Speed 2.5GT/s, Width x16, ASPM L0s L1, Latency L0 <64ns, L1 <1us
ClockPM- Suprise- LLActRep- BwNot-
LnkCtl: ASPM Disabled; RCB 64 bytes Disabled- Retrain- CommClk-
ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
LnkSta: Speed 2.5GT/s, Width x16, TrErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
Capabilities: [a0] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit+ Queue=0/0 Enable-
Address: 0000000000000000 Data: 0000
Capabilities: [100] Vendor Specific Information <?>
Kernel driver in use: HDA Intel
Kernel modules: snd-hda-intel

02:00.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation NetXtreme BCM5751 Gigabit Ethernet PCI Express (rev 01)
Subsystem: Dell Device 0177
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
Interrupt: pin A routed to IRQ 16
Region 0: Memory at dfcf0000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
Expansion ROM at <ignored> [disabled]
Capabilities: [48] Power Management version 2
Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=1 PME-
Capabilities: [50] Vital Product Data <?>
Capabilities: [58] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit+ Queue=0/3 Enable-
Address: ffbffffffffefff4 Data: feff
Capabilities: [d0] Express (v1) Endpoint, MSI 00
DevCap: MaxPayload 128 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s <4us, L1 unlimited
ExtTag+ AttnBtn- AttnInd- PwrInd- RBE- FLReset-
DevCtl: Report errors: Correctable- Non-Fatal+ Fatal+ Unsupported-
RlxdOrd- ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop-
MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 4096 bytes
DevSta: CorrErr- UncorrErr- FatalErr- UnsuppReq- AuxPwr+ TransPend-
LnkCap: Port #0, Speed 2.5GT/s, Width x1, ASPM L0s, Latency L0 <4us, L1 <64us
ClockPM- Suprise- LLActRep- BwNot-
LnkCtl: ASPM Disabled; RCB 64 bytes Disabled- Retrain- CommClk-
ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
LnkSta: Speed 2.5GT/s, Width x1, TrErr- Train- SlotClk- DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
Capabilities: [100] Advanced Error Reporting <?>
Capabilities: [13c] Virtual Channel <?>
Kernel driver in use: tg3
Kernel modules: tg3

04:01.0 FireWire (IEEE 1394): Agere Systems FW322/323 (rev 04) (prog-if 10)
Subsystem: Pinnacle Systems Inc. Device 000e
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV+ VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 64 (3000ns min, 6000ns max), Cache Line Size: 64 bytes
Interrupt: pin A routed to IRQ 17
Region 0: Memory at dfaee000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Capabilities: [44] Power Management version 2
Flags: PMEClk- DSI- D1+ D2+ AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1+,D2+,D3hot+,D3cold-)
Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME+
Kernel driver in use: ohci1394
Kernel modules: firewire-ohci, ohci1394

04:02.0 Network controller: Texas Instruments ACX 100 22Mbps Wireless Interface
Subsystem: D-Link System Inc Device 3b01
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 64, Cache Line Size: 64 bytes
Interrupt: pin A routed to IRQ 3
Region 0: I/O ports at cce0 [size=32]
Region 1: Memory at dfaef000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Region 2: Memory at dfaf0000 (32-bit, non-prefetchable) [size=64K]
Capabilities: [40] Power Management version 2
Flags: PMEClk- DSI- D1+ D2+ AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1+,D2+,D3hot+,D3cold-)
Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-2:

[email protected]:~$ dmesg
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
[ 0.000000] Linux version 2.6.32-23-generic ([email protected]) (gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) ) #37-Ubuntu SMP Fri Jun 11 07:54:58 UTC 2010 (Ubuntu 2.6.32-23.37-generic 2.6.32.15+drm33.5)
[ 0.000000] KERNEL supported cpus:
[ 0.000000] Intel GenuineIntel
[ 0.000000] AMD AuthenticAMD
[ 0.000000] NSC Geode by NSC
[ 0.000000] Cyrix CyrixInstead
[ 0.000000] Centaur CentaurHauls
[ 0.000000] Transmeta GenuineTMx86
[ 0.000000] Transmeta TransmetaCPU
[ 0.000000] UMC UMC UMC UMC
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 00000000000a0000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000003fe8cc00 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000003fe8cc00 - 000000003fe8ec00 (ACPI NVS)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000003fe8ec00 - 000000003fe90c00 (ACPI data)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000003fe90c00 - 0000000040000000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000e0000000 - 00000000f0000000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fed00400 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fed20000 - 00000000feda0000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fef00000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000ffb00000 - 0000000100000000 (reserved)
[ 0.000000] DMI 2.3 present.
[ 0.000000] last_pfn = 0x3fe8c max_arch_pfn = 0x100000
[ 0.000000] MTRR default type: uncachable
[ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
[ 0.000000] A0000-BFFFF uncachable
[ 0.000000] C0000-D3FFF write-protect
[ 0.000000] D4000-EFFFF uncachable
[ 0.000000] F0000-FFFFF write-protect
[ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.000000] 0 base 000000000 mask FC0000000 write-back
[ 0.000000] 1 base 03FF00000 mask FFFF00000 uncachable
[ 0.000000] 2 disabled
[ 0.000000] 3 disabled
[ 0.000000] 4 disabled
[ 0.000000] 5 disabled
[ 0.000000] 6 disabled
[ 0.000000] 7 disabled
[ 0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[ 0.000000] e820 update range: 0000000000002000 - 0000000000006000 (usable) ==> (reserved)
[ 0.000000] Scanning 1 areas for low memory corruption
[ 0.000000] modified physical RAM map:
[ 0.000000] modified: 0000000000000000 - 0000000000002000 (usable)
[ 0.000000] modified: 0000000000002000 - 0000000000006000 (reserved)
[ 0.000000] modified: 0000000000006000 - 00000000000a0000 (usable)
[ 0.000000] modified: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
[ 0.000000] modified: 0000000000100000 - 000000003fe8cc00 (usable)
[ 0.000000] modified: 000000003fe8cc00 - 000000003fe8ec00 (ACPI NVS)
[ 0.000000] modified: 000000003fe8ec00 - 000000003fe90c00 (ACPI data)
[ 0.000000] modified: 000000003fe90c00 - 0000000040000000 (reserved)
[ 0.000000] modified: 00000000e0000000 - 00000000f0000000 (reserved)
[ 0.000000] modified: 00000000fec00000 - 00000000fed00400 (reserved)
[ 0.000000] modified: 00000000fed20000 - 00000000feda0000 (reserved)
[ 0.000000] modified: 00000000fee00000 - 00000000fef00000 (reserved)
[ 0.000000] modified: 00000000ffb00000 - 0000000100000000 (reserved)
[ 0.000000] initial memory mapped : 0 - 00c00000
[ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000377fe000
[ 0.000000] Using x86 segment limits to approximate NX protection
[ 0.000000] 0000000000 - 0000400000 page 4k
[ 0.000000] 0000400000 - 0037400000 page 2M
[ 0.000000] 0037400000 - 00377fe000 page 4k
[ 0.000000] kernel direct mapping tables up to 377fe000 @ 7000-c000
[ 0.000000] RAMDISK: 2f2a1000 - 2ff2892d
[ 0.000000] ACPI: RSDP 000febf0 00014 (v00 DELL )
[ 0.000000] ACPI: RSDT 000fccbf 0003C (v01 DELL 8400 00000007 ASL 00000061)
[ 0.000000] ACPI: FACP 000fccfb 00074 (v01 DELL 8400 00000007 ASL 00000061)
[ 0.000000] ACPI: DSDT fffc69b5 02AEE (v01 DELL dt_ex 00001000 MSFT 0100000D)
[ 0.000000] ACPI: FACS 3fe8cc00 00040
[ 0.000000] ACPI: SSDT fffc95e0 000BA (v01 DELL st_ex 00001000 MSFT 0100000D)
[ 0.000000] ACPI: APIC 000fcd6f 00072 (v01 DELL 8400 00000007 ASL 00000061)
[ 0.000000] ACPI: BOOT 000fcde1 00028 (v01 DELL 8400 00000007 ASL 00000061)
[ 0.000000] ACPI: MCFG 000fce09 0003E (v01 DELL 8400 00000007 ASL 00000061)
[ 0.000000] ACPI: HPET 000fce47 00038 (v01 DELL 8400 00000007 ASL 00000061)
[ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.000000] 134MB HIGHMEM available.
[ 0.000000] 887MB LOWMEM available.
[ 0.000000] mapped low ram: 0 - 377fe000
[ 0.000000] low ram: 0 - 377fe000
[ 0.000000] node 0 low ram: 00000000 - 377fe000
[ 0.000000] node 0 bootmap 00008000 - 0000ef00
[ 0.000000] (9 early reservations) ==> bootmem [0000000000 - 00377fe000]
[ 0.000000] #0 [0000000000 - 0000001000] BIOS data page ==> [0000000000 - 0000001000]
[ 0.000000] #1 [0000001000 - 0000002000] EX TRAMPOLINE ==> [0000001000 - 0000002000]
[ 0.000000] #2 [0000006000 - 0000007000] TRAMPOLINE ==> [0000006000 - 0000007000]
[ 0.000000] #3 [0000100000 - 00008dbeb8] TEXT DATA BSS ==> [0000100000 - 00008dbeb8]
[ 0.000000] #4 [002f2a1000 - 002ff2892d] RAMDISK ==> [002f2a1000 - 002ff2892d]
[ 0.000000] #5 [000009fc00 - 0000100000] BIOS reserved ==> [000009fc00 - 0000100000]
[ 0.000000] #6 [00008dc000 - 00008df190] BRK ==> [00008dc000 - 00008df190]
[ 0.000000] #7 [0000007000 - 0000008000] PGTABLE ==> [0000007000 - 0000008000]
[ 0.000000] #8 [0000008000 - 000000f000] BOOTMAP ==> [0000008000 - 000000f000]
[ 0.000000] found SMP MP-table at [c00fe710] fe710
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] DMA 0x00000000 -> 0x00001000
[ 0.000000] Normal 0x00001000 -> 0x000377fe
[ 0.000000] HighMem 0x000377fe -> 0x0003fe8c
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] early_node_map[3] active PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0x00000000 -> 0x00000002
[ 0.000000] 0: 0x00000006 -> 0x000000a0
[ 0.000000] 0: 0x00000100 -> 0x0003fe8c
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 261672
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c0798760, node_mem_map c1001000
[ 0.000000] DMA zone: 32 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 3964 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] Normal zone: 1744 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 221486 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] HighMem zone: 270 pages used for memmap
[ 0.000000] HighMem zone: 34176 pages, LIFO batch:7
[ 0.000000] Using APIC driver default
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
[ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x01] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x01] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x04] lapic_id[0x07] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0xff] high level lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x08] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 8, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[ 0.000000] SMP: Allowing 4 CPUs, 2 hotplug CPUs
[ 0.000000] nr_irqs_gsi: 24
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 0000000000002000 - 0000000000006000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000f0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000f0000 - 0000000000100000
[ 0.000000] Allocating PCI resources starting at 40000000 (gap: 40000000:a0000000)
[ 0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[ 0.000000] NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 14 pages/cpu @c1c00000 s36056 r0 d21288 u1048576
[ 0.000000] pcpu-alloc: s36056 r0 d21288 u1048576 alloc=1*4194304
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 259626
[ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.32-23-generic root=UUID=963f7a00-712c-4348-affa-e09707e12d16 ro quiet splash
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Enabling fast FPU save and restore... done.
[ 0.000000] Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
[ 0.000000] Initializing CPU#0
[ 0.000000] allocated 5235440 bytes of page_cgroup
[ 0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[ 0.000000] Initializing HighMem for node 0 (000377fe:0003fe8c)
[ 0.000000] Memory: 1010656k/1047088k available (4676k kernel code, 35280k reserved, 2118k data, 660k init, 137784k highmem)
[ 0.000000] virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] fixmap : 0xfff1d000 - 0xfffff000 ( 904 kB)
[ 0.000000] pkmap : 0xff800000 - 0xffc00000 (4096 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xf7ffe000 - 0xff7fe000 ( 120 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xf77fe000 ( 887 MB)
[ 0.000000] .init : 0xc07a3000 - 0xc0848000 ( 660 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc0591293 - 0xc07a2e88 (2118 kB)
[ 0.000000] .text : 0xc0100000 - 0xc0591293 (4676 kB)
[ 0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[ 0.000000] SLUB: Genslabs=13, HWalign=128, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:440
[ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[ 0.000000] console [tty0] enabled
[ 0.000000] hpet clockevent registered
[ 0.000000] HPET: 3 timers in total, 0 timers will be used for per-cpu timer
[ 0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[ 0.000000] Detected 2992.350 MHz processor.
[ 0.004006] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 5984.70 BogoMIPS (lpj=11969400)
[ 0.004027] Security Framework initialized
[ 0.004051] AppArmor: AppArmor initialized
[ 0.004060] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.004225] Initializing cgroup subsys ns
[ 0.004231] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.004238] Initializing cgroup subsys memory
[ 0.004246] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.004250] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.004253] Initializing cgroup subsys net_cls
[ 0.004283] CPU: Trace cache: 12K uops, L1 D cache: 16K
[ 0.004288] CPU: L2 cache: 1024K
[ 0.004291] CPU: Physical Processor ID: 0
[ 0.004294] CPU: Processor Core ID: 0
[ 0.004299] mce: CPU supports 4 MCE banks
[ 0.004314] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[ 0.004320] using mwait in idle threads.
[ 0.004327] Performance Events: no PMU driver, software events only.
[ 0.004335] Checking 'hlt' instruction... OK.
[ 0.023870] ACPI: Core revision 20090903
[ 0.068810] ftrace: converting mcount calls to 0f 1f 44 00 00
[ 0.068817] ftrace: allocating 21776 entries in 43 pages
[ 0.072067] Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
[ 0.072390] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.112157] CPU0: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz stepping 01
[ 0.116001] Booting processor 1 APIC 0x1 ip 0x6000
[ 0.008000] Initializing CPU#1
[ 0.008000] CPU: Trace cache: 12K uops, L1 D cache: 16K
[ 0.008000] CPU: L2 cache: 1024K
[ 0.008000] CPU: Physical Processor ID: 0
[ 0.008000] CPU: Processor Core ID: 0
[ 0.008000] CPU1: Thermal monitoring enabled (TM1)
[ 0.200119] CPU1: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz stepping 01
[ 0.200137] checking TSC synchronization [CPU#0 -> CPU#1]: passed.
[ 0.204025] Brought up 2 CPUs
[ 0.204031] Total of 2 processors activated (11969.72 BogoMIPS).
[ 0.204364] CPU0 attaching sched-domain:
[ 0.204370] domain 0: span 0-1 level SIBLING
[ 0.204373] groups: 0 (cpu_power = 589) 1 (cpu_power = 589)
[ 0.204381] domain 1: span 0-1 level MC
[ 0.204385] groups: 0-1 (cpu_power = 1178)
[ 0.204393] CPU1 attaching sched-domain:
[ 0.204395] domain 0: span 0-1 level SIBLING
[ 0.204398] groups: 1 (cpu_power = 589) 0 (cpu_power = 589)
[ 0.204406] domain 1: span 0-1 level MC
[ 0.204409] groups: 0-1 (cpu_power = 1178)
[ 0.204554] devtmpfs: initialized
[ 0.204554] regulator: core version 0.5
[ 0.204554] Time: 12:45:28 Date: 07/15/10
[ 0.204554] NET: Registered protocol family 16
[ 0.204554] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[ 0.204554] EISA bus registered
[ 0.204554] ACPI: bus type pci registered
[ 0.204554] PCI: MCFG configuration 0: base e0000000 segment 0 buses 0 - 255
[ 0.204554] PCI: MCFG area at e0000000 reserved in E820
[ 0.204554] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[ 0.204554] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.206549] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.208791] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[ 0.237514] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.237544] ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5)
[ 0.237603] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.274882] ACPI: No dock devices found.
[ 0.278035] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
[ 0.278222] pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.278231] pci 0000:00:01.0: PME# disabled
[ 0.278355] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.278362] pci 0000:00:1c.0: PME# disabled
[ 0.278452] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.278459] pci 0000:00:1c.1: PME# disabled
[ 0.278528] pci 0000:00:1d.0: reg 20 io port: [0xff80-0xff9f]
[ 0.278595] pci 0000:00:1d.1: reg 20 io port: [0xff60-0xff7f]
[ 0.278669] pci 0000:00:1d.2: reg 20 io port: [0xff40-0xff5f]
[ 0.278737] pci 0000:00:1d.3: reg 20 io port: [0xff20-0xff3f]
[ 0.278810] pci 0000:00:1d.7: reg 10 32bit mmio: [0xffa80800-0xffa80bff]
[ 0.278876] pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.278883] pci 0000:00:1d.7: PME# disabled
[ 0.278993] pci 0000:00:1e.2: reg 10 io port: [0xec00-0xecff]
[ 0.279003] pci 0000:00:1e.2: reg 14 io port: [0xe8c0-0xe8ff]
[ 0.279013] pci 0000:00:1e.2: reg 18 32bit mmio: [0xdffffe00-0xdfffffff]
[ 0.279024] pci 0000:00:1e.2: reg 1c 32bit mmio: [0xdffffd00-0xdffffdff]
[ 0.279067] pci 0000:00:1e.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.279074] pci 0000:00:1e.2: PME# disabled
[ 0.279161] pci 0000:00:1f.0: quirk: region 0800-087f claimed by ICH6 ACPI/GPIO/TCO
[ 0.279168] pci 0000:00:1f.0: quirk: region 0880-08bf claimed by ICH6 GPIO
[ 0.279175] pci 0000:00:1f.0: LPC Generic IO decode 1 PIO at 0c00-0c7f
[ 0.279182] pci 0000:00:1f.0: LPC Generic IO decode 2 PIO at 00e0-00ef
[ 0.279225] pci 0000:00:1f.2: reg 10 io port: [0x1f0-0x1f7]
[ 0.279235] pci 0000:00:1f.2: reg 14 io port: [0x3f4-0x3f7]
[ 0.279244] pci 0000:00:1f.2: reg 18 io port: [0x170-0x177]
[ 0.279254] pci 0000:00:1f.2: reg 1c io port: [0x374-0x377]
[ 0.279263] pci 0000:00:1f.2: reg 20 io port: [0xffa0-0xffaf]
[ 0.279297] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[ 0.279303] pci 0000:00:1f.2: PME# disabled
[ 0.279368] pci 0000:00:1f.3: reg 20 io port: [0xe8a0-0xe8bf]
[ 0.279445] pci 0000:01:00.0: reg 10 64bit mmio pref: [0xc0000000-0xcfffffff]
[ 0.279460] pci 0000:01:00.0: reg 18 64bit mmio: [0xdfdf0000-0xdfdfffff]
[ 0.279470] pci 0000:01:00.0: reg 20 io port: [0xdc00-0xdcff]
[ 0.279485] pci 0000:01:00.0: reg 30 32bit mmio pref: [0xdfe00000-0xdfe1ffff]
[ 0.279517] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[ 0.279569] pci 0000:01:00.1: reg 10 64bit mmio: [0xdfdec000-0xdfdeffff]
[ 0.279622] pci 0000:01:00.1: supports D1 D2
[ 0.279688] pci 0000:00:01.0: bridge io port: [0xd000-0xdfff]
[ 0.279694] pci 0000:00:01.0: bridge 32bit mmio: [0xdfd00000-0xdfefffff]
[ 0.279701] pci 0000:00:01.0: bridge 32bit mmio pref: [0xc0000000-0xcfffffff]
[ 0.279779] pci 0000:02:00.0: reg 10 64bit mmio: [0xdfcf0000-0xdfcfffff]
[ 0.279868] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D3hot D3cold
[ 0.279876] pci 0000:02:00.0: PME# disabled
[ 0.279943] pci 0000:00:1c.0: bridge 32bit mmio: [0xdfc00000-0xdfcfffff]
[ 0.280021] pci 0000:00:1c.1: bridge 32bit mmio: [0xdfb00000-0xdfbfffff]
[ 0.280081] pci 0000:04:01.0: reg 10 32bit mmio: [0xdfaee000-0xdfaeefff]
[ 0.280145] pci 0000:04:01.0: supports D1 D2
[ 0.280150] pci 0000:04:01.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[ 0.280157] pci 0000:04:01.0: PME# disabled
[ 0.280204] pci 0000:04:02.0: reg 10 io port: [0xcce0-0xccff]
[ 0.280216] pci 0000:04:02.0: reg 14 32bit mmio: [0xdfaef000-0xdfaeffff]
[ 0.280227] pci 0000:04:02.0: reg 18 32bit mmio: [0xdfaf0000-0xdfafffff]
[ 0.280276] pci 0000:04:02.0: supports D1 D2
[ 0.280281] pci 0000:04:02.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[ 0.280287] pci 0000:04:02.0: PME# disabled
[ 0.280346] pci 0000:00:1e.0: transparent bridge
[ 0.280353] pci 0000:00:1e.0: bridge io port: [0xc000-0xcfff]
[ 0.280360] pci 0000:00:1e.0: bridge 32bit mmio: [0xdfa00000-0xdfafffff]
[ 0.280390] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[ 0.280398] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[ 0.280809] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCI1._PRT]
[ 0.281296] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCI2._PRT]
[ 0.281538] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCI3._PRT]
[ 0.281777] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCI4._PRT]
[ 0.563880] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 12 15)
[ 0.564364] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 9 *10 11 12 15)
[ 0.564759] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs *3 4 5 6 7 9 10 11 12 15)
[ 0.565145] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 15) *0, disabled.
[ 0.565543] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 *5 6 7 9 10 11 12 15)
[ 0.565940] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 *9 10 11 12 15)
[ 0.566331] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 *5 6 7 9 10 11 12 15)
[ 0.566728] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 7 9 *10 11 12 15)
[ 0.566998] vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.567009] vgaarb: loaded
[ 0.567232] SCSI subsystem initialized
[ 0.567374] libata version 3.00 loaded.
[ 0.567505] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.567534] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.567588] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.567831] ACPI: WMI: Mapper loaded
[ 0.567835] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.568123] NetLabel: Initializing
[ 0.568127] NetLabel: domain hash size = 128
[ 0.568131] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4
[ 0.568155] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
[ 0.568231] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[ 0.568241] hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[ 0.572043] Switching to clocksource tsc
[ 0.575724] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[ 0.575749] pnp: PnP ACPI init
[ 0.575785] ACPI: bus type pnp registered
[ 0.580750] pnp 00:01: io resource (0x800-0x85f) overlaps 0000:00:1f.0 BAR 13 (0x800-0x87f), disabling
[ 0.580759] pnp 00:01: io resource (0x860-0x8ff) overlaps 0000:00:1f.0 BAR 13 (0x800-0x87f), disabling
[ 0.601175] pnp: PnP ACPI: found 11 devices
[ 0.601181] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 0.601190] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[ 0.601213] system 00:01: ioport range 0xc00-0xc7f has been reserved
[ 0.601234] system 00:08: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved
[ 0.601243] system 00:08: iomem range 0x100000-0xffffff could not be reserved
[ 0.601250] system 00:08: iomem range 0x1000000-0x3fe8cbff could not be reserved
[ 0.601256] system 00:08: iomem range 0xc0000-0xfffff could not be reserved
[ 0.601262] system 00:08: iomem range 0xfec00000-0xfecfffff could not be reserved
[ 0.601268] system 00:08: iomem range 0xfee00000-0xfeefffff has been reserved
[ 0.601275] system 00:08: iomem range 0xfed20000-0xfed9ffff has been reserved
[ 0.601282] system 00:08: iomem range 0xffb00000-0xffbfffff has been reserved
[ 0.601288] system 00:08: iomem range 0xffc00000-0xffffffff has been reserved
[ 0.601302] system 00:09: iomem range 0xe0000000-0xefffffff has been reserved
[ 0.601308] system 00:09: iomem range 0xfeda0000-0xfedacfff has been reserved
[ 0.636235] pci 0000:00:01.0: PCI bridge, secondary bus 0000:01
[ 0.636242] pci 0000:00:01.0: IO window: 0xd000-0xdfff
[ 0.636250] pci 0000:00:01.0: MEM window: 0xdfd00000-0xdfefffff
[ 0.636257] pci 0000:00:01.0: PREFETCH window: 0xc0000000-0xcfffffff
[ 0.636265] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge, secondary bus 0000:02
[ 0.636271] pci 0000:00:1c.0: IO window: 0x1000-0x1fff
[ 0.636279] pci 0000:00:1c.0: MEM window: 0xdfc00000-0xdfcfffff
[ 0.636286] pci 0000:00:1c.0: PREFETCH window: 0x00000040000000-0x000000401fffff
[ 0.636296] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge, secondary bus 0000:03
[ 0.636302] pci 0000:00:1c.1: IO window: 0x2000-0x2fff
[ 0.636310] pci 0000:00:1c.1: MEM window: 0xdfb00000-0xdfbfffff
[ 0.636317] pci 0000:00:1c.1: PREFETCH window: 0x00000040200000-0x000000403fffff
[ 0.636327] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge, secondary bus 0000:04
[ 0.636333] pci 0000:00:1e.0: IO window: 0xc000-0xcfff
[ 0.636341] pci 0000:00:1e.0: MEM window: 0xdfa00000-0xdfafffff
[ 0.636347] pci 0000:00:1e.0: PREFETCH window: disabled
[ 0.636371] alloc irq_desc for 16 on node -1
[ 0.636375] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.636388] pci 0000:00:01.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 0.636398] pci 0000:00:01.0: setting latency timer to 64
[ 0.636413] pci 0000:00:1c.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 0.636422] pci 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
[ 0.636436] alloc irq_desc for 17 on node -1
[ 0.636440] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.636449] pci 0000:00:1c.1: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 0.636457] pci 0000:00:1c.1: setting latency timer to 64
[ 0.636471] pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
[ 0.636479] pci_bus 0000:00: resource 0 io: [0x00-0xffff]
[ 0.636486] pci_bus 0000:00: resource 1 mem: [0x000000-0xffffffff]
[ 0.636492] pci_bus 0000:01: resource 0 io: [0xd000-0xdfff]
[ 0.636498] pci_bus 0000:01: resource 1 mem: [0xdfd00000-0xdfefffff]
[ 0.636504] pci_bus 0000:01: resource 2 pref mem [0xc0000000-0xcfffffff]
[ 0.636510] pci_bus 0000:02: resource 0 io: [0x1000-0x1fff]
[ 0.636515] pci_bus 0000:02: resource 1 mem: [0xdfc00000-0xdfcfffff]
[ 0.636520] pci_bus 0000:02: resource 2 pref mem [0x40000000-0x401fffff]
[ 0.636525] pci_bus 0000:03: resource 0 io: [0x2000-0x2fff]
[ 0.636531] pci_bus 0000:03: resource 1 mem: [0xdfb00000-0xdfbfffff]
[ 0.636538] pci_bus 0000:03: resource 2 pref mem [0x40200000-0x403fffff]
[ 0.636545] pci_bus 0000:04: resource 0 io: [0xc000-0xcfff]
[ 0.636550] pci_bus 0000:04: resource 1 mem: [0xdfa00000-0xdfafffff]
[ 0.636555] pci_bus 0000:04: resource 3 io: [0x00-0xffff]
[ 0.636560] pci_bus 0000:04: resource 4 mem: [0x000000-0xffffffff]
[ 0.636629] NET: Registered protocol family 2
[ 0.636810] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.637416] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.638068] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.638393] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[ 0.638398] TCP reno registered
[ 0.638572] NET: Registered protocol family 1
[ 0.638720] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[ 0.638777] Simple Boot Flag value 0x87 read from CMOS RAM was invalid
[ 0.638782] Simple Boot Flag at 0x7a set to 0x1
[ 0.639060] cpufreq-nforce2: No nForce2 chipset.
[ 0.639112] Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[ 0.639318] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 0.639337] type=2000 audit(1279197928.635:1): initialized
[ 0.651458] highmem bounce pool size: 64 pages
[ 0.651469] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.654474] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 0.654589] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.655782] fuse init (API version 7.13)
[ 0.655961] msgmni has been set to 1706
[ 0.656362] alg: No test for stdrng (krng)
[ 0.656476] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 0.656482] io scheduler noop registered
[ 0.656486] io scheduler anticipatory registered
[ 0.656489] io scheduler deadline registered
[ 0.656574] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.656805] alloc irq_desc for 24 on node -1
[ 0.656810] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.656824] pcieport 0000:00:01.0: irq 24 for MSI/MSI-X
[ 0.656837] pcieport 0000:00:01.0: setting latency timer to 64
[ 0.656997] alloc irq_desc for 25 on node -1
[ 0.657002] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.657013] pcieport 0000:00:1c.0: irq 25 for MSI/MSI-X
[ 0.657025] pcieport 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
[ 0.657202] alloc irq_desc for 26 on node -1
[ 0.657207] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.657218] pcieport 0000:00:1c.1: irq 26 for MSI/MSI-X
[ 0.657230] pcieport 0000:00:1c.1: setting latency timer to 64
[ 0.657391] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 0.657531] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[ 0.657685] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[ 0.657699] ACPI: Power Button [VBTN]
[ 0.657805] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
[ 0.657811] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 0.658404] processor LNXCPU:00: registered as cooling_device0
[ 0.658475] processor LNXCPU:01: registered as cooling_device1
[ 0.690611] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.690738] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 0.691301] 00:07: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 0.693478] brd: module loaded
[ 0.694467] loop: module loaded
[ 0.694650] input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input2
[ 0.694818] ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.13
[ 0.694841] alloc irq_desc for 20 on node -1
[ 0.694845] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.694857] ata_piix 0000:00:1f.2: PCI INT C -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
[ 0.694865] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 IDE IDE ]
[ 0.694996] isapnp: Scanning for PnP cards...
[ 0.852759] Freeing initrd memory: 12830k freed
[ 0.860362] ata_piix 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
[ 0.860501] scsi0 : ata_piix
[ 0.860669] scsi1 : ata_piix
[ 0.860728] ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xffa0 irq 14
[ 0.860734] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xffa8 irq 15
[ 0.861370] Fixed MDIO Bus: probed
[ 0.861437] PPP generic driver version 2.4.2
[ 0.861534] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 0.861539] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
[ 0.861699] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.861729] alloc irq_desc for 21 on node -1
[ 0.861733] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.861743] ehci_hcd 0000:00:1d.7: PCI INT A -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[ 0.861763] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
[ 0.861769] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[ 0.861823] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.861858] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
[ 0.865751] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 128 is not supported
[ 0.865889] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 21, io mem 0xffa80800
[ 0.879660] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 0.879803] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.879857] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.879869] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[ 0.879971] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 0.879998] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 0.880041] uhci_hcd 0000:00:1d.0: PCI INT A -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[ 0.880052] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
[ 0.880057] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[ 0.880119] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 0.880149] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 21, io base 0x0000ff80
[ 0.880296] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.880342] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 0.880353] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.880424] alloc irq_desc for 22 on node -1
[ 0.880428] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.880436] uhci_hcd 0000:00:1d.1: PCI INT B -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
[ 0.880445] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
[ 0.880450] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[ 0.880505] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 0.880541] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 22, io base 0x0000ff60
[ 0.880684] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.880730] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 0.880740] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.880810] alloc irq_desc for 18 on node -1
[ 0.880814] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.880821] uhci_hcd 0000:00:1d.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 0.880830] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
[ 0.880835] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[ 0.880889] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 0.880925] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000ff40
[ 0.881074] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.881119] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 0.881130] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.881201] alloc irq_desc for 23 on node -1
[ 0.881205] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.881212] uhci_hcd 0000:00:1d.3: PCI INT D -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[ 0.881220] uhci_hcd 0000:00:1d.3: setting latency timer to 64
[ 0.881225] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[ 0.881282] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 0.881317] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 23, io base 0x0000ff20
[ 0.881460] usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.881506] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 0.881517] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.881683] PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
[ 0.884491] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 0.884504] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 0.884636] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[ 0.884817] rtc_cmos 00:05: RTC can wake from S4
[ 0.884881] rtc_cmos 00:05: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 0.884910] rtc0: alarms up to one day, 242 bytes nvram, hpet irqs
[ 0.885096] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 0.885264] device-mapper: ioctl: 4.15.0-ioctl (2009-04-01) initialised: [email protected]
[ 0.885363] device-mapper: multipath: version 1.1.0 loaded
[ 0.885368] device-mapper: multipath round-robin: version 1.0.0 loaded
[ 0.885551] EISA: Probing bus 0 at eisa.0
[ 0.885559] Cannot allocate resource for EISA slot 1
[ 0.885563] Cannot allocate resource for EISA slot 2
[ 0.885587] EISA: Detected 0 cards.
[ 0.885699] cpuidle: using governor ladder
[ 0.885704] cpuidle: using governor menu
[ 0.886503] TCP cubic registered
[ 0.886731] NET: Registered protocol family 10
[ 0.887554] lo: Disabled Privacy Extensions
[ 0.888177] NET: Registered protocol family 17
[ 0.888246] Using IPI No-Shortcut mode
[ 0.888370] PM: Resume from disk failed.
[ 0.888389] registered taskstats version 1
[ 0.888809] Magic number: 2:640:784
[ 0.888896] rtc_cmos 00:05: setting system clock to 2010-07-15 12:45:29 UTC (1279197929)
[ 0.888901] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[ 0.888904] EDD information not available.
[ 1.028963] ata2.01: ATAPI: _NEC DVD_RW ND-3540A, 1.01, max UDMA/33
[ 1.045007] ata2.01: configured for UDMA/33
[ 1.045075] ata1.00: ATA-6: WDC WD800JD-75JNC0, 06.01C06, max UDMA/100
[ 1.045081] ata1.00: 156250000 sectors, multi 8: LBA
[ 1.048198] isapnp: No Plug & Play device found
[ 1.052869] ata1.00: configured for UDMA/100
[ 1.053025] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD800JD-75JN 06.0 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.053239] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 1.053310] sd 0:0:0:0: [sda] 156250000 512-byte logical blocks: (80.0 GB/74.5 GiB)
[ 1.053390] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 1.053395] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.053430] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.053723] sda:
[ 1.054618] scsi 1:0:1:0: CD-ROM _NEC DVD_RW ND-3540A 1.01 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.057327] sr0: scsi3-mmc drive: 48x/48x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 1.057332] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 1.057446] sr 1:0:1:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 1.057513] sr 1:0:1:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 1.062815] sda1 sda2 < sda5 >
[ 1.088318] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 1.088338] Freeing unused kernel memory: 660k freed
[ 1.088842] Write protecting the kernel text: 4680k
[ 1.088896] Write protecting the kernel read-only data: 1840k
[ 1.115732] udev: starting version 151
[ 1.215817] vga16fb: initializing
[ 1.215824] vga16fb: mapped to 0xc00a0000
[ 1.215945] fb0: VGA16 VGA frame buffer device
[ 1.264451] tg3.c:v3.102 (September 1, 2009)
[ 1.264476] tg3 0000:02:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 1.264489] tg3 0000:02:00.0: setting latency timer to 64
[ 1.286651] eth0: Tigon3 [partno(BCM95751) rev 4001] (PCI Express) MAC address 00:11:11:c4:7e:e3
[ 1.286660] eth0: attached PHY is 5750 (10/100/1000Base-T Ethernet) (WireSpeed[1])
[ 1.286666] eth0: RXcsums[1] LinkChgREG[0] MIirq[0] ASF[0] TSOcap[1]
[ 1.286671] eth0: dma_rwctrl[76180000] dma_mask[64-bit]
[ 1.315709] ohci1394 0000:04:01.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 1.370079] ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.0 (PCI): IRQ=[17] MMIO=[dfaee000-dfaee7ff] Max Packet=[2048] IR/IT contexts=[8/8]
[ 1.421947] Console: switching to colour frame buffer device 80x30
[ 1.640050] usb 3-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
[ 1.811778] usb 3-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.819685] hub 3-2:1.0: USB hub found
[ 1.820344] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode
[ 1.820790] hub 3-2:1.0: 4 ports detected
[ 2.064020] usb 4-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
[ 2.230156] usb 4-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.305666] usb 3-2.4: new low speed USB device using uhci_hcd and address 3
[ 2.443782] usb 3-2.4: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.652167] ieee1394: Host added: ID:BUS[0-00:1023] GUID[00308d0121df2a16]
[ 11.388145] Adding 2999288k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:2999288k
[ 11.406610] udev: starting version 151
[ 11.527919] lp: driver loaded but no devices found
[ 11.624567] Linux agpgart interface v0.103
[ 11.685831] intel_rng: Firmware space is locked read-only. If you can't or
[ 11.685835] intel_rng: don't want to disable this in firmware setup, and if
[ 11.685838] intel_rng: you are certain that your system has a functional
[ 11.685840] intel_rng: RNG, try using the 'no_fwh_detect' option.
[ 11.686749] Disabling lock debugging due to kernel taint
[ 11.777937] ndiswrapper version 1.55 loaded (smp=yes, preempt=no)
[ 11.928656] type=1505 audit(1279190740.539:2): operation="profile_load" pid=524 name="/sbin/dhclient3"
[ 11.929487] type=1505 audit(1279190740.539:3): operation="profile_load" pid=524 name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action"
[ 11.929936] type=1505 audit(1279190740.539:4): operation="profile_load" pid=524 name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script"
[ 11.963025] usbcore: registered new interface driver ndiswrapper
[ 12.032977] [fglrx] Maximum main memory to use for locked dma buffers: 918 MBytes.
[ 12.034094] [fglrx] vendor: 1002 device: 9540 count: 1
[ 12.034853] [fglrx] ioport: bar 4, base 0xdc00, size: 0x100
[ 12.034876] pci 0000:01:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 12.034886] pci 0000:01:00.0: setting latency timer to 64
[ 12.035377] [fglrx] Kernel PAT support is enabled
[ 12.035415] [fglrx] module loaded - fglrx 8.72.11 [Apr 8 2010] with 1 minors
[ 12.055508] dcdbas dcdbas: Dell Systems Management Base Driver (version 5.6.0-3.2)
[ 12.057354] parport_pc 00:06: reported by Plug and Play ACPI
[ 12.057414] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, using FIFO [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,ECP]
[ 12.078669] dell-wmi: No known WMI GUID found
[ 12.081696] ppdev: user-space parallel port driver
[ 12.090915] usbcore: registered new interface driver hiddev
[ 12.108648] input: USB Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-2/4-2:1.0/input/input3
[ 12.108868] generic-usb 0003:15D9:0A33.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [USB Mouse] on usb-0000:00:1d.2-2/input0
[ 12.122721] input: Ideazon Zboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb3/3-2/3-2.4/3-2.4:1.0/input/input4
[ 12.122884] generic-usb 0003:1038:0100.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [Ideazon Zboard] on usb-0000:00:1d.1-2.4/input0
[ 12.152427] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[ 12.153597] generic-usb: probe of 0003:1038:0100.0003 failed with error -22
[ 12.153651] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 12.153658] usbhid: v2.6:USB HID core driver
[ 12.376411] type=1505 audit(1279190740.987:5): operation="profile_load" pid=691 name="/usr/share/gdm/guest-session/Xsession"
[ 12.390990] HDA Intel 0000:01:00.1: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 12.391027] HDA Intel 0000:01:00.1: setting latency timer to 64
[ 12.393740] Intel ICH 0000:00:1e.2: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[ 12.393777] Intel ICH 0000:00:1e.2: setting latency timer to 64
[ 12.395803] type=1505 audit(1279190741.003:6): operation="profile_replace" pid=693 name="/sbin/dhclient3"
[ 12.399231] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 12.402453] type=1505 audit(1279190741.011:7): operation="profile_replace" pid=693 name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action"
[ 12.402900] type=1505 audit(1279190741.011:8): operation="profile_replace" pid=693 name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script"
[ 12.473364] type=1505 audit(1279190741.083:9): operation="profile_load" pid=694 name="/usr/bin/evince"
[ 12.490783] type=1505 audit(1279190741.099:10): operation="profile_load" pid=694 name="/usr/bin/evince-previewer"
[ 12.503021] type=1505 audit(1279190741.111:11): operation="profile_load" pid=694 name="/usr/bin/evince-thumbnailer"
[ 12.764138] intel8x0: white list rate for 1028:0177 is 48000
[ 12.960760] alloc irq_desc for 27 on node -1
[ 12.960767] alloc kstat_irqs on node -1
[ 12.960785] fglrx_pci 0000:01:00.0: irq 27 for MSI/MSI-X
[ 12.962340] [fglrx] Firegl kernel thread PID: 931
[ 12.962680] [fglrx] IRQ 27 Enabled
[ 13.186762] CPU0 attaching NULL sched-domain.
[ 13.186771] CPU1 attaching NULL sched-domain.
[ 13.232121] CPU0 attaching sched-domain:
[ 13.232128] domain 0: span 0-1 level SIBLING
[ 13.232134] groups: 0 (cpu_power = 589) 1 (cpu_power = 589)
[ 13.232146] domain 1: span 0-1 level MC
[ 13.232151] groups: 0-1 (cpu_power = 1178)
[ 13.232163] CPU1 attaching sched-domain:
[ 13.232167] domain 0: span 0-1 level SIBLING
[ 13.232172] groups: 1 (cpu_power = 589) 0 (cpu_power = 589)
[ 13.232184] domain 1: span 0-1 level MC
[ 13.232188] groups: 0-1 (cpu_power = 1178)
[ 13.589146] [fglrx] Gart USWC size:311 M.
[ 13.589152] [fglrx] Gart cacheable size:121 M.
[ 13.589161] [fglrx] Reserved FB block: Shared offset:0, size:1000000
[ 13.589165] [fglrx] Reserved FB block: Unshared offset:ff05000, size:fb000
[ 13.589168] [fglrx] Reserved FB block: Unshared offset:1fffb000, size:5000
[ 14.050123] tg3: eth0: Link is up at 100 Mbps, full duplex.
[ 14.050128] tg3: eth0: Flow control is off for TX and off for RX.
[ 14.050269] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 16.137742] CPU0 attaching NULL sched-domain.
[ 16.137753] CPU1 attaching NULL sched-domain.
[ 16

Spana också in: