Forumet - umarnas egenmäktigt förfarande-dagbok

umarnas egenmäktigt förfarande-dagbok

441 0 57
den som, i annat fall än särskilt i detta kapitel omförmäles, olovligen tager och brukar eller eljest tillgriper något, dömes för egenmäktigt förfarande till böter eller fängelse i högst sex månader. detsamma skall gälla om någon utan tillgrepp, genom att anbringa eller bryta lås eller annorledes, olovligen rubbar annans besittning eller ock med våld eller hot om våld hindrar annan i utövning av rätt att kvarhålla eller taga något.

i denna tråd så redogör vi för våra små äventyr som utgör detta brott. och kom ihåg, är det inte roligt så är det inte egenmäktigt förfarande. är det roligt så är det förmodligen egenmäktigt förfarande.

go! [party]

Spana också in:

Leijonsparf:

egenmäktigt förfarande är exempelvis att sätta ett lås på någon annans cykel, eller gömma dennes mobil, eller olovligen däcka i någons lägenhet när denne är på semester.


Jo, jag läste i första tråden, men har aldrig gjort annat än misshandel och ville vara med ändå.