Forumet - transsexualism är internaliserade könsroller

transsexualism är internaliserade könsroller

6427 1 60

finns det egentligen någon annan tolkning av hela fenomenet, om man inte är biologist? vad har det för implikationer kring hur vi resonerar kring transsexualism? är det verkligen rimligt att som feminist uppmuntra folk att bygga sin identitet runt strukturer som man motsätter sig, på grunder som man anser som oriktiga, genom att insistera på att transsexualism är fullkomligt normalt och inget konstigt alls? kan det uttalandet tolkas som något annat än biologism, och i så fall hur?

nu utgår jag från en definition av "feminist" som förutsätter att personen i fråga inte är biologist, och anser att socialt och biologiskt kön är skilda från varandra, och att de strukturer som finns kring socialt kön bör motarbetas. det är inte den enda definitionen, men det är den bredaste som jag kan komma på som jag inte anser är oförenlig med jämlikhet.

med detta så menar jag inte nödvändigtvis att transsexuella bör motverkas, däremot att det är en fråga som verkligen förtjänar att problematiseras mer än vad den gör inom mainstreamfeminism idag.

Spana också in:


player one: så hur resonerar du kring transsexualism, och hur vi ska bemöta/behandla det på samhällsnivå?
Jag ser det som ett symptom på könsrollernas grepp över vårt samhälle. Dagen då jämlikhet råder kommer vara dagen utan transsexuella, men fram tills dess betraktas genus som naturligt medföljande biologiskt kön och man bör därför respektera och ha förståelse för människor som handgripligen vill byta.

Nachac:
Jag ser det som ett symptom på könsrollernas grepp över vårt samhälle. Dagen då jämlikhet råder kommer vara dagen utan transsexuella, men fram tills dess betraktas genus som naturligt medföljande biologiskt kön och man bör därför respektera och ha förståelse för människor som, handgripligen vill byta.
respektera i vilken bemärkelse? ser hur det kan vara rimligt att inte förespråka en häxjakt på transsexuella, då de är en produkt av rådande könsroller, men jag menar, sexister är också en produkt av rådande könsroller. båda grupperna gör sitt till för att cementera rådande könsroller. på vilka grunder är den ena gruppen mer legitim än den andra?

player one: respektera i vilken bemärkelse?
Inte stigmatisera och liknande.
player one: ser hur det kan vara rimligt att inte förespråka en häxjakt på transsexuella, då de är en produkt av rådande könsroller, men jag menar, sexister är också en produkt av rådande könsroller. båda grupperna gör sitt till för att cementera rådande könsroller. på vilka grunder är den ena gruppen mer legitim än den andra?
Transsexuella cementerar inte rådande könsroller mer än "cispersoner" gör. Att vilja vara motsatt kön är likvärdigt med att vilja vara "sitt" kön.

Nachac:
Transsexuella cementerar inte rådande könsroller mer än "cispersoner" gör. Att vilja vara motsatt kön är likvärdigt med att vilja vara "sitt" kön.
skulle vilja hävda att de faktiskt gör det, dock. det är svårt att hävda att cispersoner implicit agerar utifrån att socialt kön är bundet till biologiskt kön, även om de passar in i könsrollen i fråga. att de passar in i sina respektive könsroller kan bero på vad som helst, om det är ren lättja eller brist på ifrågasättande är det ju en passiv acceptans snarare än en aktiv beivran av könsrollerna i fråga.

det är däremot svårt att argumentera mot att transsexuella explicit tycks anse att socialt kön är bundet till biologiskt kön. de säger ju i princip rakt ut att socialt kön och biologiskt kön är så pass tätt sammankopplade att de för det första känner ett aktivt behov av att identifiera sig med ett av dem, och för det andra anser att detta av nödvändighet måste speglas i deras biologiska kön.
isola: Tycker att man ska passa sig för att lägga sig i folks läggningar och vad de ser sig som. Visst kan det bero på samhället, och gör antagligen ofta, men att se trans. som problemet är enl mig fel.
det kan väl vara ett problem och ett symtom på samma gång? det ena utesluter ju knappast det andra. sexister är som nämnt inte heller uppkomna ur ett vakuum, de är också en konsekvens av rådande normer. det betyder inte att vi avstår från att ifrågasätta deras resonemang och beteende.

Zodd:
http://en.wikipedia.org/wiki/Causes_of_transsexualism#Biological-based_theories
vad gäller de genetiska faktorerna så skulle jag säga att satta i ett större sammanhang är de rätt obetydliga. det är klart att gener kan påverka ens identitet, men det innebär inte att man av nödvändighet behöver sätta en binär stämpel på den identiteten baserat på biologiskt kön. det är inte personliga egenskaper som jag ser som ett problem, det är när man använder könsroller som en mall för identitetsbyggande, och i synnerhet när man anser att biologiskt kön av nödvändighet är knutet till socialt kön.

vad gäller de neurologiska faktorerna så försvåras de ju av att vi inte har någon kontrollgrupp att prata om. vi har helt enkelt inte personer som växt upp i motsvarande miljö utan könsroller. att det finns neurologiska skillnader mellan könen är väl tydligt, identitet är till stor del neurologi (och till resterande del endokrinologi), så alla uttryck för socialt kön speglas helt tydligt av neurologiska förändringar. men, som sagt har jag inget problem med personliga egenskaper, det är cementerandet av könsroller som någon slags naturlig ordning som jag motsätter mig. även om det inte är ett "val" hos individen huruvida de känner ett akut behov av att passa in i en könsroll, oavsett vilken det är, och behovet av att tillhöra det biologiska kön som dessa egenskaper traditionellt tillhör, eller att vara befriad från denna rigida föreställning, så är det ett aktivt beslut som ligger på oss som samhälle att avgöra hur vi ska betrakta transsexualism. återigen, som samhälle sett. 
på samma sätt som vi (eller i alla fall vissa av oss) strävar efter att inte uppfostra ännu en generation av individer som anser att biologiskt kön och socialt kön är tätt sammanknutna, utan känner att de kan skapa sig den identitet de vill, obundet av vilket deras biologiska kön är, så kanske det finns en poäng med att faktiskt se transsexualism som ett problem. många av de som kallar sig feminister verkar ju inte ens se transsexualism som ett symtom på ett problem, än mindre som ett problem i sig, utan som ännu en utsatt grupp som behöver skyddas. jag tror att det finns en poäng med att problematisera situationen utöver det.