Forumet - Två användningsområden av strålning, behöver hjälp

Två användningsområden av strålning, behöver hjälp

4364 0 5
Användningsområden av strålning / Radioaktivitet

Inom vården.

Man använder bland annat strålning inom vården. Röntgenundersökning är mycket viktigt när det gäller att identifiera olika sjukdomar. Men det finns också risker med att använda strålningen. Även en liten dos av strålningen ökar risken för cancer. Vid användning av röntgen, strålbehandling och radioaktiva ämnen måste nyttan vara större än skadan. . Vid röntgenundersökningar försöker man uppnå så tydliga röntgenbilder eller så goda vårdresultat som möjligt när man följer med sjukdomens förlopp, men samtidigt ser man till att den strålmängd som används blir så liten som möjligt. Genom att förbättra röntgenutrustning, uppställa kvalitetskrav på den, genom att utbilda personalen och genom att regelbundet besöka sjukhusen försöker Strålsäkerhetscentralen uppnå detta mål. Själv funderar jag på att göra en laserbehandling av mina ögon när jag blir lite äldre för jag tror det kan vara värt det.

Inom industrin

I industrin används strålningen för tex till kvalitetskontroll av material, mätning av höjden på ytan i cisterner, i screening av tjocklek och konsistens av papper. Det är den joniserade strålningen man använder i industrin. Apparaterna som används för screening utgörs av en strålkälla som innehåller ett radioaktivt ämne, och en sensor som finns mellan strålkällan och sensorn, förändras, ändras mängden strålning som sensorn observerar. Radioaktiva isotoper används i många biokemiska och fysiologiska undersökningar som märkesämne. De ämnens färd som är ”märkta” med märkesämnet följer man med hjälp av radioaktivitetsdefinitioner. Med kolets och vätets isotoper kan man undersöka tex. näringsämnens färd till växter. Industriradiografi är en testmetod med vilken man kan veta i förväg bl.a. metallkonstruktioners och svetsskarvars felfrihet. Grejen är den samma som i medicinska fotograferingar strålning tränger igenom biten som undersöks och lyser upp röntgenfilmen som placerats bakom biten. I den framkallade filmen syns felen i materialet som mörknader. För att skapa strålning i radiografapparater används antingen röntgenapparater med hög effekt, en lineäraccelerator eller en gammakälla för de tjockaste materialen.

Okej nu när ni läst denna text hoppas jag ni har några kommentarer på vad som kan förbättras och på vad som är bra. Jag satsar på ett högre betyg, fast de kan ju vara svårt när man bara ska beskriva två användningsområden av strålning. [love]

Spana också in: