Forumet - Universums skapelse enligt den Indiska kosmologin...

Universums skapelse enligt den Indiska kosmologin...

5407 0 80
INDIEN är VETENSKAPENS VAGGA!

De äldsta vetenskapliga upptäckterna härstammar från Indien!

Indiska astronomer och matematiker hade redan för tusentals år sedan grymt bra koll på astronomin!!!

[y]

I Indien kände man redan för tusentals år sedan bl.a. till ljusets exakta hastighet, avstånden till Solen och Månen, tidpunkterna för Sol- och Månförmörkelser, Jordens exakta omkrets, Jorden som en sfär som kretsar runt sin egen axel, planeternas elliptiska banor runt Solen, rörelsers relativitet, att det sideriska året är 365,2563627 dagar, att det tropiska året är 365,2421756 dagar, osv, osv... [cool]

[y]

VIDEO: Vetenskapens vagga står att finna i Indien, alla BEVIS här:

http://video.google.com/videoplay?docid=7678538942425297587&q=vedic&hl=en

[y]

Allt detta stod skrivet i de heliga skrifterna i Indien långt innan "Upplysningen" kom här i Väst...

_________________________________________

INNEHÅLL:

1) Universums skapelse, ålder och tidsepoker.

2) Astronomen Cark Sagan om Indisk Kosmologi och skaparguden Brahma.

3) Vad kom först, det Kosmiska Ägget eller skaparguden?

_________________________________________

1) UNIVERSUMS SKAPELSE och TIDSEPOKER:

Universums skapelse, ålder och tidsepoker, en mycket detaljerad redogörelse:

http://hitxp.wordpress.com/2007/05/01/what-vedas-say-about-the-age-of-the-univer...

Vediska tidsenheter, från nanosekunder till skaparguden Brahmas livstid:

http://en.wikipedia.org/wiki/Vedic_timekeeping

http://vinaymangal.googlepages.com/VedicTimeTravel.pdf

[y]

I Rig-veda, en tusentals år gammal helig skrift, nämns ljusets korrekta hastighet:

http://www.indiastar.com/kak4.htm

Differensen mellan värdena idag och värdena i Rig Veda:

Idag: 299 792 458 m/s

Rig veda: 300 200 000 m/s

Differensen är alltså endast ynka 1/1000... [chocked]

Till det ska jämföras att det inte var förrän år 1676 som vi här i väst fick de första mer noggrannare värdena kring ljusets hastighet och det var den danske astronomen Ole Römer som uppskattade den till 200 000 000 m/s.

[y]

I Surya-Siddhanta, en urgammal vedisk skrift, skiljer värdet på det sideriska året i jämförelse med de senaste moderna hi-tech värdena, med en differens på endast någon millisekund!!!

http://en.wikipedia.org/wiki/Surya_Siddhanta

"The average length of the sidereal year, the actual length of the Earth's revolution around the Sun, as 365.2563627 days, which is virtually the same as the modern value of 365.25636305 days (J2000). This remained the most accurate estimate for the length of the sidereal year anywhere in the world for over a thousand years."

[y]

Jämförelsen av det tropiska året mellan den vediska skriften och den moderna vetenskapen:

http://en.wikipedia.org/wiki/Surya_Siddhanta

"The average length of the tropical year, the length of the year as observed on Earth, as 365.2421756 days, which is only 1.4 seconds shorter than the modern value of 365.2421904 days (J2000).

Uppgiften i den urgamla vediska skriften är alltså mer exakt än värdet 365.2425 som anges i den nutida Gregorianska kalendern... [chocked]

Var fick de gamla indierna sin fenomenala kunskap ifrån egentligen?

Hmm... [cool]

_________________________________________

2) Astronomen Carl Sagan om Indisk kosmologi och skaparguden Brahma:

Den världsberömde astronomen Carl Sagan höll med om att den Indiska kosmologin är i samklang med den moderna vetenskapliga kosmologin kring Jordens och Universums ålder och att skapar-avataren Brahmas dagar och livslängd stämmer väl överens med vetenskapens observationer kring universum:

http://www.rediff.com/news/jan/29sagan.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Hindu_cosmology

"We know that the Earth is about 4.6 billion years old, and the cosmos, or at least its present incarnation, is something like 10 or 20 billion years old. The Hindu tradition has a day and night of Brahma in this range, somewhere in the region of 8.4 billion years. The Hindu concept is very clear. Here is a great world culture which has always talked about billions of years.

Finally, the many billion year time-scale of Hindu cosmology is not the entire history of the universe, but just the day and night of Brahma, and there is the idea of an infinite cycle of births and deaths and an infinite number of universes, each with its own gods."

VIDEO: Vetenskapens vagga står att finna i Indien, alla bevis här:

http://video.google.com/videoplay?docid=7678538942425297587&q=vedic&hl=en

[y]

Uppslagsverken bekräftar detta, liksom historieforskare:

http://en.wikipedia.org/wiki/Science_and_technology_in_ancient_India

http://www.hinduism.co.za/amazing.htm

[y]

Det intressanta är att vi alla faktiskt en gång i tiden har haft positionen som skaparguden Brahma...

Det ligger nämligen till så att när själen faller ner från Guds direkta umgänge i den andliga världen hit ner till den materiella illusoriska världen, pga att själen fick en önskan att leva oberoende av Gud och att själv försöka imitera Gud, så är det just halvguden Brahmas position som blir den första för den fallne själen.

Efter livet som skaparen Brahma, beroende på ens mentalitet och attityd, faller man antingen djupare och djupare ner i den materiella tillvaron eller så återvänder man tillbaka till Guds umgänge i den andliga världen. Vi har uppenbart sjunkit ganska långt ner i det materiella träsket... [sad]

Den Indiska kosmologin bekräftas av vetenskapen; mycket logisk och förnuftig!

http://www.hinduwisdom.info/Hindu_Cosmology.htm

http://www.unitedindia.com/cosmology.htm

[y]

Under varje dag (4 320 000 000 jordiska år, hans dygn det dubbla) av skaparguden Brahmas liv (311 040 000 000 000 jordiska år), går det 14 Manuer (Människans stamfäder), och vi är i nuvarande tidsepok inne i den 7:e Manus livstid, och i slutet av varje Manu-period ödeläggs Jorden och de lägre nivåerna av de himmelska planetsystemen av enorma vattenmassor, vilka alltså sker med ca 300 000 000 års intervaller...

Vi befinner oss i den 4:e och den mest degraderade tidsåldern av fyra yugas (kosmiska årstider), en cykel som återkommer 1000 gånger under varje dag i Brahmas liv:

http://en.wikipedia.org/wiki/Yuga

[y]

Alla livsformer är kodade och programmerade efter en ursprunglig prototyp, som togs fram av skaparguden Brahma, så allt levande följer en ursprunglig mall. Med andra ord har livsformerna aldrig förvandlats fram ur varann, som den flummiga evolutionsteorin gör gällande, eftersom alla former skapades färdiga och fullt fungerande redan i begynnelsen...

Mycket logiskt, naturligt och Ockhamskt! [y]

_________________________________________

3) Vad kom först, det KOSMISKA ÄGGET eller SKAPARGUDEN?

Så hur skapades Universum, när det nu inte var hokuspokus Big Bluff?

Såsom i mikrokosmos, så även i makrokosmos...

Hönan och ägget, kvinnan och ägget...kosmos och ägget! [y]

Fråga: Vad kom först; det Kosmiska ägget eller Skaparguden?

SVAR: Det Kosmiska ägget kom faktiskt först!

[y]

Det Kosmiska Ägget skapades av Gud, varur sedan skaparguden Brahma (finns 33 miljoner halvgudar) föddes, och som i sin tur skapade alla planeter och livsformer i Universum:

http://en.wikipedia.org/wiki/World_egg

http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_egg

[y]

Skaparguden utgick alltså från Guds direktiv och anvisningar; Han gav skaparguden intelligensen och planritningarna till hur han skulle skapa alla himlakroppar och livsformer!

Skaparen, dvs Orsaken till universum, måste med nödvändighet ha varit Intelligent, vid Liv, vid Medvetande, och Seende, för hur annars kan allt detta finnas i dess verkan, i Hans skapelse?

En totalt blind, iq-befriad, stendöd, herrelös kaotisk smäll (Big Bang-flummet, som bara är en hokuspokus-teori, utan ens en trollkarl) kan omöjligtvis alstra fram något Liv, Intelligens eller Naturlagar...

Så vare sig amöban eller apdjuren är vårt ursprung, utan vårt allas gemensamma vördade ursprung här i den temporära materiella världen är ju givetvis skaparguden Brahma, som föddes ur det Kosmiska ägget, som skapades av Gud; Herren Vishnu:

http://www.vedanta-newyork.org/articles/cosmology_in_vedanta.htm

[y]

Faktum är att Herren Vishnu, i sin ursprungliga avatar (Purusha-avatar) som Maha-Vishnu (Karanodakashayi Vishnu) liggandes på Orsaksoceanen på gränsen mellan den materiella och andliga världen, i takt med sin andning genererar oräkneliga universum i fröform, som gradvis utvecklas till gigantiska former med oräkneliga himlakroppar i varje universum.

Dessa universum alstras från Vishnus kroppsporer. När Han andas ut expanderar de och när han andas in dras de tillbaka in i Hans transcendentala kropp igen, vilket är ett cykliskt förlopp som pågår för evigt. Universums varaktighet sammanfaller alltså med Vishnus andning, ut och in, ut och in, ut och in i all evighet:

http://www.indiadivine.org/hinduism/articles/86/1/Avatar---Categories-of-Incarna...

[y]

Till saken hör att Maha-Vishnu befinner sig i en evig kosmisk sömn, yoga-nidra, varför den materiella världen kan jämföras med en drömvärld; allt som sker i den materiella världen, allt vi gör, pågår alltså i den första Vishnu-inkarnationens dröm... [cool]

Skapandet av skapar-avataren Brahma i varje universa utförs av den 2:a Guds-avataren (Garbhodakashayi Vishnu), medan den 1:a ursprungliga är alltså Han som drömmer allt detta och allt annat som sker i alla andra universa. Sedan har vi den 3:e Guds-avataren (Kshirodakashayi Vishnu) som expanderar sig i varenda atom och i varenda levade varelses hjärta som Översjälen och som i Bibeln kallas för den Helige Ande, samvetets röst...

Någon som råkat missat att VETENSKAPEN, både den materiella och den andliga, härstammar från INDIEN..???

Här vill jag ha en diskussion framförallt kring varför man inte får lära sig detta i de svenska läroanstalterna..??? [confused]

_________________________________________

"När jag läser Bhagavad-gita (Indien) funderar jag bara över hur Gud skapade universum. Allt annat verkar så oväsentligt"

- Albert Einstein

[y]

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens boning... [love]

Aum, Om tat sat

Kosmos uppkom av den resonans som följde av uttalandet av denna heliga stavelse "Aum"...

Varde ljud... [y]
.

Visste du att vetenskapen härstammar från Indien?

Dödsguden:

INDIEN är VETENSKAPENS VAGGA!


Man visste inte så mycket om vetenskap för 6-7.000 år sedan. I Indien uppstod den första indoeuropeiska högkulturen, så långt har du rätt men men inte mer än så. Deras världsbild speglar den indoeuropeiska föreställningen om skapelsen.

Spana också in:

Jucka:

ASså shit ja vet [surprised]


Har en källa jämlik med en random Dödsguenkommentar här!

Bildbevis på att floden för inte alltför länge sedan blev rädd för den store Havskungen och gömde sig i en grotta längre uppemot land. Detta ledde sedan till uttorkning och att många fiskar och vattenvarelser var nära att dö. Men Dr. Snuggles ordnade sedan detta, och de stora fyrkantiga hålen i havet som floden lämnat efter sig, fylldes sedan i igen av floden.

Jag menar, bildbevis till och med. Det överbevisar ju alla formler som finns angående alla olika teorier framställda av utbildade vetenskapsmän. [confused]
Jucka:

Det är ju helt revolutionerande! Vi borde öpphöja Dr. Snuggles till gud! [bigcheers]


Dr. Snuggles ÄR Gud. Jo, det stämmer! Hör och häpna, hittade dessa två bevis som bevisar att faktan stämmer!

Fotobevis, taget redan sent 1800-tal. Att fotot är svartvitt förklarar att det är ett äldre foto. För visst är det väl vår Snuggles som tittar fram bakom gudamolnet?

Textbevis, ett utdrag från en bok med en text där man dyrkar Snuggles, något som Bamse verkar vara ansvarig för, som verkar vara en föregångare innan Snuggles kom. Texten visar även att man visste att Snuggles skulle finnas, redan innan det hände. Texten i högra nedre hörnet bevisar detta.

Häpnadsväckande, eller hur [surprised]