Forumet - transsexualism är internaliserade könsroller

transsexualism är internaliserade könsroller

7816 1 60

player one:
ska vi avskriva hela den här jämställdhetsgrejen för att slippa peka finger och på så vis råka såra någon? kanske är lika bra.

de enda vi sårar och pekar på  nu är ju folk som förtrycker på något vis genom att ifrågasätta deras agerande. det är ju om vi agerar som du vill vi börjar peka och såra.

isola:

de enda vi sårar och pekar på  nu är ju folk som förtrycker på något vis genom att ifrågasätta deras agerande. det är ju om vi agerar som du vill vi börjar peka och såra.
praktiskt att säga det när man inte ingår i den grupp som konsekvent ifrågasätts hårdare än alla andra, eller hur?

biologister sprider en uppfattning som motverkar kampen mot ett jämställt samhälle där socialt kön som konstruktion så småningom kan komma att upplösas. det är att agera ut förtryck. huruvida de valt det eller inte är rätt ovidkommande, med tanke på att alla är produkter av sin omgivning.

vill du argumentera för hur transsexualism är möjligt utan biologism så är du fri att göra det. det är kontentan av första meningen i första inlägget i den här tråden. det har du inte gjort än.

player one: det låter ju som ett resonemang som skulle vara mer begripligt om man betraktade transsexualism i stil med en psykisk sjukdom, beteendestörning eller ett förståndshandikapp; anser man att det är ett beteende som inte är sjukligt så kan (och bör) man visserligen försöka
Behöver ju inte vara negativt för att man ska analysera det externt. Studier kan ju röra allt från sjukdomar till kaffedrickande. Finns ju flera exempel på hur man inte alls har koll på sina bevekelsegrunder, exempelvis försvarsmekanismer.

Spana också in:


Nachac: Behöver ju inte vara negativt för att man ska analysera det externt. Studier kan ju röra allt från sjukdomar till kaffedrickande. Finns ju flera exempel på hur man inte alls har koll på sina bevekelsegrunder, exempelvis försvarsmekanismer.
jag menade inte analysen i sig, utan att applicera sina teorier på individer som hävdar att deras bakomliggande orsaker är några andra och på så vis inte bara berätta för dem varför de känner som de gör, utan i detta fall även berätta att vad de egentligen menar är något helt annorlunda än vad de upplever. det är ju två olika saker att analysera ett beteende eller en en företeelse i sig, och att klistra på sina slutsatser på enskilda individer och utgå från att de stämmer.

player one: jag menade inte analysen i sig, utan att applicera sina teorier på individer som hävdar att deras bakomliggande orsaker är några andra och på så vis inte bara berätta för dem varför de känner som de gör, utan i detta fall även berätta att vad de egentligen menar är något helt annorlunda än vad de upplever. det är ju två olika saker att analysera ett beteende eller en en företeelse i sig, och att klistra på sina slutsatser på enskilda individer och utgå från att de stämmer.
Att göra detta personligen är ju dålig stil, men att teoretisera kring det ser jag inget fel med.

Nachac:
Att göra detta personligen är ju dålig stil, men att teoretisera kring det ser jag inget fel med.
det håller jag med om. jag menar mer att det blir märkligt om vi fortsätter friskförklara transsexuella i ett sammanhang, men i samma andetag hänvisar till bakomliggande orsaker som de själva inte håller med om när vi ska diskutera hur vi ska förhålla oss till transsexualism på samhällsnivå. när vi exempelvis diskuterar till vilken grad och under vilka omständigheter vi ska finansiera könskorrigeringar med offentliga medel så är ju dessa orsaker högst relevanta. ska man då utgå från behov och motiveringar som de läggs fram av individen, av den berörda gruppen i stort, eller av utomstående sakkunniga som gjort en egen analys av varför en dylik åtgärd behövs av helt andra anledningar än vad den enskilda transsexuella i fråga anser? blir rätt svartvitt, när man lägger fram frågan så, men jag antar att du ser poängen.

player one: ? blir rätt svartvitt, när man lägger fram frågan så, men jag antar att du ser poängen.
Förstår vad du menar. Jag antar att man i det enskilda fallet får lyssna på individen fram till att vetenskapen framställt en generell förklaringsmodell och därefter agera utifrån denna. Välfärdsfinansiering av könskorrigeringar och inte till exempel skönhetsingrepp strider ju dock mot idén om könets relativa irrelevans.
Det är vetenskapligt bevisat att transsexuella personers hjärna av någon anledning i sen graviditet börjar ändra lite på sig så att den blir som motsatta könets hjärna.

De flesta transpersoner vet att de egentligen tillhör det motsatta könet redan vid 2-3 års åldern så det är inte samhället som påverkar om en person är transsexuell eller inte. Däremot finns det personer som har blivit påverkade av samhället och då tror att de är transsexuella.

Sedan finns det också något som kallas att vara androgyn eller genderfluid som kan vara väldigt förvirrande under ens barndom och speciellt under puberteten. Att vara androgyn menas att man inte tycks tillhöra varken manligt eller kvinnligt kön utan något där emellan.
Därför kan tonåringar bli väldigt förvirrade och tro att de är transsexuella när de egentligen inte är det.

Transsexualitet har funnits i urminnes tider och beror inte alls på vårat samhälle idag.

Ren:
Det är ju inte alls samma sak, har ingenting med det här att göra ju 
nej, men det är väl typ samma resonemang.

Ren: Det är vetenskapligt bevisat att transsexuella personers hjärna av någon anledning i sen graviditet börjar ändra lite på sig så att den blir som motsatta könets hjärna.
är det du som magnetröntgat slumpvis valda fosters hjärnor i väntan på att hitta en statistiskt användbar mängd transsexuella bland dem för att jämföra med icke-transsexuella personers hjärnor, eller kan du langa en källa på det där?


Ren: De flesta transpersoner vet att de egentligen tillhör det motsatta könet redan vid 2-3 års åldern så det är inte samhället som påverkar om en person är transsexuell eller inte. Däremot finns det personer som har blivit påverkade av samhället och då tror att de är transsexuella.
för det första så är väl 2-3-åringar sjukt påverkade av samhället redan, för det andra så har de flesta inga eller väldigt, väldigt få minnen från innan typ fyra års ålder. så hur "de flesta" transpersoner kan ha kommit till denna insikt innan dess vet jag inte.

Ren: Sedan finns det också något som kallas att vara androgyn eller genderfluid som kan vara väldigt förvirrande under ens barndom och speciellt under puberteten. Att vara androgyn menas att man inte tycks tillhöra varken manligt eller kvinnligt kön utan något där emellan.
Därför kan tonåringar bli väldigt förvirrade och tro att de är transsexuella när de egentligen inte är det.
du menar på allvar att det skulle vara någon slags medfödd, neurologisk quirk att inte känna för att passa in perfekt i mallen för något specifikt socialt kön, eller identifiera sig med något så lösryckt som vilket könsorgan man är född med så kraftigt att man låter det forma hela ens identitet? det där stämmer dels på mig, och dels på majoriteten av alla vettiga och ej hjärntvättade personer som haft tålamod nog att överleva högstadiet, och det har verkligen inget alls med saken att göra.

Ren: Transsexualitet har funnits i urminnes tider och beror inte alls på vårat samhälle idag.
könsroller fanns väl när det skrivna språket uppstod, och källor innan dess kan knappast vara särskilt uttömmande, men har du någon sådan att bistå med så är du fri att göra det.

isola:
fast då finns det ju en annan "ursäkt" än de könsrollerna
jag tror att om man letar ordentligt så kan man hitta genetiska faktorer till modelltågssamlande, det innebär inte att modelltågssamlande är en medfödd, genetisk egenskap. det innebär bara att det finns genetiska komponenter som har någon inverkan, av något slag, på tendensen att damla på modelltåg.