Forumet - Truecrypthjälp tack

Truecrypthjälp tack

96 0 3
Går det på något sätt att göra så att diskarna är mountade vid uppstart, men endast om de var mountade då man stängde av senast?

Har assignat dismount all, så jag kan ta bort alla på någon sekund, så jag tycker det är onödigt att behöva skriva in passwordet varje gång datorn startas.

Tipsa/Säg varför jag har fel.
"Q: Can I configure TrueCrypt to start, prompt me for password(s), and
mount my volume(s) automatically whenever Windows starts?
A: Yes. To do so, follow these steps:
1. Mount the volume(s) and then select ?Volumes? -> ?Save Currently
Mounted Volumes as Favorite?.
2. Select ?Settings? -> ?Preferences?. In the 'Preferences' window in
the section 'Actions to perform upon log on to Windows' enable the
following options:
o 'Start TrueCrypt'
o 'Mount favorite volumes'
3. In the ?Preferences? window, click 'OK'.
Alternatively, if the volume(s) is/are partition/device-hosted and if
you do not need to mount it/them to particular drive letter(s) every
time, you may skip step 1 and in the 'Preferences' window in the
section 'Actions to perform upon log on to Windows' enable the option
'Mount all devices-hosted TrueCrypt volumes' (instead of 'Mount
favorite volumes')."

http://www.truecrypt.org/faq.php