Forumet - 20 % av mänskligheten är analfabeter. I början av industrialismen fanns det färre människor än så.

20 % av mänskligheten är analfabeter. I början av industrialismen fanns det färre människor än så.

685 0 29
Vore intressant att veta hur siffran sett ut historiskt sett. Klart borde ändå vara att den är mycket, mycket lägre nu än då. 

Att så många fortfarande är analfabeter hänger väl ihop med att alla delar av världen inte har ett fungerande skolnät ens för de mest basala grundkunskaperna.

Spana också in:


Gamlefarbror Pastill: nej

gav det ett försök utan resultat

vilka andra fakta har du svårt att få ihop med andelen analfabeter? varför är det anmärkningsvärt?
Jag förstår inte hur en kraftig befolkningsökning fungerar i ett land utan extremt hög läskunnighet. Tydligen är det fullt möjligt. Befolkningen har ju ökat lavinartat sedan slutet på 1700-talet. Jag tänkte mig att det var ökad läskunnighet som gjorde att man blev mer produktiv vilket skapade förutsättningar för en kraftig befolkningsökning. Men då är det nog inte så enkelt.

Zymba:
fast att befolkningen ökat beror ju bl a på den industriella och medicinska utvecklingen > vi lever längre  osv. förstår inte din poäng. 
För att jobba i en fabrik så behöver du kunna läsa och skriva. Utan bred läs och skrivkunnighet så hade vi aldrig haft en industriell revolution (vilket också förde med sig en medicinsk utveckling). Det är därför man har skolplikt historiskt sätt, för att man ska kunna jobba i en fabrik. 

Napoleon hade aldrig varit så framgångsrik, om inte all hans soldater kunde läsa och skriva, vilket övriga Europas arméer ej kunde.

Petros Synthea:
För att jobba i en fabrik så behöver du kunna läsa och skriva. Utan bred läs och skrivkunnighet så hade vi aldrig haft en industriell revolution (vilket också förde med sig en medicinsk utveckling). Det är därför man har skolplikt historiskt sätt, för att man ska kunna jobba i en fabrik. 

Napoleon hade aldrig varit så framgångsrik, om inte all hans soldater kunde läsa och skriva, vilket övriga Europas arméer ej kunde.
men vad har detta med befolkningsökning att göra

Zymba:
men vad har detta med befolkningsökning att göra
Läs och skrivkunnighet > Personer kan jobba i fabrik > Produktiviteten ökar i en fabrik (vilket är den industriella revolutionen). 

Om befolkningsökningen beror på industrialisering, hur kan då befolkningen öka utan hög läs och skrivkunnighet, om industrialiseringen beror på detta? 


Petros Synthea: Den har halverats sedan 1970. Data längre bakåt finns nog inte, jag hittar ingen iaf.
Nej precis. att kunna läsa och skriva, dvs kommunikativ skrift har historiskt varit reserverad en smal andel av befolkningen. administratörer vid de olika rikena, även inom de religiösa högcentran där man utvecklade ett behov av att kunna teckna ner sina texter och dogmer för efterkommande. Det är inte förrens Napoleons skolreformer under sent 1700-tal som du poängterat, som det blev en angelägenhet även för lågfrälse.