Forumet - 2 mol hci neutraliseras av 1 mol Ba(OH)2?

2 mol hci neutraliseras av 1 mol Ba(OH)2?

993 0 23

Spana också in:


mrman: Det blir BaCl2+2H2O så svar ja
Oh men kan jag fråga två frågor till: 2 mol A och 1 mol B bildar 4 mol C. Vad är utbytet?

3 A + 2 B -> 2 C + D

Vid hindenburg explosionen krävdes det vätgas och syrgas för att det skulle bli en katastrof. Trycket var 101,3 kPa. Volymen som krävdes var 2.00 * 10^8 l. Temperaturen 25 celsius. 

Vad var totala energin som avgavs när hindenburg exploderades? 

2H2(g) O2(g) --> 2H20(l) + O2(g) Delta H = -576 kJ


Du har ett prov med en okänd mäng kaliumfosfat(k3PO4) i vattenlösning. Du har obegränsad mängd av tre olika lösningar av ammoniumnitrat (NH4NO3), Aluminiumjodid(All3) resp magnesiumklorid (LiSO4). Om du blandar en av dessa lösningar med litiumkarbonatlösningen bildas en fällning. Om man torkar fällningen och väger den visar vågen på 0,254 g.

a) Skriv en balanserad reaktionsformel (inkludera även aggregationstillstånd) för den blandning där en fällning sker.

b) Hur stor var massan i kaliumfosfat? Ange svaret i mg.