Forumet - Tydligt.

Jag vet att jag har svårt att uttrycka mig ibland, men för att sammanfatta det jag försöker att få svar om:
Man kan inte vägleda en person genom att göra saker åt den, när man är 23 år, för då ska man ju vara självständig, för i min ålder har ju folk barn, gifter sig osv, då kan man inte säga till en 23 åring att man ska visa /ge hjälp om självklara saker, som att laga mat, bara för att de inte tror man kan. Detta bör ju folk som säger sådant till mig, förstå, att jag kan sådant, eftersom jag är 23 och har erfarenhet och har lärt mig, varför kan man då inte bara låta mig då få vara självständig? Varför ska man bry sig alls om hur jag gör saker? Jag skiter ju i vad dem gör, varför kan de inte respektera att jag inte vill ha deras hjälp? Jag vill inte ha någons hjälp, såvida jag inte ber om det. Hur svårt ska det vara att förstå ett nej? 
Varje människa skall underordna sig den överhet hon har över sig.
Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är insatt av honom.
Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt, och de som gör så drar domen över sig själva.
Ty de styrande inger inte fruktan hos dem som gör det goda utan hos dem som gör det onda.
Vill du slippa att leva i fruktan för överheten, fortsätt då att göra det goda, så kommer du att få beröm av den.