Forumet - Unga Arga Män

Unga Arga Män

5922 2 55

Jötunheimer:
Alla männ då som har skickats ut i krig då för att bli kannonmat? Det är nästan inga kvinnor som historiskt sett har blivit tvingade av staten att gå ut och kriga för landet? Har de inget behov av att nån ser till deras rättigheter? Mäns självmordsstatisk? Att kvinnor får statiskt sett 40% mindre fängelse än männ för samma brott? Dödsstatistiken i arbeten? Männ:3000+ Kvinnor:1. Varför ska västerländska kvinnor fortsätta med femenism när det inte behövs och itstället hitta på problem? Varför inte hjälpa kvinnor där det faktiskt är problem? Det du säger i princip på tredje raden är att alla männ är våldtäksmänn? Varför kan vi inte göra en grupp för alla istället?
Kvinnor har inte tvingats ut i krig för att de har ansetts vara det svagare könet som ska beskyddas. Det finns oerhört många kvinnor som frivilligt gått ut i krig, antingen som soldater eller som personer med medicinsk kunskap. Det finns länder som har obligatorisk militärtjänst för kvinnor också. 

time:
Kvinnor har inte tvingats ut i krig för att de har ansetts vara det svagare könet som ska beskyddas. Det finns oerhört många kvinnor som frivilligt gått ut i krig, antingen som soldater eller som personer med medicinsk kunskap. Det finns länder som har obligatorisk militärtjänst för kvinnor också. 
dett finds länder där men också har låg lön

*femenismen e wrekd*

Spana också in:


time:
Kvinnor har inte tvingats ut i krig för att de har ansetts vara det svagare könet som ska beskyddas. Det finns oerhört många kvinnor som frivilligt gått ut i krig, antingen som soldater eller som personer med medicinsk kunskap. Det finns länder som har obligatorisk militärtjänst för kvinnor också. 
Ja men det är ändåså historiskt sett väldigt många fler män som stupat i krig. Idag så har USAs marinkår en sänkt standard för kvinnor(eller Rangers) för att de flesta ska kunna komma in.

Jötunheimer:
Ja men det är ändåså historiskt sett väldigt många fler män som stupat i krig. Idag så har USAs marinkår en sänkt standard för kvinnor(eller Rangers) för att de flesta ska kunna komma in.
Ja, jag är mycket medveten om att fler män har stupat i krig. Det är inte som att feminister samlas och hurrar åt detta, men vi kan inte göra något åt det förutom att antingen a) om man är för militärtjänst, öppna upp den för kvinnor eller b) om man är emot militärtjänst, propagera för att avskaffa militären totalt. (Åsikter som både män och kvinnor delar, märk väl):Jag vet inte riktigt vad det är du vill komma fram till. Det är ingen som förnekar att män har svårigheter i och med mansrollen och dess krav. Däremot är det ju lite löjligt när män bara "feminister behövs inte och varför gör ni inte något åt DET HÄR" när många dels arbetar för männens behov och när många män bara skulle kunna lyfta fingrarna själva och dra ihop något istället för att dubbelbestraffa en grupp de ändå inte är förtjusta i.

time: Det har funnits tider då en karlakarl klädde sig på ett visst sätt (som idag skulle skrattas åt)
Det handlar bara om att mode förändras. Däremot vilka övergripande egenskaper som är typiskt manliga respektive kvinnliga har varit rätt så statiska genom historien. Detta eftersom de är rotade i mänsklig biologi, vi har utvecklats för att vara olika, vara bra på olika saker och anamma olika roller i ett samhälle. Det är osunt att försöka förneka biologi till förmån för en ideologisk uppfattning.

time: Däremot är det ju lite löjligt när män bara "feminister behövs inte och varför gör ni inte något åt DET HÄR" när många dels arbetar för männens behov och när många män bara skulle kunna lyfta fingrarna själva och dra ihop något istället för att dubbelbestraffa en grupp de ändå inte är förtjusta i.
Alltså feminister jobbar inte och har aldrig jobbat med "mansfrågor". De få gångerna de erkänner att det existerar problem för män så lyckas de ändå alltid vända på det och skylla dessa problem på "the big bad patriarchy" återigen. Alltså när kvinnor missgynnas är det patriarkatets fel men det är OCKSÅ patriarkatets fel när MÄN missgynnas. Feministisk logik 101.

T.ex. feminister brukar vifta bort mäns höga självmordssiffror med att säga något i stil med att det beror på "machokultur" och "den normativa mansrollen". Dvs om bara alla män anammar queerteori och feministisk intersektionalitet så löser sig deras problem. Förutom att detta är totalt felaktigt och strider mot verkligheten så är det också kränkande mot män eftersom signalen man ger är att alla problem (även mäns problem) ligger i MANLIGHET, en biologisk oföränderlig könsidentitet. Och feminister undrar varför fler män inte lockas att bli feminister :) Feminister påstår sig vilja att alla ska kunna vara som de vill och inte bli begränsade av könsroller. Ändå så föraktar de traditionellt manliga män men ironiskt nog också traditionellt kvinnliga kvinnor, t.ex. kvinnor som VILL bli hemmafruar och ta hand om barn istället för att göra karriär. Tror män överlag hade mått bättre om vi slutade bespotta manlighet.
Visst kan jag se din poäng, men man måste ju kunna säga som det är också. Pistoler, alkohol och droger är saker som är negativa för samhället. Feminister blir oftast anklagade för att ignorera de biologiska faktorerna. Det blir därför konstigt när antaganden görs från antifeministers håll så lättvindigt med biologin som förklaring där man istället ignorerar sociologiska och psykologiska faktorer. Vilken tidsepok menar författaren att det fungerade bättre? Jag har svårt att avgöra det. Borde inte trenden peka på en eskalerande våldsutveckling i samhället, ju mer jämlikt det blir? Kan det inte se olika ut i olika områden? Finns det lika många isolerade utsatta män i söder på stockholm som i en random fattigare förort? Om det finns en skillnad där kan man då endast förklara skillnaden genom biologiska faktorer?

Missförstå mig inte. Det behövs definitivt göras någonting åt pojkars utanförskap och deras sjunkande resultat i skolan. Men detta kan inte baseras på antaganden utan det måste finnas mer kunskap kring det. Kobra säner ett program om en skola som startade med ett mer noggrant läsprogram där eleverna fick läsa mer och då även saker de var intresserade av, vilket förbättrade jämlikheten mellan betygen bland pojkar och flickor enormt. I det projektet var ju inte konkurrens alls en faktor. Jag skulle vilja hävda att vi lever i ett konkurrenssamhälle där status är en av de viktigaste faktorerna, vilket jag inte ser gynnar pojkar särskilt mycket.

Tennsoldat:
DUtmärkt exempel på vad jag menar. Väldigt svepande uttalande. Du ser inte de sociala och psykologiska faktorerna på kvinnors situation i Saudi Arabien?

hur är mitt påstående svepande på nåt problematiskt sätt? vi kan gå igenom alla detaljer helt i onödan om du insisterar.

jo, visst finns det sociala och psykologiska faktorer. minns inte att jag förnekat det. om jag öppnar en fördämning så är det en handling av mig, men konsekvensen kommer att bäst kunna beskrivas i termer av fysik. ungefär på motsvarande sätt är graden av patriarkat föremål för påverkan från externa faktorer (såsom krig, politisk oro, fattigdom, bristande teknologiska och moraliska lärdomar i den gemensamma historien) samtidigt som själva patriarkatet i sin mekanism helt överensstämmer med och förklaras av biologiska könsskillnader.

ju mindre upplysning, civilisation, självbehärskning, självinsikt osv desto mer patriarkalt tenderar samhället att vara. men patriarkat i sig är aldrig historiska "socialt konstruerade" specificiteter utan uttryck för samma grundläggande mönster.

det är ungefär som hunger. hur hungriga folk är och vad de hungrar efter är kulturellt betingat, men det är ingen kultur som har "konstruerat" hungern som sådan. den är allmän och har en allmän betydelse.
du har ryckt citatet ur sin kontext. hela inlägget handlade - som vanligt - endast om att visa att det faktiskt finns biologiska skillnader, vilka gör att likarepresentation inte kan vara ett rimligt förväntat utfall. det handlade - som vanligt - inte om att förneka att kulturella faktorer finns. men ni är experter på att ändå läsa in det senare, gång på gång.