Aviseringar
Rensa alla

Troende rädd från gud


Dindoonuffin:

Jag är inte och har aldrig varit med i nån kyrka. Jag är inte född i Sverige, så inte ens Svenska kyrkan. Att ge tionde är ett bud från GT som inte gäller för kristna.

GT gäller inte för kristna. Det är ett annat förbund, genom Moses, medan vi fick det kristna förbundet genom Kristus. 

Kristus är slutet på lagen (Moses). Rom 10:4

Är lite förvånad över hur du kan förkasta dvs "skrota" hela gamla testamentet (GT) samtidigt som du förkastar dvs "skrotar" hela evolutionsteorin?

Har du enbart nya testamentet (NT) som utgångsläge för din tro så finns det väl ingenting som förkastar The Big Bang och evolutionsteorin utan då får du väl strikt gå efter NT. ELLER? Det finns ju ingenting i NT som ens nämner skapelseprofetian och Adam och Eva!!!


   
SvaraCitera

stoner:

Är lite förvånad över hur du kan förkasta dvs "skrota" hela gamla testamentet (GT) samtidigt som du förkastar dvs "skrotar" hela evolutionsteorin?

Har du enbart nya testamentet (NT) som utgångsläge för din tro så finns det väl ingenting som förkastar The Big Bang och evolutionsteorin utan då får du väl strikt gå efter NT. ELLER? Det finns ju ingenting i NT som ens nämner skapelseprofetian och Adam och Eva!!!

Moses lag (torah) gäller inte för kristna, men de senare profeterna Hesekiel och Jeremia talar om ett nytt förbund. GT är ett LAGförbund, därför är det rätt att kalla det GT, men Bibeln består av olika delar och kallas lagen och profeterna. Så jag förkastar inte profeternas ord, bara Moses lag eftersom det är ett annat FÖRBUND.


   
SvaraCitera

Dindoonuffin:

Moses lag (torah) gäller inte för kristna, men de senare profeterna Hesekiel och Jeremia talar om ett nytt förbund. GT är ett LAGförbund, därför är det rätt att kalla det GT, men Bibeln består av olika delar och kallas lagen och profeterna. Så jag förkastar inte profeternas ord, bara Moses lag eftersom det är ett annat FÖRBUND.

Om Moses 5 böcker dvs Första Mosebok, Andra Mosebok, Tredje Mosebok, Fjärde Mosebok och Femte Mosebok inte gäller för kristna varför vidhåller du då skapelseberättelsen?

Men du tycker Hesekiel är något att efterfölja?


   
SvaraCitera

stoner:

Om Moses 5 böcker dvs Första Mosebok, Andra Mosebok, Tredje Mosebok, Fjärde Mosebok och Femte Mosebok inte gäller för kristna varför vidhåller du då skapelseberättelsen?

Men du tycker Hesekiel är något att efterfölja?

Moses LAG gäller inte för kristna för att det är ett annat FÖRBUND. Ingen mening att diskutera innan du fattat det. 

Ja, eftersom de senare profeterna talade om det nya förbundet. Vilket blev förbundet genom Kristus. 


   
SvaraCitera

Dindoonuffin:

Moses LAG gäller inte för kristna för att det är ett annat FÖRBUND. Ingen mening att diskutera innan du fattat det. 

Ja, eftersom de senare profeterna talade om det nya förbundet. Vilket blev förbundet genom Kristus. 

Vad är det för "förbund" du svamlar om? Jag gjorde en sökning i både GT och NT och där nämns inget om något "förbund"!!!?????


   
SvaraCitera

stoner:

Vad är det för "förbund" du svamlar om? Jag gjorde en sökning i både GT och NT och där nämns inget om något "förbund"!!!?????

Förbundet instiftades med blod. Förbundsakten är alla lagar folket lovade att följa. Så det är inte bara en lag, det är ett förbund. Därför behöver kristna inte följa Moses lag. 

2Mos 24:6
Mose tog hälften av blodet och hällde i skålar och hälften stänkte han på altaret.
7
Så tog han förbundsakten och läste upp den för folket. De sade: »Vi vill göra allt vad Herren har sagt och lyda honom.«
8
Mose tog blodet, stänkte det på folket och sade: »Med detta blod bekräftas det förbund som Herren har slutit med er på grundval av alla dessa befallningar.«


   
SvaraCitera

Dindoonuffin:

Förbundet instiftades med blod. Förbundsakten är alla lagar folket lovade att följa. Så det är inte bara en lag, det är ett förbund. Därför behöver kristna inte följa Moses lag. 

2Mos 24:6
Mose tog hälften av blodet och hällde i skålar och hälften stänkte han på altaret.
7
Så tog han förbundsakten och läste upp den för folket. De sade: »Vi vill göra allt vad Herren har sagt och lyda honom.«
8
Mose tog blodet, stänkte det på folket och sade: »Med detta blod bekräftas det förbund som Herren har slutit med er på grundval av alla dessa befallningar.«

Moses sa även att vi ska STENA MÄNNISKOR TILL DÖDSArg  Är detta Guds ord? Bevisligen är det Moses åsikt och påbud. En orsak varför jag i vissa fall påstår att delar av Bibeln är DJÄVULENS BOK. Arg

 • Ni skall vara helgade åt mig, ty jag, Herren, är helig, och jag har avskilt er från andra folk för att ni skall tillhöra mig. En man eller en kvinna som har en ande från en död eller en spådomsande i sig skall straffas med döden. Man skall stena dem, skulden för deras död är deras egen. (3 Mos 20:26-27)
 • Herren talade till Mose: Mannen som förbannat skall föras utanför lägret. Alla som har hört orden skall lägga händerna på hans huvud, och hela menigheten skall stena honom. (3 Mos 24:13-14)
 • Var och en som smädar Herrens namn skall straffas med döden, hela menigheten skall stena honom. Den som smädar Namnet, han må vara invandrare eller infödd, skall dödas. (3 Mos 24:16)
 • Medan nu Israels barn var i öknen, ertappades en man med att samla ihop ved på sabbatsdagen. Och de som ertappade honom med att samla ihop ved förde honom inför Mose och Aron och hela menigheten. Och då det inte var bestämt vad som borde göras med honom, satte de honom i förvar. Och Herren sade till Mose: "Mannen skall straffas med döden. Hela menigheten skall stena honom utanför lägret." Då förde hela menigheten ut honom utanför lägret och stenade honom till döds, som Herren hade befallt Mose. (4 Mos 15:32-36)
 • Om en son är trotsig och upprorisk och inte lyder sin far och mor, inte ens när de tuktat honom, skall de ta honom med sig och föra honom till de äldste i staden, till hemstadens port. De skall säga till stadens äldste: ”Det här är vår son, han är trotsig och upprorisk och lyder oss inte, han bara festar och super.” Då skall alla männen i staden stena honom till döds. Du skall utrota det onda ur folket. Hela Israels folk skall känna fruktan när de får höra talas om detta. (5 Mos 21:18-21)
 • Men om anklagelsen är riktig och det inte finns något bevis på att flickan var oskuld, skall flickan hämtas ut från sin fars hus, och utanför dörren skall männen i staden stena henne till döds, eftersom hon genom att hora i sin fars hus har gjort vad som är en vettlöshet i Israel. Du skall utrota det onda ur folket. (5 Mos 22:20-21)
 • Om en orörd flicka är trolovad med en man och en annan man träffar henne i staden och ligger med henne där, skall ni föra ut båda till stadsporten och stena dem till döds, flickan därför att hon inte ropade på hjälp inne i staden, och mannen därför att han lägrade en annans kvinna. Du skall utrota det onda ur folket. (5 Mos 22:23-24)

GråterGråterGråterGråterGråterGråterGråterGråterGråterGråterArgArgArgArgArgArgArgArgArgArg
 


   
SvaraCitera

stoner:

Moses sa även att vi ska STENA MÄNNISKOR TILL DÖDSArg  Är detta Guds ord? Bevisligen är det Moses åsikt och påbud. En orsak varför jag i vissa fall påstår att delar av Bibeln är DJÄVULENS BOK. Arg

 • Ni skall vara helgade åt mig, ty jag, Herren, är helig, och jag har avskilt er från andra folk för att ni skall tillhöra mig. En man eller en kvinna som har en ande från en död eller en spådomsande i sig skall straffas med döden. Man skall stena dem, skulden för deras död är deras egen. (3 Mos 20:26-27)
 • Herren talade till Mose: Mannen som förbannat skall föras utanför lägret. Alla som har hört orden skall lägga händerna på hans huvud, och hela menigheten skall stena honom. (3 Mos 24:13-14)
 • Var och en som smädar Herrens namn skall straffas med döden, hela menigheten skall stena honom. Den som smädar Namnet, han må vara invandrare eller infödd, skall dödas. (3 Mos 24:16)
 • Medan nu Israels barn var i öknen, ertappades en man med att samla ihop ved på sabbatsdagen. Och de som ertappade honom med att samla ihop ved förde honom inför Mose och Aron och hela menigheten. Och då det inte var bestämt vad som borde göras med honom, satte de honom i förvar. Och Herren sade till Mose: "Mannen skall straffas med döden. Hela menigheten skall stena honom utanför lägret." Då förde hela menigheten ut honom utanför lägret och stenade honom till döds, som Herren hade befallt Mose. (4 Mos 15:32-36)
 • Om en son är trotsig och upprorisk och inte lyder sin far och mor, inte ens när de tuktat honom, skall de ta honom med sig och föra honom till de äldste i staden, till hemstadens port. De skall säga till stadens äldste: ”Det här är vår son, han är trotsig och upprorisk och lyder oss inte, han bara festar och super.” Då skall alla männen i staden stena honom till döds. Du skall utrota det onda ur folket. Hela Israels folk skall känna fruktan när de får höra talas om detta. (5 Mos 21:18-21)
 • Men om anklagelsen är riktig och det inte finns något bevis på att flickan var oskuld, skall flickan hämtas ut från sin fars hus, och utanför dörren skall männen i staden stena henne till döds, eftersom hon genom att hora i sin fars hus har gjort vad som är en vettlöshet i Israel. Du skall utrota det onda ur folket. (5 Mos 22:20-21)
 • Om en orörd flicka är trolovad med en man och en annan man träffar henne i staden och ligger med henne där, skall ni föra ut båda till stadsporten och stena dem till döds, flickan därför att hon inte ropade på hjälp inne i staden, och mannen därför att han lägrade en annans kvinna. Du skall utrota det onda ur folket. (5 Mos 22:23-24)

GråterGråterGråterGråterGråterGråterGråterGråterGråterGråterArgArgArgArgArgArgArgArgArgArg
 

Vad är det du inte fattar när jag säger att Moses lag inte gäller för kristna? 

Orsaken till att de fick en lag som var helt annorlunda jämfört med andra folk var att Gud ville särskilja de från alla andra folk på jorden. Och det lyckades. 

Utdömer inte alla länder fängelsestraff och i vissa fall fortfarande dödsstraff? Meningen med det är att onda människor, kriminella, inte ska kunna göra mer skada i samhället, samtidigt som det ska avskräcka andra från att begå samma brott. Syftet med straff är exakt samma då som nu. 


   
SvaraCitera

Det spelar ingen roll hur mycket du ber till Jesus när Mbombo är den sanna guden.


   
SvaraCitera