Forumet - Ungdomar.se är som en riktig barnbok

Ungdomar.se är som en riktig barnbok

214 0 7
...åtminstone enligt lix, som räknar hur läsbara sidor är på http://www.lix.se

Textens läsbarhetsindex är 22, vilket innebär att den klassificeras som mycket lättläst, barnböcker.
Nedan visas hur läsbarhetsindex (LIX) har beräknats samt hur det kan tolkas. Observera att LIX endast ger en fingervisning om hur lätt eller svår en text är. Tolkningen av LIX-värdet är inte någon exakt vetenskap utan snarare en indikation på vilken nivå texten ligger.

Beräkning
Antal meningar (M): 240
Antal ord (O): 572
Antal ord med fler än 6 tecken (L): 110
Genomsnittlig meningslängd (Lm = O / M): 2,38
Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 19,23
Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 22
Tolkning
< 30 Mycket lättläst, barnböcker
30 - 40 Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar
40 - 50 Medelsvår, normal tidningstext
50 - 60 Svår, normalt värde för officiella texter
> 60 Mycket svår, byråkratsvenska

Gratulerar, UM! [party]

Spana också in:

Sorry, du verkar inte förstå hur den där sidan fungerar [no-no]

Det är bara första sidan som du skriver in som beräknas, inte alla trådarna i forumen. Startsidan på um är alltså 22. Jämför med en av dödsgudens texter:

Textens läsbarhetsindex är 34, vilket innebär att den klassificeras som lättläst, skönlitteratur, populärtidningar.

Och det är bara för hans första sida [no-no]

Lär dig kontrollera dina metoder innan du drar slutsatser!